De Uppstigna Mästarnas Kollektiv via Nicole, 3 januari, 2018

De Uppstigna Mästarnas Kollektiv

via Nicole

3 januari, 2018

”Kollektivet av Guider”

Kära ni som är av den nya tidsåldern, ni är ljuset. Nu råder en enorm kraft, en enorm utveckling äger rum och den sker i rätt snabb takt. Det gäller för var och en av er att anpassa er. Det gäller för var och en av er att tillåta och låta förändringen äga rum, såsom har föreslagits. Nu blir vissa av er en aning oroliga. Hur går det med hyran som förfaller till betalning? Hur går det med blommorna, vem ska ta hand om dem? Vem ska ta hand om min mor och så vidare, fortsätter ni. Nu när ni tar dessa linjära bekymmer och varsamt lägger dem att vila i ert eget hjärtas bägare, så kan ni förstå att Den Heliga Graalen finns inom er och då förstår ni att ett löfte är ett löfte. Ni måste inse att era samtliga linjära utmaningar och bekymmer kommer att tas om hand, de kommer att tas om hand i första hand, för ni håller faktiskt på att säkerställa alla svaren inombords.

Ni är kraftfulla varelser bortom er nuvarande förståelse och detta är vad vi skulle vilja komma fram till. I och med att ni intar er ställning av kraft, i och med att ni intar er position i egenskap av orkestreraren för er slutliga destination, så kommer ni att förstå att det är er rättighet att bryta er loss. Nåväl, bli inte rädda, bli inte bekymrade ifall det förekommer andra tidslinjer vilka är parallella med era, vilka försöker hävda en normal status, vilka hävdar att inget har förändrats, vilka bara går på och går på. Låt dem få som de vill. Men ni har rätt att göra anspråk på er seger. Det är er rätt att göra anspråk på ert nya liv. Det är er rätt att göra anspråk på den nya mannen eller kvinnan. För i och med att ni gör det, så bryter ni er fria från gamla paradigm. Ni byter ut det mot detta och ni manar fram ert nya livsöde.

Nu när ni gör så, måste ni förstå att ni arbetar inom ett multiversum och som sådant finns det många sätt att orkestrera ett gott arbete. Med andra ord, gör så gott ni kan, överlämna alla era bekymmer till Spirit, till Himlen, till ert Högre Jag, till Jeshua, till Maria Magdalena, vadhelst som tjänar er. Ni har rätt att göra så och att sedan stiga ombord. För i och med att ni stiger ombord, så måste ni förstå att ni blir välsignade av Himlen. Ni blir gudasänd och ni kommer att få era dagliga behov tillgodosedda. Ni kommer att finnas med på närvarolistorna och kunna betala era månatliga skatter som förfaller, ifall det är det som gäller. Vadhelst som behöver göras kommer att bli gjort, men ni kommer att göra det utifrån en förståelse om Vilka Ni I Sanning Är.

Med andra ord så är anledningen till att allting har förblivit staus quo den, att ni har trätt in i de falska trossystemen, ni har gett efter för er övertygelse om att ni måste lida. Ni har gett efter för er övertygelse om att behöva vistas i ett tillstånd av begränsning, att vistas i förlust, att vistas i ett tillstånd av nedbrytning. Kanaliseraren själv har ifrågasatt detta i och med att hon blir äldre. När hon ser sin kropp förändras, frågar hon sig varför detta sker. ”Ifall vi i sanning är ett med Gudomligheten, är det då inte vår rättighet att vara fri från detta pussel?” Nu tar vi upp detta till er medvetenhet. Det gäller er alla, i glädje och triumf, för hon håller på lär sig hur hon ska nå sin själsenergi, hur hon ska nå sin själs essens och göra strålande förändringar gällande sin fysiska kropp. Nu, när hon gör detta, så kommer hon att tillämpa denna princip till alla olika aspekter inom sitt Jag. Ifall jag i sanning känner ett överflöd, på vilka andra områden kan jag uppleva likadant? Ni förstår, och så vidare och så vidare.

Sannerligen så är detta vad var och en av er har fått i gåva. En medvetenhet bortom vad ni för tillfället kan få sikte på. Det är som om vi lyfte upp er och gav er nya glasögon, nya förstoringsglas, nya apparaturer för att omskapa ert livsöde. Med andra ord, kära ni, vänligen fortsätt inte lösa problemen utifrån ett tillstånd av att vara den som ligger lägst ner på näringskedjan, i ett tillstånd av att vara involverad i de gamla förhållandena, i det gamla paradigmet. Det är detta som äger rum. Det är som om självaste trädet, och självaste barken som ni håller er fast vid med all er kraft, håller på att skakas om, eller hur? Och vi säger: ”Låt tornadon blåsa. Låt vindarna rasa genom allt som inte längre ska finnas till”. Och vad ni kommer att finna, kära ni, kan vi försäkra er, är att ni kommer att märka att ni står kvar, ni kommer att stå kvar i er egen kraft, i er egen rätt och i ert eget majestät.

Nåväl, det är vad vi ber er om att tillåta. Att tillåta er själva få ta emot er nya sanna verklighet. Nu, när ni säger ja och ni går med på att vi kommer till er, till var och en av er, och vi placerar ett sigill på ert Heliga Hjärta. Ni förstår, ni alla kommer samman, ni ska redan presenteras för den Nya Jorden. Nåväl, den Nya Jorden innebär inte bara det att ni får plantera ett vackert träd och säga: ”Javisst, det ser mycket bättre ut.” Den Nya Jorden växer i själva verket som en förlängning, som ett utsträckt program av ert självaste Jag.

När ni inser att allt detta är ett hologram, när ni inser att allt detta börjar och slutar med er, så kommer ni att se behovet av att ta hand om er egen trädgård och se att den är en mycket mer seriös fråga av betydelse. Med andra ord så kommer ni att finna alla era svar inom er egen gärning, inom ert eget hjärta. Detta är utmaningen, att tro på att ni klarar uppgiften. Att inte tro på eller bli skrämd av de rådande omständigheterna. Vissa av er på den linjära nivån, hävdar att saker och ting ser mycket dystra ut, i själva verket väldigt dystra. Men vi säger: ”Upp med hakan, för allt beror på omständigheterna, allt beror på attityden.” Allt beror på ert Heliga Hjärta, när ni tonar in er på de nya kanalerna och när ni tonar in er på det nya fokuset, samt den nya vibrationen. I själva verket så är det er rätt att lura desperationens lycksökare och att framkalla nya skapelser.

Det här kommer att kullkasta er gamla inställning. Det kommer att ställa saker och ting upp och ner och det kommer att rätta till allt och gör det nytt igen. Nåväl, de som fortsätter med att tillämpa de gamla principerna och de falska lärorna, nåväl, ni kommer att fortsätta med att fungera likadant. Det är er heliga rättighet, ni har fått den fria viljans väg i gåva, eller hur? Men de som är redo att kapsejsa sitt fartyg och sätta en ny kurs, kommer faktiskt att mycket snabbt hitta nya möjligheter. Nåväl, hur skulle det vara ifall ni är en av dem som fortsätter följa det gamla paradigmet? Ni blir kvar i ett tillstånd av rädsla, kanhända i fruktan. Och vi säger: ”Inget problem alls, för fastän ni väntar till den allra sista sekunden, den allra sista stunden, såsom vår kanaliserare tidvis har tendensen att göra, så spelar det ingen roll, för i samma sekund som ni säger ’ja’, så är er nya kurs på ingång, de nya vindarna blåser in och ni bärs framåt till ert nya livsmål.”

Så vi ber er, kära ni, att hålla er till er nya kurs. Att hålla er till den nya kursen av kärlek. Bli inte lurade av de rådande situationerna eller tidigare omständigheter eller något som förorsakar en gåta. Överlämna dessa frågor, om och om och om igen till ert Högre Jag. Be om visdomens läror, be om att det högsta goda ska gälla alla, för samtliga. Nu när ni gör det, så måste ni förstå att ni är på väg till en plats av frihet från rädsla, på en permanent basis. Vad detta berättigar er, kära ni, är att välsigna hela mänskligheten med de gåvor som ni har fått ta del av.

Med andra ord, helt kort, så är det inte ert eget personliga livsöde som intresserar oss så mycket, som det allmänna tillämpandet i sig. När var och en av er parkerar era fordon av lägre medvetande och flyttar till en högre justering, nåväl, då uppgraderar ni i själva verket ett flertal. Ni är övervakarna, kan man säga, för många viktiga ättlingar, ni är de som upprätthåller rättigheterna för ett flertal. Ni måste förstå att ni har ett specifikt gudomligt uppdrag. Nu ber vi er att inte bli alltför bekymrade. ”Nåväl, jag menar inte att skryta, men jag har känt det som om jag var unik.” Naturligtvis har ni gjort det, kära ni, ni är de som kommer att införa en varaktig förändring för många andra. Ni är de som kommer att leda in förändringen, ni är de som kommer att avgöra livsödet på en permanent basis genom att upprätthålla kärlekens vibration för hela kollektivet.

Nåväl, för att göra detta, så måste ni uppriktigt sagt se om ert eget bo. Ni kan inte fortsätta njuta av solnedgången och undvika det som finns därhemma. Därför är det dags för er att riva ner de gamla strukturerna. Tiderna håller återigen på att förändras. Vi föreslår inte att ni ska ge upp ert hem, er arbetssituation, er familj och börja följa oss. Dagarna för dessa radikala förändringar är förbi. Men i stället att riva ner den egna gamla misstron, att riva ner de gamla uppdelningarna, gränserna, inhägnaderna, väggarna mellan sig själv och andra, fattar ni vad vi menar? Med andra ord så håller detta nya medvetande, denna nya justering, detta nya fokus på att infiltrera varje aspekt i vartenda heligt ögonblick av era dagar på Jorden.

När ni vandrar på Jorden, känn er inte nedslagna av att ingenting verkar ha förändrats i sig, åtminstone utifrån era linjära perspektiv. I själva verket håller mycket på att äga rum och kommer att fortsätta göra det. Så när vi närmar oss slutet på denna aktivering, ber vi er att nu tona in er på ert Heliga Hjärta och uppmärksamma den låga som brinner, och brinner klart. Och i och med att ni håller med och säger ’ja’, ger vi er en gåva och överlämnar ett erbjudande för hjärtat. Att väcka upp hjärtat till att komma ihåg, att väcka upp hjärtat till det nya medvetandet, att väcka upp hjärtat till att ni ska leda med er kärlek.

Och så är det.

 

x https://www.teachingsofthemasters.org

 

The Ascended Master’s Collective via Nicole, January 3d, 2018 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...