Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 29 juli 2017

Ärkeängel Mikael via Ronna Herman:

Fullända Dina Färdigheter som en Medskapare

 

Älskade mästare, i många år har det varit så många nya uppfinningar och vetenskapliga genombrott, tillsammans med en överväldigande mängd filosofisk och andlig information som bombarderar mänsklighetens sinnen, att människans hjärna knappt kan absorbera de oräkneliga teorierna och nya begreppen utan att överlastas.

Du är mitt upp i en monumental process – ett komplicerat förfarande för att välja och manifestera ditt öde i New Age, som gradvis blir din mer förfinade, utvidgade realitet av i morgon. Dina val – i synnerhet fokuset, klarheten och kraften i dina tankar och handlingar kommer att avgöra hur snabbt dina önskemål kommer att manifesteras i den materiella världen av form.

Det är mycket viktigt att du lär dig att disciplinera ditt sinne, stärka din koncentrationsförmåga och hålla kontroll över dina känslor och ditt hjärntjatter. De gåvor och möjligheter eller Gudomliga dispensationer som erbjuds dig fordrar/kräver en motsvarande stark personlig disciplin tillsammans med en hög ansvarsnivå.

Att bli starkt medveten om dina känslor och dina tankemönster är en kritisk komponent i samskapandeprocessen, för det kommer att bestämma kvaliteten på de vibrationella mönster som du skickar ut i ditt personliga tolv Strålars Skapelsehjul.

Frekvenserna av de Frötankar som du planterar i ditt personliga Skapelsehjul kommer att bestämma kvaliteten på vad du kommer att manifestera, och de kommer också att bestämma vad du kommer att uppleva i ditt vardagliga liv – oavsett om det är positivt eller negativt. Dessa händelser kommer att vara din barometer när det gäller vilken typ av vibrationella mönster du skickar fram i världen av orsak och verkan.

Din primära uppgift/mål vid denna tidpunkt är att utveckla ett tillstånd av medveten medvetenhet, när du rör dig djupare och djupare in i kärnfröets Atom i ditt Heliga Hjärta och Heliga Sinne; Det är där du hittar all styrka och vägledning som du någonsin behöver. När du utvecklar dina samskapande förmågor och blir mer skicklig i din personliga sinneskontroll och visualiseringsförmåga kommer du att förstå hur viktigt det är att ständigt övervaka de frekvensmönster som du utstrålar ut i världen.

Var alltid uppmärksam på att du lever i en värld av vibrerande, neutral kosmisk energi – Skapelsens krafter – som väntar på att du formar dem till allt du kan tänka dig. Du skapar din egen Himmel eller helvete. Du kan inte skylla någon annan för den verklighet som du för närvarande upplever.

** Instruktioner för att skapa ditt personliga Livets Blomma Skapelse Hjul med illustrationer finns i vår studiehandbok: REFERENS & AVSLÖJANDE * ORDLISTA OCH ILLUSTRATIONER. www.StarQuestMastery.com/books. (RHV)

Du är en gnista av den Gudomliga Skaparen, och när du fick den individuella medvetenhetens gåva, en medvetenhet om din Gudomliga, självständiga natur, kodades du med en permanent Minnesfrö Atom som sade: ”Gå fram och skapa världar utan slut i mitt namn.”

Från tiden bortom hågkomst har du experimenterat, strävat, lärt, lyckats ibland och misslyckats många gånger också; Ändå har du stadigt gjort framsteg och får nu en möjlighet att bli en fullvärdig deltagare i skapandet av en ny guldålder.

Att integrera och fullfölja dina många Högre Jags dygder, egenskaper och egenskaper är en gradvis process. Mångfalden av gnistor från ditt Gudsjag innehåller en mängd information, och varje enskild fasett har många underbara erfarenheter och framgångar att dela med dig, tillsammans med en stor infusion av Gudomlig kärlek, salighet och glädje. Varje Frö Atom i din Högre Själ, som du integrerar, kommer att ge dig mer underbara gåvor av Gudsmedvetande: förmågor, talanger och visdom bortom din vildaste föreställning.

Det är mycket viktigt att du lär dig att vara ett medvetet, ledande ombud för alla livskrafter. För att bli en skicklig samskapare måste du hålla en idé i ditt sinne tillräckligt länge för att den ska registreras tydligt i hjärnan. Alla händelser och skapade manifestationer av form är bevis på energi och tankekraft: användning eller missbruk av kraft.

Kom ihåg att andningen är ledaren för den vitala Livskraft-energin. Under de kommande åren kommer mänskligheten att förstå att andningen är helig – den är livets gåva – och du kommer att lära dig att inte slösa bort den. När du andas in varje andetag, var medveten om att det är det enda andetag som du är garanterad, för det kan mycket väl vara ditt sista andetag.

Det är mycket viktigt att du tar dig tid att fundera över och integrera de viktiga Skapelsebegreppen som vi vidarebefordrar till dig. Ni, Stjärnfrön, som har uppnått den nödvändiga nivån av harmoniska frekvensmönster, är nu redo att göra verklighet av allt ni har lärt er.

När ni gör så kommer de som omger er, som fortfarande kämpar inom ramen för den restriktiva nedre dimensionella miljön, att bli förvånade över vad ni uppnår och gradvis kommer de att börja följa ert exempel. Som ni är medvetna om så är undervisning genom exempel det mest effektiva sättet att få uppmärksamhet från dem som finns omkring dig. En truism från det förflutna gäller också: ”Av frukten av ditt arbete kommer du att bli känd.”

STUDERA DESSA KONCEPT TILL DESS ATT DE ÄR FAST FÖRANKRADE I DITT MINNE, FÖR DE ÄR EN DEL AV ”MANIFESTATIONSLAGEN” OCH DE ÄR KRITISKA KOMPONENTER FÖR DITT FRAMGÅNGSRIKA UPPNÅENDE AV STATUSEN AV EN ”MÄSTARE AV MANIFESTATION”.

** Bli en åskådare, en observatör, inte en deltagare i allt negativt drama som ständigt pågår omkring dig. Det är dina känslors tillstånd som drar in dig i negativitetens malström. Om du utstrålar harmoniska, högre frekvensmönster, kommer du att vara immun mot den oharmoniska energin omkring dig.

** Du är i färd med att utöka din medvetna medvetenhet om vad som händer runt omkring dig, och det är därför viktigt att du behåller ett fristående sinnestillstånd. Du utvecklar ett nytt sätt att tänka, som är baserat på personlig mental och emotionell kontroll.

** Först kommer Självmedvetenhet, sedan Självmedvetande, följt av Galaktisk-medvetenhet och så småningom Sub-universell-medvetenhet. Ni strävar efter att nå upp till strömmarna av Oändlig Medvetenhet, liksom de vidsträckta Ljuspyramiderna som innehåller den Kosmiska Manifestationen för den fullständiga Gudomliga Ritningen till denna Sub-universella erfarenhet – en övergång till en MÄNSKLIG evolutionär utveckling och till de mer raffinerade frekvenserna av VATTUMANNENS TIDSÅLDER.

** Ni utvecklar också en ökad, kontrollerad känslighet för de ni interagerar med, vilket inkluderar en empatisk, men något avskild synvinkel. Detta är en integrerad del av att utveckla icke-dömande. Ni kommer flitigt att söka, hävda och leva er sanning till det bästa av er förmåga. Det är ytterst viktigt att ni tillåter alla andra samma rättighet.

** Låt inte någonting eller någon störa ditt lugn. Utveckla en hög grad av fördragsamhet och känslighet, och öva noggrant på att vara tålmodig och sen till ilska.

** När du söker Själv-mästarskap kommer en del av dina tester att vara att du måste uppleva, övervinna och eventuellt även flytta bortom några av de försöksrelationer med människorna i ditt liv som inte är redo eller villiga att gå vidare på spiralen av medvetet Själs-uppvaknande. Varje själ måste välja vilken väg de ska följa. Du är bara ansvarig för din egen andliga utveckling.

** Det är absolut nödvändigt att du inte överger ditt sökande efter personligt Andligt uppvaknande och Själv-mästarskap på grund av en falsk plikt eller lojalitet gentemot dem som försöker fortsätta att använda sig av din energi eller på grund av dem som kräver en orimlig mängd av din uppmärksamhet och tid.

Mina modiga, nu mer än någonsin, har ni manifestationsverktygen vid era fingertoppar. Ni måste gå ut ur er komfortzon och släppa allt som inte längre tjänar ert bästa goda. Var och en vet var detta gäller i ert personliga liv – det har stirrat dig i ansiktet i månader och till och med år – och blir ännu mer outhärdligt tills du äntligen mjukar upp och släpper det som håller dig tillbaka.

När ni blir skickligare som inspirerade samskapare, kommer ni inte längre att fokusera er energi på att skapa de små, vardagliga begären från det förflutna. Ni kommer att ha etablerat ett konstant flöde av Adamantine-partiklar i och genom hela ert fysiska kärl, med återstoden strömmande ut i formens värld.

Du kommer att ha programmerat i minsta detalj det som du vill manifestera för din personliga komfort och njutning. Ditt ständiga mantra kommer att vara: ”Alla mina behov och önskningar är uppfyllda redan innan jag inser vad de är, vilket alltid kommer att vara till mitt högsta goda och det mest gynnsamma goda för alla.”

Du kommer noggrant att ha beskrivit din väg till service för mänskligheten, vilken kommer att vara i perfekt harmoni med ditt Gudomliga uppdrag för den här nya eran. Du kommer att ha en konstant, tydlig och förmånlig förbindelse med ditt inneboende Översjäl-Högre Jag, och du kommer genast och lätt att följa Ljusvägen som alltid vindlar sig högre och högre upp i de mer raffinerade existensområdena.

Var säker på att jag alltid kommer att vägleda, rikta, inspirera och skydda dig när du reser framåt i det okända. Jag utstrålar vår Moder/Fader Guds eviga kärlek till var och en av er.
JAG ÄR Ärkeängel Mikael

Överförd genom Ronna / Sacred Scribe * Som avsändare av denna artikel, hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i Ärkeängel Mikaels namn. Utläggning på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, förkortas eller läggs till och att kredit för författarskap och min e-postadress och hemsideadress ingår. Den kan publiceras i tidskrifter, magasin eller offentligt tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

”Ärkeängel Michael via Ronna Herman: Fullända dina färdigheter som medskapare” 28 juli 2017, på http://www.starquestmastery.com/

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

Du gillar kanske också...