Brendas Blogg via Brenda Hoffman,10 november, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

10 november, 2017

Kära Ni!

Kanhända tror ni att Jorden uppdelas i två entiteter, i ”gott” och ”ont” och ni känner er inte värdiga den ”goda” Jorden. En sådan uppdelning är inte så som de flesta nu ser det. Det finns bara en plats där Jorden befinner sig, med olika dimensioner eller slöjor som öppnas när man går in i den Femte – eller bortom – dimensionen, vilket är något annorlunda än vad som nu gäller.

Många av er känner till att era änglar och andra guider har hjälpt er under denna övergång, fastän de inte har varit synliga i er 3D-värld. Därför har ni fått ta emot budskap i form av siffror i ordningsföljd, fjädrar, tecken, musik och andra indikationer på att ni inte är ensamma.

För vissa är sådana indikationer tillräckligt för att berättiga allt som ni har fått möta i detta liv och många fler. Ni är inte ensamma – verkligen en trösterik fras.

Men ni behöver också få veta att er nya jobbiga ’process till att bli NI’ skapar något som är värt er mödosamma ansträngning. Därför börjar ni ifrågasätta den hjälp som ni får från bakom kulisserna.

”Hittar jag på det här?” ”Är denna strålande Nya Jord som så många förkunnar om sann? Eller är den en fasad för att hålla mig igång igenom detta liv?”

Ni ifrågasätter er resas visdom för ni kan ännu inte vidröra eller känna den glädje som om och om igen har förkunnats. Ni ber och drömmer om att få dra isär de dimensionella slöjorna, vilket bara skiljer sig lite från att vara upptäcktsresande som vill få syn på land, efter att i flera månader ha befunnit sig på en världshavsseglats.

Ni är utforskarna av den Nya Jorden som har blivit utmattade av era efterforskningar. Fastän ni har fått ta emot positiva meddelanden och uppgifter under er svåra resa, så råder ingen känsla av en ny verklighet – åtminstone inte någon som ni kan se, smaka eller förnimma. Garanterat har ni fått uppleva vissa av de glädjeämnen som relaterar till er nya värld, men långt färre än vad ni för några år sedan hade förväntat er.

Det förefaller som om ni utkämpar en oändlig kamp med er själva och med andra. Var finns er nya verklighet, er pågående glädje?

Ni befinner er mitt uppe i denna nya verklighet, men ni har ännu inte uppmärksammat att ni gör det. I likhet med den sista dagen som utkämpas i samtliga krig. Fredsavtalet är påskrivet och skjutandet har upphört, med undantaget av några ovilliga som inte vill avsluta kriget. Men ändå så ser de länder som deltog i kriget något annorlunda ut på den dagen då man skrev på fredsavtalet, än vad de gjorde dagen innan. Det är där ni nu befinner er.

Ert landskap ser inte så värst mycket annorlunda ut, för ni måste återuppbygga det som blev förstört – och kulorna fortsätter vina här och där. Fastän inte alla är villiga att sluta kriga, så finns det tillräckligt många som gör det, så undertecknades den nya Ni (fredsavtalet) – det skedde den 11 november, 2017.

Kriget är slut och återuppbyggandet tar vid – inte nödvändigtvis idag, men helt säkerligen imorgon. För det kommer att komma glädjefyllda tillkännagivanden om att ljuset dominerar och non-verbala diskussioner en masse, gällande hur man med glädje och kärlek ska återuppbygga.

Ni, av ljuset, har vunnit kriget, tillika flyttar er globala roll för ljuset och kärleken till förgrunden.

Men era nya färdigheter krävs allt snabbare än vad ni nu tror. Såsom gäller för alla krig, så önskar ni fira i stället för att tänka på den transformation som behövs efter striderna.

Ni önskar med all säkerhet inte få veta att andra inte är lika strålande glada som ni över att kriget har upphört, för de fortsätter att tro att de har rätt och att ni har fel. I sanning kommer de antagligen att kapitulera med en dysterhet som får er att undra över visdomen i denna övergång.

”Hur kan någon inte vara glad över att kriget är över?” blir er naiva fråga.

Vänligen kom ihåg att de som fortsätter med krigets smärta och ilska är era motsatser, era välsignelser. De är de som uppmuntrade er att påbörja detta krig mellan ljus och mörker. Såväl som att de tvingade er till att färdas längre, närmare ljuset än vad ni eller vi trodde var möjligt, innan ni klev in på Jorden i denna livstid.

De som vill fortsätta strida kommer att göra så under en tid och de hoppas att de på nytt ska kunna engagera er. Men naturligtvis så kan det inte ske, för ni kommer att vara alltför upptagna med att skapa ett liv i glädje för att bekymra er över de där små bitarna av livlöst mörker.

Striderna är slut. Ni kommer att veta detta om och när ni blir inkallade till en liten drabbning. En drabbning som kommer att förefalla galen och ett slöseri med er tid – och så blir det.

Fastän mörkret har hängt över er och i eoner varit väldigt stort inom ert synfält, är det nu som en ballong som har tappat luft. Kriget är över. Det finns inget behov av att oroa sig över små drabbningar, för ni är helt och hållet engagerade i att återuppbygga ert liv och alla andra bitar som nu är ert expertområde gällande de nya som ni är.

Bekymra er inte ifall er expertis förefaller vara annorlunda än vad ni har förväntat er, för ni håller på att återuppbygga ert liv och liven hos andra som önskar leva i ljuset på sådana sätt som aldrig tidigare har upplevts på Jorden.

Om ni känner ett intresse för någon eller något som inte verkar vara en logisk restaureringsaktivitet, oroa er inte. För denna aktivitet är exakt vad ni och de som är av Jorden just nu behöver.

Det finns inte längre en rak linje av prestationer från a till ö för den Nya Jorden, och ni är de nya skaparna.

Tillåt er själva få dansa i månstrålarnas sken och att fnittra tillsammans med skapelsens stjärnor i vetskapen om att ni kommer att gnistra i solskenet och månskenet alltigenom resten av ert liv på Jorden i denna livstid. Kriget är slut och ljuset är det dominerande jordiska temat för all framtid.

Så är det. Amen.

 

http://www. LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://wwwLifeTapestryCreations.com.

 

 

 
Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, November 10th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...