Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 30 maj 2019

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 30 maj 2019

Ärkeängel Mikael juni 2019, Meddelande ~ Skapelsens Essens

Av Ronna Vezane Andlig skribent, 30 maj 2019, starquestmastery.com

 

Älskade mästare, har ni någonsin undrat vad som egentligen menades med frasen, ”Och Gud sade, Varde Ljus”?

Det är ett komplext uttalande och det har tolkats på många sätt. Förhoppningsvis börjar ni förstå hur djupgående och allomfattande det är. I er tidigare förflutna historia som Guds barn, kunde ni bara förstå Skapelsens berättelse i sin mest förenklade form.

Men när ni vaknar, höjer er medvetenhet och får tillgång till i Skapelsens kosmiska sanning, så har ni möjlighet att få tillgång till all visdom och digniteten av ert Gudomliga ursprung och födslorätt.

I begynnelsens början fanns det bara ett stort tomrum – som fylldes med en obegränsad, omanifesterad potential. Den Högsta Skaparen uppehöll sig inom en sfär av ofattbar makt och storhet. Sinnet hos ALLT SOM ÄR rördes om, och från DESS Kärnessens kom en Vit Eldfröatom fram, med en önskan om att skapa och uppleva mer av SIG SJÄLV.

Orden, ”Varde Ljus”, sades aldrig, men ut från Skaparens hjärta sprängdes en stråle av gigantiska proportioner. Denna stråle av Skaparens medvetenhet strålade ut i det stora tomrummet och lyste upp det, och skapade därigenom det som skulle bli den Första Källan i Omniversum.

Inom det här Ljushologrammet fanns alla komponenter av Skapelsen, allt som någonsin funnits och allt som någonsin kommer att finnas: ren kärlek, visdom, den Gudomliga Planen/Skissen för alla framtida universum, galaxer, stjärnsystem, planeter, såväl som mineraler, växter, djurriken, och NI, kära ni.

När vi talar om Ljuset så är det i allomfattande termer. Inom Ljuset finns all kärlek, visdom, kraft, egenskaper, attribut och aspekter av Skaparen. Och eftersom var och en av oss är barn av vårt Universums Fader/Moder Gud, bestämdes det att ni skulle vara medskapare, och ni var utrustade med er egen speciella Gudomliga Plan, som innehöll era Gudomliga Föräldrars egenskaper och attribut.

En Vit Eldfröatom av individualiserad Gudsmedvetenhet – en dyrbar Gnista av Skaparen är de ni verkligen är.

Åh, ja, ni finns i en dramatiskt förminskad form, och ni bär bara en liten del av Skaparens Ljus, men trots det så är ni Varelser av Kärlek/Ljus. Ljuset är er livlina till Skaparen. Den Gudomliga Essensen från vår Moder/Fader Gud, gör att ni kan förmedla era skapelser till en manifesterad form: antingen i form av glädje, fred, kärlek och överflöd, eller då ni förvandlar energin till lägre frekvenser, rädsla, smärta och begränsning.

Kom ihåg att ni är medskapare, och det är upp till er vad ni manifesterar; Men det finns dock en universell lag, om att ni alltid måste uppleva det ni skapar.

Tiden har kommit. Ni är mitt i en växling av Tiderna, med en stor uppåtriktad sväng i den Kosmiska Skapelsens spiral. Ni har färdats ner genom multidimensionerna, till den längsta tillåtna utpost i detta experiment av dualitet och polaritet. Ni har varit i DIM-ensionerna för länge, och nu får ni möjlighet att återvända till högre medvetenhet i början av den femte dimensionen, vilket är nästa steg i er oändliga resa tillbaka till de rena rikena av Ljus.

Rädsla, okunnighet, brist, smärta och lidande är alla ett resultat av att vara avskurna från de rena frekvenserna av Guds Ljus. Kärleken till vår Fader/Moder Gud innehåller Essensen av den Högsta Skaparens Ljus – allt finns i denna strålning – kom ihåg det. Allt Skapande manifesteras genom Ljusvibrationer, vilket skapar ljud, vågformade pulser och specifika STRÅLAR av medvetenhet.

Föreställ er en stämgaffel eller resonansmottagare, som är anpassad till vissa frekvenser och vibrationer. När ni renar era frekvenser börjar ni vibrera och tona in till högre och mer förfinade energivibrationer, vilka innehåller mer och mer av Skaparens Ljus – Skapelsens komponenter.

Då ställer vi en fråga om er Ljuskvot ut? Hur mycket av Skaparens Ljus har ni integrerat och hävdat som ert eget? Vi letar inte efter hur många, kära hjärtan. Vi vet redan svaret. Vi kan säga det på grund av strålningen och kärleken, som strålar ut från era hjärtas center. Vi kan säga det på grund av tankarnas egenskap och form, som genomtränger era aurafält, och genom era gärningar, stora och små. När ni knyter an och integrerar mer av Ljuset så börjar ni känna er stolta, och ni får en positiv inverkan på de omkring er.

Ni blir ledare i stället för följare – börjar bemästra ert eget öde – och ni bryter er loss från de populära trosföreställningarna i massans medvetenhet, och börjar leva och följa er egen sanning och resa, i stället för någon annans.

Som vi tidigare sagt, så befinner sig detta Universum i en megacykel av ökande Ljusimpulser, som strålar direkt från Hjärtats Kärna hos den Högste Skaparen. De rena oktaverna av Skaparens Ljus finns tillgängligt för ALLA, oavsett vilken nivå Varelserna förberett kroppen på, för att acceptera och integrera dem.

Det högre Frekvensljuset kan inte börja infiltreras i de statiska eller röriga frekvenserna som den Tre/Fyrdimensionella fysiska kroppen består av, utan tillstånd från mottagaren och en öppning av hjärtats center. Ert Själsjälv, Översjälen-det Högre Självet och Guds Själv, väntar bara på en signal från er för att påbörja processen – att öppna Ljusets linje till det eviga livet.

Ljuset finns i ert DNA, och varje atom i er kropp, är till en eller annan grad fylld med Ljus. Om det inte vore så, så kunde ni inte existera. Det är dags att låsa upp flödet av Guds Ljus inifrån och ut.

Föreställ er miljarder små partiklar som slås på i er kropp, och miljontals fler som strålar ut från er Vita Elds Gudsfröatom, ert Gudssjälv, i form av glittrande diamantkristallpyramider av Ljus. Se er själva omringade av en gyllene aura av Kosmiskt Ljus, och observera sedan att er cirkel av Kärlek/Ljus börjar expandera.

Ni efterliknar Skaparen då ni säger till er själva: ”Varde Ljus.” Se sedan när er unika stråle av Guds Ljus strömmar fram inför er, mjukt, harmonisk, upplyftande, och omvandlas via alla element av underbar ren kreativ energi.

När ni lärt er att flytta fram och tillbaka mellan er Femdimensionella Ljuspyramid och Ljusets sfär som ni byggt runt er, så kommer ni inte att påverkas av negativiteten i de lägre frekvensernas vibrationsmönster. Ni kommer att skapa en helig plats i ert hjärta och sinne, och er värld kommer att börja spegla era högsta önskningar. Er sfär av inflytande kommer att expandera, och ni kommer att dra er till de som är i harmoni med de rena frekvenserna, och de ideal ni förkroppsligar.

Tillsammans börjar ni vara aktiva deltagare i tillverkningen av den flortunna väven, i den nya verklighet som föds. Och så småningom, om det är er önskan, får ni aktivt delta i framtagandet av en framtida Gudomlig Plan av Kosmisk Skapelse, inom detta

Sub-Universum.

Som en del av er omvandlingsprocess, blir ni återigen medvetna om energierna och användningen av kristallerna och ädelstenarna, som finns i Jorden. De bär också Skaparljus, och de hjälper er att rensa och balansera energierna inom er mycket snabbare, om ni tonar in era individuella energier och programmerar dem genom er högre medvetna avsikt. De är angelägna om att arbeta med er, för när ni vaknar och kommer i balans med de högre frekvenserna, så gör det också det.

Det finns stora känsliga kvartskristaller, som är i resonans med hjärtat hos er Moder Jord, och andra stora strategiskt placerade kristallkluster, som är anpassade till pulsationerna i den nya Gudomliga Planen för detta Sub-Universum. Det finns också stora Ametistkluster som utstrålar den transformerande Violetta Flamman, som strategiskt placerades djupt i stora grottor på planeten.

Dessa kraftfulla källor av Skaparljus aktiveras nu, för att sända ut vibrationsfrekvenserna hos den Sjunde Strålen av Vattumannens Tidsålder. Som vi tidigare berättat för er, så fungerar de som mottagare och receptorer – sändare och representanter av energi och information – både runt om i världen och ut i solsystemet och galaxen.

Det finns också Protokollförande kristaller, både stora och små, och de hjälper er att aktivera Minnets Fröatomljus i er hjärnstruktur – ert Heliga Sinne. De kan också hjälpa er att låsa upp mysteriet och visdomen i ert och Jordens forntida förflutna. Mineralernas – växternas – och djurens riken håller också på att omvandlas till en förnyad, högre medvetenhet. Älskade ni, ingen kommer att lämnas kvar – alla befinner sig i ett tillstånd av omvandling och uppvaknande.

Det är en tid av befrielse. Önskan om friheten växer sig starkare inom hjärtat av varje kännande Varelse på Jorden. Det är också en tid för att komma samman. Även då ni återförenas med era Själar eller Stjärnfamiljer, så fungerar vi från de högre världarna som sammanförande krafter. Under många Åldrar har ni färdats på er separata väg, för att uppfylla er del av det Gudomliga Uppdraget.

Men nu återförenas ni, för att skapa en samverkande översikt av medvetenhet, vilken kommer att finna tillgänglig för alla, som är beredda att vara med i TEAMETS insats. Vi använder den här termen för att ni är familjära med den, och den skapar en sinnesbild av många som arbetar i harmoni tillsammans, med samma syfte och ett gemensamt mål.

Som vi sagt så finns det stora och magnifika Ljuspyramider i den Femte Dimensionen, där de är lättillgängliga för de av er som gjort sina läxor, och som har anpassat era fysiska farkoster till Ljusets riken.

Inom dessa Pyramider kan ni föra fram alla delar i Skaparljuset, när ni behöver skapa sådant ni önskar, för allas bästa. Era änglaguider och lärare väntar där, för att förena sig och samarbeta med er. Så för fram era visioner och era rena avsikter, så att ni kan yrka på de mirakel som väntar på er.

Tänk om vi skulle säga, att det är helt möjligt att era jordiska andliga kontrakt är uppfyllda? Många av er skulle känna rädsla och kanske säga: ”Men det är inte vad vi fått höra av andra.”

Låt oss förklara, och hjälpa er förstå vad som händer. Ja, var och en skrev under ett kontrakt innan ni antog er kropp under denna livstid, och utöver detta finns ett mer allomfattande kontrakt, som ni tog fram när ni kom in i er medvetenhet inom detta Sub-Universum.

När ni når en viss nivå av UPPLYSNING, är det möjligt att slutföra kontraktet ni gjorde innan ni kom till Jorden, för detta speciella förkroppsligande. Det kontraktet var för att samla, balansera och harmonisera alla lösa ändar, eller de många obalanserade energier ni lämnade från alla era tidigare jordiska inkarnationer (detta handlar om energier, sannolika framtider och avtal ni gjort under alla era tidigare upplevelser av lärande).

Minns att vi för länge sedan förklarade, att i de högre världarna var det känt att det här skulle vara den viktigaste livstiden, som någon av er någonsin skulle få uppleva på planeten Jorden. Som ett villkor för att få återvända till Jorden, under dessa spännande tider med stor förändring, fanns det tre förutsättningar som ni kommit överens om.

Först togs mycket av era mindre obalanser bort genom en särskild ordning av nåd. Det som fanns kvar i era aurafält och i era minnesbanker, var lektionerna, energierna och de skapelser som var mest viktiga, för att ni skulle få tillbaka balans och harmoni. Kom ihåg att vi sagt att experimentet på Jorden handlade om polaritet och dualitet / balans och harmoni.

Det andra ni fick, var en övergripande översikt över vad ni skulle behöva uppleva under den här livstiden: alla prövningar, tester, utmaningar och möjligheter som skulle presenteras för er, för att ni skulle kunna utföra den här uppgiften.

Det tredje, på grund av den övergripande totala fria viljan, som beviljades mänskligheten i början av detta experiment på planeten Jorden, så blev ni tillfrågade om ni vid rätt tidpunkt kunde tillåta att vi ingrep i er fria vilja, för att putta er till vägen av medvetenhet – för att hjälpa er att vakna upp till de ni är, och avslöja ert jordiska uppdrag för er. VAR OCH EN AV ER GICK MED PÅ DET, annars skulle ni inte vara här.

Det är skönheten och undret i det som händer nu på Jorden. Många fler Stjärnfrön än vi kunde hoppas på har accepterat utmaningen, och via prövningar och tester har de utnyttjat möjligheterna att väcka medvetenheten i det som presenterades för dem. Vi är glada att säga att en stor majoritet av er har varit tappra och triumferat.

Antalet växer med stora steg, då ni balanserar och harmoniserar era inre kraftfält av Ljus, och sedan projicerar er Skapares Kärlek/Ljus ut i världen. Ni kommer samman i större och större antal, och ni förenar styrkorna med oss, som Krigare av Ljus och som mästare av fred. När ni kommit till en viss nivå av harmoni inombords, och har balanserat livet med en kärleksfull interaktion, gärningar och genom visdom av tidigare upplevelser, det är då ni kan få tillgång till er nya Gudomliga Plan för Vattumannens Tidsålder.

Älskade ni, vi vill att ni ska veta att ni har upplevt alla större Fasetter av Skapelse – antingen personligen eller via ett av de många Själsfragmenten i ert Guds Själv. Ni är uråldriga, och ni är kodade med mer visdom än ni någonsin skulle kunna föreställa er. Har ni inte alla Guds goda egenskaper och delar inom er?

Och då, som en del av att modigt ha accepterat den här uppgiften på planeten Jorden, var ni säkra på att ni med framgång skulle kunna välja ert nästa uppdrag – ni kan förena er med de uppstigna mästarna när de tjänar mänskligheten och går framåt i evolutionens spiral. Eller så har ni potential att kunna uppleva och njuta av de många underverken, och de olika skapelserna inom denna Sub-Universella upplevelse, enligt eget önskemål.

Den tillbakaväg ni valde före eller under denna inkarnation, håller på att modifieras. Det här är vad ert universella kontrakt säger: En kandidat för samarbete med vår Fader/ Moder Gud i skapandet, sådden och övervakningen av mansion världar.

Ja, detta händer långt in i framtiden, men ni kan börja ta fram de delar, gåvor och visdomar som hjälper er att uppfylla och realisera era nya kontrakt. Det är säkerställt, för det är ert öde. Vi är inte era överordnade, vi är er vänner och medarbetare. Låt oss förenas när vi djärvt går in i vår stora nya framtid. Ni är mer älskade och omhuldade än vad ord går att uttrycka.

Jag är Ärkeängel Mikael

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...