Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – 26 oktober, 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – oktober 2021

 

LIVET HÄNDER FÖR ER OCH INTE MOT ER

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – oktober 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSbz1oFemH0&t=49s

 

God dag våra kära empatiska himmelska ljusarbetare, vi är mycket glada över att få kontakt med er denna oktoberdag 2021. Allt eftersom varje dag av den stora apokalypsen passerar, blir livet på planeten jordens skolrum mer och mer komplicerat.

Ni, våra kära, är, som vi ofta har sagt, annorlunda än era mänskliga bröder som ni kom till jorden för att hjälpa. Ni ser mer den stora bilden av det mänskliga livet än de gör.

Ni har övervunnit mycket av er programmering, medan de omkring er fortfarande är fångade i den tankeform som har påtvingats dem, av deras ledare och kontrollanter.

Människor är utomordentligt programmerbara. Och, det stora hologrammet, det stora pantomimspelet, är 2000-talets upplevelse av uppvaknande, och medan pantomimen fortsätter, kan ni tydligt se programmeringen hos era bröder.

Sinneskontroll är det sätt som djävulen, ondskan använder, för att korrumpera mänskligheten, för att manipulera och manövrera dess beteende. Sinneskontroll är det stora själar, aspekter av Guds medvetande, kom till jorden för att uppleva och så småningom övervinna.

För livet på planeten jorden händer för oss och inte mot oss. Det är ingen slump. Vi är inga offer. Människor är alla gudomliga själar som har kommit till jorden och förskansat sig i mänskliga kroppar, för att lära sig mer kärlek, för att förfina sina personligheter, för att öka sin förståelse.

För att lära sig så minns de inget av sin Gudomlighet. Och så tar de till sig de idéer

och övertygelser som finns runtom dem dem när de föds. Och dessa idéer har genom tiderna, nedvärderat och skamfyllt dem. För världens religioner hävdar att de planetariska övertygelserna som finns, är att mänskligheten är ond och syndig.

Människans omänsklighet mot människan, utpekas som orsaken till alla konflikter och krig. Människorna borde skämmas, och de kan inte ta hand om sig själva utan måste ge bort sin makt och styras av de som vet bättre.

Och ändå beskriver själva ordet det vänliga i mänskligheten, det humana i mänskligheten, vilka vi verkligen är. Vi är gudomliga själar som har kommit till jorden för att lära oss mer kärlek.

Så vi gudomliga själar, vilka vi verkligen är, kom till jorden för att uppleva motsatsen till kärlek. Vi älskar inte oss själva och vi lever i lågt vibrerande skuld och skam. Detta skapar rädsla hos oss. Rädslan, den sorgliga och smärtsamma känslan som övertar oss totalt. Det bygger upp tron ​​på att faran finns överallt.

Fruktan är känslor som tar bort all entusiasm, all spänning och glädje. Fruktan är en känsla som är smärtsamt låg i vibration och håller tillbaka kärleken.

Ni kan inte vara rädda och samtidigt känna kärlek. Det utesluter vartannat. Det finns en skala med frekvens från rädsla till kärlek. Känslor med rädsla är skam, skuld, ilska, depression, svartsjuka, raseri, falsk stolthet, hämnd och många fler lågvibrerande sensationer.

Kärleken är inte en känsla. Kärlek är en flödande, glödande känsla av djup och bestående vetskap av frid och lugn. Kärlek är glädje, kärlek är ljus, kärlek är lycka, kärlek är vördnad för allt, förlåtelse, optimism, tillit till att allt är bra. Och när vibrationen hos individen stiger så kommer småningom en obeskrivlig upplysning.

Så varför kom vi, stora själar som vi är, till jorden från vår himmelskt lyckliga tillvaro för att uppleva rädsla? Det verkar verkligen vara en gåta, ett förvirrande pussel.

Vi människor är verkligen stora och modiga själar, som tog oss an detta mycket utmanande jordeliv. Att placera våra själar i kroppar, som kommunikationsfordon i planeten jordens materiella rike, som tillät separation och uppdelning, som tillät oss att programmeras in i ett trossystem av rädsla som är antitetiskt, i direkt motsats till vår gudomliga kärleksfulla natur.

Återigen sker livet för oss och inte mot oss. Vi är inga offer. Vi, alla vi människor, har av eget fritt val kommit till jorden för att uppleva rädsla.

Genom att inte ha något minne av vår gudomlighet, genom att ha ett ego som är vår känsla av självtillräcklighet, av överlägsenhet, av splittring, av separation. Genom att ha det egot programmerat med negativa tankar och rädda känslor, ger det vår själ en utmaning.

Kan vi bryta igenom detta träsk av påtvingad negativitet, dysterhet och svartmålning, då kan vi välja kärlek, när rädsla och hat har programmerats in i oss.

Och så småningom kan och vill vi alla det förstås. För vi har fått valfrihet. Varje ögonblick dagligen, gör vi valet om rädsla eller kärlek.

Och vi får lektioner. Lektioner som kan vara svåra utmaningar, skilsmässor, fängelsestraff, krig, fattigdom, sjukdom, förlust, gräl, utmaningarna är många och konstanta. Dessa är faktiskt inte den slump de verkar vara. Det här är möjligheter för oss att välja rätt. Det här är de många chanserna som ges oss möjlighet att välja kärlek.

Och så, livet händer verkligen för oss och inte mot oss. Eftersom vi programmeras in i rädsla i de tidiga stadierna av våra liv, är det som om vi stickar en halsduk. Varje maska är som en dysfunktionell tanke som vi skapat själva.

Varje maska är en fördom, eller hat, en splittrande övertygelse vi har som skiljer oss från våra bröder. Och när vi når vuxen ålder, är vi fullproppade av dessa dysfunktionella och bortstötande tankar som håller oss separerade från, och arga på, våra bröder som tänker annorlunda än vi.

Vi ser vårt eget sätt att tänka på som det enda sättet. Vi är fulla av fientlighet mot de som tänker på annat sätt än vi. Detta är vår dysfunktionalitet.

För att gå från rädsla till kärlek så behöver vi släppa vårt felaktiga och vanföreställda tänkande. Vi måste repa upp den scarf av programmering som vi har stickat åt oss själva. Maska för maska måste vi föra fram våra dysfunktioner och våra vanföreställningar i ljuset.

Ingenting kan healas förrän det ses och avslöjas. Eftersom mänsklighetens kollektiva medvetande avslöjar den statliga korruptionen vid denna tid av uppvaknande, så behöver vi också avslöja våra egna individuella vanföreställningar,

Så, livet händer för oss och inte mot oss. Vi är inga offer. Dessa utmaningar är till för att föra fram våra vanföreställningar. För att hjälpa oss minnas vilka vi är.

När vi mer och mer väljer kärlek, väljer förlåtelse, då rör vi oss bort från rädslan och in i kärlekens vibration. Ni, våra kära ljusarbetare, är väl inne i att välja kärlek. Ni minns vilka ni är.

Ni är annorlunda, har en högre vibration, har en större kärlekskvot än era bröder. Jorden hade nått en så låg punkt av rädslans vibrationer, det mänskliga skolrummet hade blivit så djupt och mörkt med rädslan indragen, att mänskligheten inte kunde bryta sig ur sin programmering.

Man kunde inte välja kärlek. Jorden riskerade att förstöra sig själv och hela mänskligheten. Så ni, stora själar som ni är, erbjöd er frivilligt att komma och hjälpa till.

För ni är ljusomvandlare. Ni har en hög frekvens som fångar kärleksstrålningen som väller ut på jorden nu, och ni sprider ut den till världen omkring er.

Det är därför det sägs ”bara var, bara andas.” Bara genom att vara här på jorden är ni världens räddning. För era bröder hade sjunkit så lågt i vibration, att de inte kunde ta in de inkommande energierna i sina varelser. De var för mycket insnärjda i rädsla.

Så kära ni, var vid gott mod för allt fortsätter som det måste. Upplevelsen av planeten jorden verkar vara slumpmässig. Händelser, utmaningar, katastrofer verkar vara slumpmässiga, men det finns ingen slump i Guds plan för jordens räddning. Allt rullar på som det ska.

Ni, våra kära, känner uppstigningssymptom. Ni känner er ofta behagligt lättsinniga med känslor av kärlek, som överskrider alla andra känslor och utmaningar. Ni vet, i ert hjärta, i er själ, att ni stiger upp.

Ja, ni kan ännu inte tala öppet och ärligt med era bröder, för de har inte er kunskap. Deras universum är fortfarande väldigt smalt. De är fortfarande i sin rädsloprogrammering.

Men dag för dag kommer korruptionen fram i ljuset. Kärleksenergierna väller ut på jorden. De mörka avgår, för de kan inte leva i kärlekens högre vibration. De behöver rädslomiljön för att överleva.

Kärlek, kärlek, kärlek, den himmelska elektromagnetiska kraften som styr universum. Kärleken tar sakta men säkert över som den stora uppenbarelsen, det stora uppvaknandet fortsätter längs dess oundvikliga kurs.

Var vid gott mod kära ni, för ni vet nu vilka ni är. Ni är den gudomliga manifesterade i  människokroppar, det mänskliga kommunikationsfordonet i det materiella riket.

Ni vet vad ni är, ni är skapare, ni skapar så som skaparen skapar, genom tankar, ord och manifestation. Era inre tankar skapar er yttre verklighet.

Och ni vet hur ni tjänar, genom den mängd ljus och kärlek ni strålar ut i världen.

Ja, livet är bra och blir bättre och det bästa återstår ännu kära vänner. Det bästa återstår faktiskt, eftersom mänskligheten oundvikligen väljer kärlek när själarna svarar på de jordiska utmaningarna.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...