Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle, 3 januari 2018

Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle,

3 januari 2018

 

 

Ni har anlänt och ni är nu medvetna om att ni aldrig har lämnat hemmet, för det är omöjligt att avskiljas från Källan.

Hälsningar älskade ni! Jag är Mi-ka-el, kärlekens Ärkeängel, sanningens budbärare, fredens och ljusets krigare, er broder, familj och beskyddare, er ständiga allierade.

Jag är här för att fira med er idag! Jag är här för att uppmuntra er att släppa alla återstående osanningar, och allt som håller er tillbaka från att se och känna att ni redan kommit dit ni har jobbat så hårt för att uppnå … ja, ni har äntligen kommit hem.

Och det betyder verkligen är att ni är hemma, med upplevelsen att vara i enighet med oss alla och med allt som finns, Modern/Fadern/Ett. Men nu när ni finns i en fysisk kropp, medan ni befinner er i den till synes separerade och jordiska formen, känner och uppfattar ni det som om ni är avskilda, medan ni samtidigt också är i enigheten.

Älskade hjärtan, ni har anlänt och ni är nu medvetna om att ni aldrig har lämnat hemmet, eftersom det är omöjligt att skiljas från Källan. Ni vet att ni alltid är ett med allt och alla, oavsett hur många slöjor ni än placerat runt er och andra. Ni ville genomgå en separation, för att ni behövde uppleva känslan av att vara isolerad och ensam, för att då bättre kunna definiera ert underbara själv.

Med andra ord så kände ni, att ni bättre skulle kunna hitta och uppskatta vilka ni verkligen är, medan ni befann er borta från Fadern/Modern/Ett, avtäcka er själva bit för bit och sedan sätta samman små eller stora bitar, enligt en briljant gudomlig plan, som ni skapade för eoner sedan.

Att vara på Jorden vid denna tid av tumultartade förändringar och transformationer, att behöva hjälpa så många med sina egna upptäckter av sig själva, är bara en liten del av er gudomliga plan, som är en stor och extremt viktig katalysator, för er snabba tillväxt och expansion.

Vissa stunder fokuserar ni stort på bara någon aspekt av ert uppdrag; ni har tider när det känns som om ni fastnat i tillväxten, och det kan bero på att ni tänker på era kära själv som små, eller åtminstone så tenderar ni att uppdela er själva för mycket.

Ni kan titta på olika delar av er själva, och de många olika förbindelserna och relationerna ni har format tillsammans med själsfamiljen, och ni har intention att flöda med sanningen och med det som uppenbaras för er som är det högsta bästa för alla, även om det inte verkar vettigt för er. Acceptera och älska det, och frigör er sedan från det utan några förväntningar, med vetskapen om att det kommer att ge er mer förståelse när tiden är den rätta.

Det har sagts att ni inte riktigt behöver förstå eller använda för mycket tid för att uppnå något, och ni behöver inte heller grubbla över det, när ni känner att det går framåt.

Avstå från att försöka förstå allt, utan sträva bara efter att fortsätta i kärlekens och ljusets spår, i glädje och frid. Ni är lärare, men inte av den sorten som måste berätta för andra vad de bör göra, eller hur de ska ta sig fram, för ni är lärare från hjärtat som delar med er av era erfarenheter, och inte ”hur” med regler och manualer, förutom när ni blir ombedda av någons högre själv att ge vägledande rådgivning.

Ni har valt att vara lärare som visar andra hur man håller fast vid kärleken till sig själv och andra, medan de upplever sig vara separerade från Källan, för att de ska kunna ta sig igenom sin resa med medkänsla och vänlighet, för sig själva och hela skapelsen.

Ni är alla en del av den Enda, och ni kan alla vara förenade med varandra, samtidigt som ni upplever livet genom en individuell gnista av kärlek tillsammans med andra, er familj och era vänner, och älska varandra eftersom det inte finns någon annan där ute, eftersom det inte finns någon annan tid än detta nu.

Gratulationer mina underbara bröder och systrar! Bra gjort kära krigare av ljus och sanning!

Jag lämnar er nu med min oändliga kärlek och eviga tacksamhet, för ert mod och er styrka. Farväl.

 

»Källa – Kanal: Genoveva Coyle

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...