Ärkeängeln Mikael via Ailia Mira 24 augusti 2016

ÄrkängelM

Ärkeängeln Mikael via Ailia Mira

24 augusti 2016

Kära Ni

Det är bra för er att lyssna på ert hjärta. Ert hjärta talar till er och riktar alltid in er mot det som för ert liv framåt. Tidvis litar ni inte på detta. Ni känner er dragna mot saker som känns som omvägar. Som inte tar er till det ni vill. Men vi talar tydligt om för er: ert hjärta vet vägen. Ert hjärta, på det sätt vi menar, är ert inre vetande, er anslutning till er egen ofantlighet. Ni har hela tiden detta ljus flödande inom er och som ett resultat vet ni alltid vad som känns rätt för er. Det beror på att den sanna gudomliga essensen finns inom er och den är informerad. Er Källa, essensen som är ni, är alltid à jour med allting i Skapelsen. Så när ni orienterar inom, när som helst, det som känns sant för er, det som känns rätt, det ni tänker på med entusiasm, det ni kan fokusera på i ett flöde och utan motstånd, det är det som kommer att fungera.

Är inte det en lättnad?

Ni behöver inte planera och lista ut allting. Det finns auktoriteter på allt och om ni vill lära er något vad gör ni då? Fråga någon som vet. Vilken idiotisk idé!?! Varför inte fråga er själva? För det finns ett sätt som är för er, som för er vidare, som svar på alla frågor. Nu kan ert sätt involvera lärande och växande med någon annans hjälp, men bara om det kommer inifrån som ett vetande att detta är ER VÄG.

Förstår ni? AUKTORITETEN är NI.

Ett stort genombrott ligger vid horisonten och kommer igenom när ni förstår detta – ni är upphovsmän och auktoriteter för er själva. För bara er själva. Ni kan inte vara auktoritet för någon annan. Någon annan kan heller inte vara någon auktoritet för er. Även om ni låter någon tala om för er vad ni ska göra, vem ger tillåtelse till det? Tillåtelse kan inte tas. Den måste ges, med uppmärksamhet och vilja att göra det som uttrycks från den som utsetts till auktoritet. Så ni kan göra någon annan till beslutsfattare i ert liv och ofta gör ni det. Men det är alltid ni som gör det. Ingen kan göra sig själv till detta i ert liv utan er uttryckliga och fortgående tillåtelse. För ni är suveräna, även om ni inte vill vara det eller om ni är omedvetna om det, detta är en energetisk verklighet.

En intressant sak är när ni träffar någon ni beundrar och denne talar om för er vad ni borde göra. Känner ni er skyldiga att göra det? Uttrycker ni ofta det de gjorde? Vad de sade att ni borde säga eller göra? När ni gör det märker ni att det inte känns rätt, eller hur? Om ni vågar backar ni ur så fort ni kan, vilket känns så mycket bättre. Känns som en lättnad, eller hur? Det är en lättnad att vara tillbaka i samklang med er själva! Detta är att vara orienterad med kraften som är er.

Kraften som är er är enorm. Det är en väsentlig del av er suveränitet. Ni är vid liv och förmår använda ert fokus till att förverkliga det som viktigt för er, och i och med detta ger ni upphov till Skapelse. Ni uttrycker och formar energi med information, genom avsikt och handling, som ger upphov till nya uttryck. Ni är en Skapande Gud! Ett geni på bara ert eget sätt, för ni förstår kära ni – ljuset kommer inifrån. Så när ni är orienterade med er själva och låter er uttrycka er som er själva, då är ni briljanta. Hur skulle ni inte kunna vara det?

Världen öppnar upp sig för er briljans när ni låter den flöda. Det finns många underbara förbindelser i världen för er. Avsikten var att ni skulle bli mött och mottagen, för möten och mottagande och förbindelser är alla ett med skapande, för ni gör och ert görande avslutas naturligt. Det ni gör passar perfekt för en del, eller för någon och detta är redan del av den helhet som är er inspiration och er handling att uttrycka för mottagaren, mottagaren av era gåvor har inspirationen att göra vadhelst ni är inspirerade att skapa. Så där finns denna helhet redan vid liv i livet och ni kan greppa den och uppleva dess rikedom då ni lämnar över er själva till att leda ert liv som er egen auktoritet och ert eget varande.

Livet är menat att vara en autentisk upplevelse. Det är så mycket lättare att göra det som är naturligt för er. Nu, det som är naturligt för er kommer aldrig att kännas som lathet eller att inte vilja göra något alls. Det kan vara så att det ni vill göra är att ströva omkring och sola er i livet. Tänk er det. När ni ”inte vill göra något alls” betyder det att ni undviker något som skrämmer er(ni vill checka ut därifrån) eller ni vill sola er, vila, lyssna, bli underhållna, nära er, pausa och reflektera. Förstår ni? Det finns inget i dessa sätt att vara som liknar att göra ingenting. Att checka ut är att göra motstånd.

Men, men… vi vet att orsaken till att ni gillar tanken på att göra ”ingenting” är att i er värld ligger det stor press på att vara NÅGONTING. Vara någonting. Åstadkomma NÅGONTING. Som om ni skulle vara ingenting och måste få något att hända. Så fånigt detta är.

Så ljuset ni är strömmar in. Ljuset från de större sfärerna i skapelsen flödar in i er värld och en Cykel av Förmörkelse kommer över er. Allt detta gör att ni vill bli NI i stora, flammande skarpa ljus i ren orientering och lätthet. All denna energi renar ert medvetande och när denna rening är utförd blir ni närvarande här som Kristus inom er.

Kristusmedvetandet är en frekvens, ett tillstånd av varande i vilket ni VET att ni är en Skapande Gud, en essens som uttrycker Gudomlighet genom en unik och perfekt själsmall av varande. I detta medvetande är ni suveräna och kreativa. Det är vad som står på tur. Det sättet att vara är vart ni är på väg. Strålande närvaro. Strålande planet. Strålande Jord och Människor möter Strålande Universum.

Förstår ni? Det är vad som är på gång och vad allting går emot. Det är drivkraften inom det planetära fältet. Jorden har stigit upp. 3 gånger redan och den tar ytterligare ett steg mot högre frekvenser och tar mer av er med sig. Hon är ivrig att få uttrycka sig fullt ut på detta sätt och hon samlar upp allt i resonans och ni kan rida på denna drivkraft till frihet och ljus.

Hur? Hur, undrar ni, hur kan jag rida till frihet och ljus och veta sanningen i mitt varande? Hur kan jag göra det? Åh – JAG VILL DET!!! Era hjärtan sjunger denna sång, eller hur? Hela denna övergång är en sång som era hjärtan redan kan. Förstår ni? Ni kan följa era hjärtan för de KÄNNER TILL DENNA VÄG HEM.

Fokusera er närvaro. Så görs det. Fokusera er närvaro. Sluta att blanda er i andra människors liv och historier, lev ert eget. Att förbli centrerad och vara sann mot er själva och att odla er orientering koncentrerar er energi. Då ni koncentrerar er energi känns ni er mer och mer som er själva, på ett sätt som ni verkligen kommer att tycka om. Sköt om er kropp och er fysiska välmåga och var uppmärksam på hur ni mår. Ert mående, era känslor talar hela tiden om hur nära eller långt borta ni är från essensen av ert varande.

Det är en process, egentligen, att våga vara fri. Det är när ni lösgör er själva och hoppar med på färdernas färd, den uppstigande planetära ljusströmmen av kärlek. Denna Cykel av Förmörkelse i september kan ta er långt på denna väg mot helhet i upplevelser och vetande. Ni måste helt enkelt tro på er själva och på möjligheten att livet inte alltid blir som det varit och handla i enlighet med denna potential.

Er inre varelse ber er, uppmanar er, inbjuder er att skriva ett nytt kapitel. En kärlekshistoria. En historia som får er att explodera till briljans och lysa upp världen, inte bara omkring er, utan också inom er – Allt som är, och allt som någonsin kommer att vara.

Ni är kärlek!

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

http://www.expectwonderful.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...