Ärkeängel Mikael via Asara Adams, 11 april, 2020

Ärkeängel Mikael

via Asara Adams

den 11 april, 2020

Ärkeängel Mikael:

”Hälsningar, Älskade Ni!

Vi sänder er välsignelser av Kärlek och Ljus, i detta Nu-ögonblick, och vi inbjuder er till att öppna ert hjärta till vårt meddelande för er…

’JAG ÄR Uppståndelsen och Livet.’

När vår älskade Lord Sananda/Jesus använde dessa ord, så aktiverades uppståndelsen och Källans liv till de högsta nivåerna.

Han tog sig igenom döden och sedan, uppståndelsen.

Kära Ni, de pågående tiderna har initierat nedbrytningsprocessen för gamla paradigmer, energier, verkligheter och övertygelser.

När ni släpper taget om massiva lager av den gamla tredje dimensionella verkligheten, som har blivit orkestrerad av ert Högre Själv, så bereder ni rum för uppståndelsen för ert sanna Uppstigna Själv.

Likt Fenix som stiger upp från askan, kommer ni att tända upp ert sanna inre ljus och ni kommer att breda ut era vingar för att individuellt och kollektivt sväva till nya höjder.

I och med att ni uttalar de kraftfulla orden ’JAG ÄR Uppståndelsen och Livet’, lägg då allting som ni önskar skapa till dessa ord.

Så många av er har på egen hand färdats genom sitt andliga uppvaknande.

Just nu har ett stort antal människor haft ett snabbt uppvaknande och sammankomsten i er senaste globala enhetsmeditation skiftade inte bara Jordens energier, utan det förenade ytterst alla människor som valde att träda in i Ljusets nätverk vilket har smitts fram ur denna meditation.

Numera vandrar ni inte längre på egen hand längs denna färd på er uppstigning.

Nu upplever ni den här resan tillsammans med miljarder människor.

Ni är nu förenade med ett mäktigt nätverk av ljusarbetare, vilket ökar i styrka för var dag som går.

Ni kanske undrar vad den nyligen hållna globala enhetsmeditationen har uppnått.

Den har skapat ett nytt medvetande inom ett rutnät av Ljus runtomkring Jorden.

Detta medvetande ökar exponentiellt mängden Ljus på Jorden.

Det inför stora mängder av högt vibrerande frekvenser för att skifta energierna till en högre växel.

Det löser upp den gamla Jordens lager och tar fram den Nya Jordens skikt.

Varje skikt arrangeras omsorgsfullt, för att göra det möjligt för Jordens uppstigning att äga rum så smidigt som möjligt.

I och med denna nya rörelse-energi så är era tankar, känslor, ord och gärningar mer kraftfulla än någonsin.

Var mycket uppmärksamma på dem och var medvetna om att ni är Skaparen av Er Verklighet.

Vet att Allting är Väl, Älskade Ni!

Välkomna hem!

Vi vandrar vid er sida, för varje steg på vägen.

Kära Ni, ni är omåttligt älskade, Alltid.

Jag är Ärkeängel Mikael och jag kommer till er med denna sanning.

~~~~~

Tack så mycket, Ärkeängel Mikael!

~~~~~

~Asara~ Adams
Founder of The Telos Channel
Trance-channel for
Adama of Telos
Archangel Michael and
The Pleiadian-Sirian-Arcturian Council of Light

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...