Ärkeängeln Mikael via Leslie Anne Menzies, 14 november 2017

Ärkeängeln Mikael via Leslie Anne Menzies

14 november 2017

Kära Ni

Ni är nu ”på andra sidan” av 11/11 Stjärnportalsenergierna.

Ni kan känna den drivkraft av upphetsning som nu byggs upp.

Ni kan smaka på Frihet.

Den förtryckande energin lämnar Planeten. Många saker sker – inte alla är synliga eller bevittnade. Så mycket sker bakom kulisserna.

Allt som nu utvecklas driver Mänskligheten mot det slutliga målet av Frihet. Kära Ni, ni har drömt om denna tid. NU är det dags för HELA Mänskligheten att resa sig. Ni är Skapande Varelser som gav bort er makt till de mörka styrkorna i tron att det skulle vara till er fördel.

Nu är det dags att ta tillbaka den KRAFT som ni ÄR – var och en på sitt sätt.

Ni kan känna hur atmosfären omkring er rör sig i en helt ny riktning. Hopp blir återfört till er vokabulär. Ni bevittnar den största av tider och ni är de Varelser som återför det Gudomliga Ljuset till Planeten Jorden ännu en gång.

Vi applåderar er Kära för det ni gjort för att resa er, ta tillbaka er makt och vakna upp från mardrömmen ni levt i under eoner av tid.

Aldrig mer Kära Hjärtan – nu påbörjar ni resan tillbaka till HELHETEN. Healingen har börjat och den är massiv.

De nästkommande åren kommer ni att bevittna Healing på en oföreställbar nivå.

De ”gåvor” ni alltid har haft men ”glömt bort” blir nu återtända i er medvetenhet.

De unga själar som i denna tid föds på Planeten har återkommit speciellt för att hjälpa er. De kommer inte med det ”bagage” ni burit på under livstider.

De kommer med sitt ”LJUS” starkt lysande och de kan inte och kommer inte att – bli ignorerade.

Ni har alla förmågor som ska återinsättas och återtändas inom er. Tidlös information och tidlösa teknologier är åter på väg att ”flöda över” er medvetenhet när glömskan lyfts bort.

Ni kommer att slås med häpnad över det som flödar tillbaka till era minnen.

Många av er har TAPPAT BORT mycket av era gamla minnen men vi säger er, Kära Ni – förtvivla inte – ingenting är förlorat – det som är borta behövs inte. Helt nya neurala vägar skapas och er förmåga arr röra er framåt i en mirakulös ny riktning ligger precis framför er.

Mycket av sådant som inte längre tjänar er har eliminerats. Så mycket mer medvetenhet och förmåga blir besått i era minnesbanker.

Kära Ni, vi påminner er om att då mörkret nu snabbt tonar bort, kommer det varje dag ny medvetenhet och ny information angående hur er Jord kapades av de mörka krafterna för länge sedan.

Håll LJUSET högt – stå i er kraft och sträck ut er till dem som kommer att vara ”chockade och ledsna” av det som sker. Denna utrensning av mörkret är helt nödvändig för att det gamla ska vika undan för den Gudomliga Nya Jorden som föds.

Kom ihåg att ni kom hit för detta ”ögonblick i tiden” och Kära Ni, det är allt det är.

Detta kommer snabbt att utvecklas och på nolltid kommer ni att ha glömt vad som försiggått för ni kommer ALLA att fira Födseln av den Nya Jorden och det Nya NI.

Det råder stor upphetsning i de Högre Sfärerna då vi i vördnad ser vad som händer.

Vi påminner er. Ni är de Största av Änglar som NÅGONSIN vandrat på Planeten Jorden och i en mycket nära framtid kommer ni att minnas denna SANNING.

Alla SANNINGAR måste nu kliva fram – inget skall längre gömmas i skuggorna – alla hemligheter måste avslöjas och alla skrivtavlor torkas rena, för att födseln av allt ni någonsin drömt om skall bli er nya verklighet.

OÄNDLIGT ÖVERFLÖD

EVIG FRED

PERFEKT HÄLSA OCH VÄLMÅGA – för HELA mänskligheten

Ha detta Mantra som er intention.

Ni manifesterar det med varje tanke ni har och varje andetag ni tar.

Ni är Skapare, Kära Ni, och era skapelser utvecklas snabbt.

ER JAG ÄR NÄRVARO omsluter er och stödjer er på sätt som ni snart börjar förstå och uppskatta.

Alla SANNINGAR kommer att uppenbaras för er.

Bara föreställ er, Kära Hjärtan, när SANNINGEN om vem NI ÄR återlämnas till er! Åh, Kära Ni, vi längtar efter den tiden när ni återigen, efter eoner av tid i vildmarken, NI ser SANNINGEN i er GUDOMLIGHET och omfamnar det SANNA LJUS SOM NI ÄR.

Så viktiga tider väntar ER och era med-Varelser – de ni kallat ”dåliga” och de ni kallat ”goda” har alla bara spelat sina roller.

FÖRLÅTELSE ÄR NYCKELN

STÅ KVAR I ERT HÖGRE HJÄRTA

INGET DÖMANDE

Nu är det tid att erkänna detta och i ödmjukhet veta att det fanns en tid då det var NI som spelade rollen av den ”dåliga” i era vistelser här. Hur skulle ni vilja bli erkända?

Erbjud era händer i förlåtelse och för ALLA Varelser tillbaka till LJUSETS Prakt.

Återvändandet till ENHET ligger framför er. Det har alltid varit ert mål och kommer att NÅS tack vare ER.

Vi gläds med er Kära Hjärtan.

Och så är det.

JAG ÄR ÄRKEÄNGELN MIKAEL.

Source – Channel: Leslie Anne Menzies

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...