Ärkeängeln Mikael via Camilla Nilsson, 10 september, 2019

Kanaliserat budskap från Ärkeängeln Mikael genom Camilla Nilsson 190910

Jag är Ärkeängeln Mikael och jag kommer med min kraft till dig.

Låt mina kraftfulla vingar omsluta dig och luta dig tillbaka.

Luta dig tillbaka och tillåt dig att bara vara.

Vila min vän.

Vila tryggt i min famn.

När du så gör detta, öppnar du upp ditt hjärta och hela ditt varande för din existens och för att ta dig framåt med hjälp av den kraft jag då kan förmedla till dig.

Min kraft och kraftfullhet ska inte blandas samman med krigarens kraft och kraftfullhet. Dessa två energier är helt separerade från varandra. Så när du går in i min kraftfullhet, vet att den är kärleksfull och ej handlar om makt och strid. Lär dig att skilja mellan kraft och kraft. Att vara kraftfull är skrämmande för somliga eftersom många relaterar till den maskulina krigarenergin. Detta också för att många av er inte har lärt er att känna skillnaden som faktiskt finns.

En kraftfullhet kan skapa rädslor och kan göra att människor backar. Du kanske har ställt dig frågan varför någon backar undan för dig. Du har inte förstått. Nu har jag givit dig svaret. Att stå i sin kraft är något som alla på jorden har rätt till. Kraften är inte given vissa utvalda människor. Kraften är till för alla och vår önskan är att den används på rätt sätt.

Med din kraft står du stadigt på jorden.

Med din kraft blir din livsväg tydligare.

Med din kraft sprider du kärlek och upplysning.

Med din kraft finns det inte så mycket att tvivla över.

En person som har svårt att möta din kraft har ofta även svårt att känna sin egen kraft. Ofta läggs det förvrängda nyanser i tolkandet av kraften.

Din kropp tolkar och din kropp har ett känslominne som den relaterar till. Du har lärt dig att toka känslor på livets väg. Men kanske var tolkningarna inte helt rätt. Kanske behöver ditt känslominne programmeras om. Så lägg märke till dina känslor, hur du reagerar på din omgivning i olika sammanhang. Tolkar du rätt eller är det kanske dags att lära om?

Jag låter min kraft genomströmma dig.

Mina vingar omsluter dig och jag ber dig att luta dig tillbaka och bara vara i gemenskapen med mig.

Din vän, Ärkeängeln Mikael

You may also like...