Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson 15 januari, 2016

ÄrkängelM

Ärkeängel Mikael

via Natalie Glasson

15 januari, 2016

Stick hål på er perspektiv-bubbla

Många kraftfulla uppvaknanden stundar, med stora volymer av kärlek som förankras i er värld, från källor som exempelvis Venus. Kärlek har kraften att rensa ut gamla stagnerade energier, så väl som alla former av motstånd mot att acceptera Skaparen. Medan kärlek understödjer en rensning och ett renande inom er varelse, uppmuntrar kärleken även ett bemäktigande och ett manifesterande av era drömmar och önskningar, som är i linje med er själ. Sålunda skapar och aktiverar kärlekens energi två vägar av uppstigning inom er, vilka kommer att synkronisera och förena rörelsen mot samma mål; En Förening med Skaparen. Det är av största vikt att vara medveten om dessa två vägar som vecklar ut sig, eftersom båda kommer att visa er en djupare förståelse av er själva och Skaparen. Hedra bägge vägarna, renandets väg och vägen till att manifestera strålande upplevelser, nyckeln till att med lätthet kunna navigera på båda vägarna är emellertid er förmåga att förbli objektiv. Bägge vägarna kräver större kärlek och förmågan av acceptans, som uppstår inifrån er heliga sanning, samtidigt är det era känslomässiga band, som på alla sätt och i alla former kan hindra ert framskridande.

Känslomässiga band innebär förening med villkorlig kärlek, objektivitet innebär förening med villkorslös kärlek.

Den senare tillåter er att få tillgång till er frihet, som är en källa till energi och perspektiv inom er varelse, sålunda föds frihet inom er, snarare än i alla yttre upplevelser eller situationer. Objektivitet och frihet är samma sak, de kräver en hel del kärlek för att ni ska kunna upptäcka dem inom er varelse och modigt tillåta dem att växa fram till allt som ni är och skapar. Med objektivitet och frihet i sinnet, så väl som en insikt om de stora volymer av kärlek som från Venus flödar in på Jorden och skapar enorma skiften, finns det en insikt som jag, Ärkeängel Mikael önskar presentera för er. Jag önskar att ni föreställer er omgivna av en mycket stor bubbla. Er bubbla är likadan som de bubblor man skapar av såpavatten – de föds så vackert och de spricker så lätt och upphör därmed att existera. En bubbla som har spruckit kan inte återskapas eller formas på nytt, men nya bubblor kan skapas från källan; såpavattnet. Bubblan som omger er reagerar för närvarande på samma sätt, den är så stark och ändå skör. Bubblan som omger er är en bubbla formad av era nuvarande perspektiv; den verklighet inom vilken ni väljer att leva, se, känna och uppleva. Er bubbla kan skapas från flera bubblor och ändå ge intrycket av att vara en helhet. Inom er bubbla finns ert hela liv, allting ni tror att livet och ni själva är. Det är utmanande att stiga ut ur bubblan, eller det perspektiv som ni har om er själva om ni inte väljer att sticka hål på er perspektiv-bubbla. Er bubbla kan bara spricka genom att ni väljer att se, känna och upptäcka ett nytt perspektiv.

Föreställ er för ett ögonblick att er bubbla verkligen sprack, detta skulle kunna liknas vid att ni släpper taget om er hela förståelse om er själva och Jorden. Hur skulle ni känna er? Er reaktion tillåter er att förstå om ni så fokuserar på villkorslös kärlek eller villkorlig kärlek, med andra ord, objektivitet eller känslomässiga band. Om ni är känslomässigt bundna vid ert perspektiv så kommer rädsla, lidande och känslan av att vara vilse att bli reaktionen när ni skiftar ert perspektiv. Om ni fokuserar på objektivitet så blir resultatet frihet och upprymdhet.

För att ni ska kunna uppleva Eran av Kärlek och flyta med kärleksrörelsen som lanseras av Venus, finns det ett behov att vilja släppa taget om era perspektiv, att sticka hål på den bubbla, med vilken ni omger er själva med. När ni väl har släppt taget om era oönskade perspektiv, så kommer ni att släppa fri den kärlek som omger er och som finns inuti er och som väntar på att få skapa en ny verklighet, ett nytt liv och ett nytt perspektiv för er.

Den största begränsningen i mänsklighetens förmåga att acceptera, omfamna och uppleva kärlek, är den känslomässiga bindningen till gamla perspektiv, som omger er i en bubbla och blir allt som mänskligheten är villig att få syn på. Jag, Ärkeängel Mikael, tror att evolutionens lärdom, som förmedlas till mänskligheten vid denna tid, är en inbjudan till att öppna ert sinne för kärlek. Att vid denna tid öppna ert sinne för kärlek är viktigare än att uppmuntra ert hjärta att utvidga sig för att ta emot och acceptera kärlek, all slags kärlek. Ert sinne har kraften att råda över ert hela väsen. Vi ser att många av mänsklighetens medlemmar utvidgar sina hjärtchakran och tillåter kärleken flöda, men deras sinnen förblir kvar i en bubbla av obehövliga perspektiv, som skapar en oförmåga att se, känna och acceptera bortom bubblan. Kärleken som flödar fram från Venus väntar på att få sticka hål på er perspektiv-bubbla, för att tillåta kärlek flöda in i och bli accepterad av ert sinne, sålunda kan era chakran för sinne och hjärta samstämt arbeta för att skapa en verklighet i kärlek.

Ert perspektiv är er verklighet; ert perspektiv omger er som en bubbla, som verkar vara ofrånkomlig. Det är först när ni väljer att släppa taget om oanvändbara, negativa eller gamla perspektiv, som ni kan frigöra er själva från ert sinnes fångenskap, där ni lever och upplever varje dag på Jorden. När ert sinne är fokuserat på kärlek blir det utvidgande och kan skapa upplevelser av frihet och en större förening med Skaparen. När sinnet hålls fokuserat på gamla och icke användbara tankemönster och övertygelser, kan detta få er att känna er som om ni befann er i en inhägnad som är omöjlig att fly ifrån.

Nyckeln är att öva på objektivitet för att kunna skapa frihet. Tänk på livet som ett spel, vilket innebär att fastän livet kan tyckas vara allvarligt med konsekvenser, faror och hot; hur verkligt det än verkar vara, så är det en illusion, för att främja er andliga evolution. Föreställ er att jag, Ärkeängel Mikael, inbjuder er att spela ett spel. Jag placerar er på en planet och talar om för er att ju fler tankar, perspektiv och trosuppfattningar i enlighet med kärlek som ni skapar inom ert sinne, desto lättare kommer spelet att bli och desto lyckligare kommer ni att känna er. Jag vill också tala om för er att negativa och felinriktade tankar, perspektiv och övertygelser skulle få konsekvenser (ni skulle få uppleva dem), men att det som manifesteras inte är verkligt, det kommer inte att skada er och det kan ändras av er. Ja, ni kanske spelar spelet med stort allvar, genom att fokusera på att rikta in er på och uttrycka kärlek och ändå skulle det förekomma en bekymmersfri aspekt, för ni skulle kunna se bortom era skapelsers illusioner, vilka var felinriktade, och sålunda skulle ni bara rycka på axlarna, lära er att detta perspektiv inte tjänar er och sedan dra vidare. Det här är faktiskt det spel ni för tillfället spelar på Jorden, den enda skillnaden är att ni väljer att tro på illusionen och sålunda inverkar faktiskt det negativa eller felinriktade fokus ni har haft på er, för ni lägger så mycket energi på allt detta. Objektivitet är ett bekymmerslöst perspektiv, som kan beskrivas som ett fredligt, lugnt och enkelt perspektiv. Detta är det fokus som Venus kärlek önskar frambringa under det kommande året.

Jag, Ärkeängel Mikael önskar uppmuntra er att under det kommande året:

Vara medvetna om era tankar, perspektiv och övertygelser, de som inte tjänar er är endast bubblor som håller er kvar i samma verklighet och upplevelser, inse att de skapar en verklighet som har uppstått i illusionen.

När ni blir medvetna om ett fokus, som inte är i enlighet med Skaparen och inte skapar kärlek, inse då att detta är en produkt av er gamla verklighet, det är en bubbla som omger er och som behöver spräckas. Ni kan välja att slå hål på bubblan och sålunda skapa en förändring i er verklighet.

Använda frasen: ”Jag väljer nu att slå hål på min perspektiv-bubbla och fokuserar på. . . (vilket perspektivet är) . . . och raderar den för evigt.”

Använda ert hjärtas kärlek till att fylla upp ert sinne för att vidare kunna skapa bubblor av kärlek och frihet runtomkring er, som är den verklighet ni dagligen upplever.

Jag, Ärkeängel Mikael, nämnde att när en bubbla en gång har spruckit så kan den inte återskapas, men en ny kan skapas ur bubblans källa. Ni är bubblans källa, ni kan omedvetet välja att återskapa samma bubbla, detta är var er beslutsamhet och viljestyrka kommer att krävas.

Vänligen kalla på mina energier och Venus vibrationer för att stötta er vid denna tid, varje del i er varelse kommer att genomgå en justering till kärleken, det är ert sinnes tillfälle att vid denna tid vidare justera er till kärleken i er varelse och till Skaparen.

Med djup kärlek och välsignelser,

Ärkeängel Mikael

Archangel Michael via Natalie Glasson, January 15th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...