Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus via Natalie Glasson 22 september, 2017

Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus

via Natalie Glasson

22 september, 2017

”Hela dig Själv, Mänskligheten och Moder Jord”

En Bön för Healing (upprepa så ofta som du känner dig vägledd till det)

Må alla känna den varma omfamningen av energierna från Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus,

Må ljus fylla allas hjärtan, sinne och emotioner,

Må kärlek ge näring till allas gärningar och frid ge näring till allas existens,

Där det förekommer harm, låt det finnas en vänlig beröring,

Där det förekommer rädsla, låt det finnas ett medkännande sinne,

Och där det förekommer hat och ilska låt det finnas kärleksfulla hjärtan,

För det är en vänlig beröring, ett medkännande sinne och ett kärleksfullt hjärta som kommer att hela Jorden och hennes mänsklighet, genom upplösandet av allt lidande,

Med min kärlek och sanning, uppmuntrar jag alla att vara den healing som Jorden och mänskligheten just nu behöver,

Såsom jag existerar i världen, vet jag att jag är den vänliga beröring, det medkännande sinne och det kärleksfulla hjärta som helar mig själv och Jorden.

Jag är en vänlig beröring, ett medkännande sinne och ett kärleksfullt hjärta genom min gärning.

Släpp in Ljuset

Vi, Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus, får ta emot många böner och önskningar om healing för Jorden och mänskligheten. Med vårt kärleksfulla och helande ljus, omfamnar vi varenda själ på Jorden och inom de inre planen. Ingen varelse blir glömd eller ignorerad. Samtliga böner besvaras med vår kärleksfulla omfamning; vi finns ständigt närvarande tillsammans med er, för att sam-skapa allting som ni önskar och längtar efter att få uppleva på Jorden. Sanningen är, att för att kunna få ta emot healing så förekommer det ett behov för er och mänskligheten att släppa in Skaparens ljus till era gestalter och verkligheter. När ni släpper in ljuset, så släpper ni taget om allt som blockerar er från att bli helade och bli era glada, föryngrade och sunda själv. Det är de energier, rädslor, tankar, tidigare upplevelser, den smärta och det lidande som ni håller fast vid, som skapar en blockering nästan likt en vägg och som gör det omöjligt för er att ta emot healing och släppa in ljuset. Det är endast när ni medvetet är villiga att släppa taget om dessa blockeringar som ni kommer att ta emot och få uppleva den healing som ni längtar efter. Detsamma gäller för mänskligheten; ni kan sända healing-ljus, uttala böner och fokusera på Jorden som transformeras och ändå, ifall mänskligheten inte är redo att släppa taget om det som förorsakar lidandet och smärtan, så är man inte villig att acceptera allt som ni delar med er av.

Fria Viljan och Tillåtelse

Varenda själ på Jorden har en Fri Vilja; detta anses ofta vara förenat med ens syfte, för det mesta är det förenat med ens energi. Varje själ har fri vilja att hålla fast vid energin eller att släppa taget om den. I egenskap av Ljusvarelser, kan vi, Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus, inte förbise detta. Det innebär att healing alltid finns tillgänglig och omger varje själ, men den tas endast emot av personen när man ger sin tillåtelse.

Om du eller någon annan lider i smärta eller motgångar, kan ni skrika efter healing; det kanske inte finns något ni hellre önskar. Man skulle kunna varsebli detta som att man får en tillåtelse till att healing ska få äga rum. I vissa fall stämmer detta, men i de flesta fall finns det ett behov av att släppa taget om vad som behöver släppas, för att ljuset ska kunna släppas in, för att man ska kunna förnimma den varma omfamningen och på nytt aktivera sin ursprungliga balans samt sitt helade själv. Ofta är man kanske inte ens medveten om vad som behöver släppas fritt, men en insikt eller ett minne kan skönjas, vilket liknar en nyckel som öppnar dörren för att man ska kunna släppa in det helande flödet. När man uppmärksammar det som man håller fast vid och som blockerar ens healing, lägger man märke till vad det var som från början orsakade lidandet och smärtan.

En Meditation för att Upptäcka Dina Blockeringar för Healing

Tillåt dig sitta fridfullt, blunda.

Föreställ dig på en plats som är fullständigt tom och ändå känns den trygg och säker för dig. Den liknar en tom målarduk. Du står helt enkelt i mitten av utrymmet.

Fokusera på det som du önskar hela, lägg märke till den smärta eller det lidande som du upplever och hur detta påverkar din verklighet.

Ta några djupa andetag och föreställ dig sedan att du håller en ask i dina händer, den kan vara liten eller stor. Inuti asken finns orsaken till din smärta och ditt lidande, som även kan ses som den energi som du för närvarande håller fast vid, och som blockerar dig från att få ta emot den healing du längtar efter. När du är redo, så kan du öppna asken och observera vad som ligger inuti.

Du kanske förnimmer eller ser en symbol, en energi, en emotion, ett minne, en vision, ett ord, i sanning vad som helst. Försök iaktta eller förstå budskapet eller det som du håller fast vid. Lägg märke till ifall det krävs något handlande.

Genom en insikt kommer energin troligen att lösas upp, men ifall den inte gör det, ge din tillåtelse till hela din varelse att inombords släppa taget om det som du har uppmärksammat och lagt märke till.

Släpp bara sedan in det helande ljuset, låt det aktiveras inifrån dig och tillåt dig själv omfamnas av oss, Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus. Stanna kvar inom detta utrymme så länge du känner att det behövs för att den nödvändiga healingen ska kunna äga rum.

Du kan uppleva denna process på någon annan persons vägnar, på mänsklighetens och till och med Moder Jords vägnar.

En Inbjudan

Vi, Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus, bjuder in dig att kanalisera och förkroppsliga vårt syntetiserade ljus. Det är en kombination av kraftfulla, kärleksfulla vibrationer, en underbar healing-vibration samt energier av själsuppvaknande. När du dagligen tar vår energi genom din gestalt, i synnerhet när du börjar din dag eller avslutar dagen, så önskar vi tillsammans med dig sam-skapa underbara, kärleksfulla, helande och själsuppväckande upplevelser. Dina celler och din hela gestalt kommer inte bara att vibrera med den helande kärleksfulla energin, utan du kommer att dela med dig av energin utan att märka det, med alla omkring dig samt med Jorden. Det är en process av bemäktigande som tar dig tillbaka till din ursprungliga balans och den låter oss kärleksfullt omfamna dig med vårt ljus. Det är en process av att släppa in ljuset till din gestalt för att skapa kraftfulla transformationer.

Sitt eller ligg ner med dina handflator uppåt, medan händerna vilar bekvämt.

’Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus, jag harmoniserar nu med och förkroppsligar er syntetiserade healing, ert kärleksfulla och själsuppväckande ljus samt era energier. Jag låter era underbara energier fullständigt omfamna mig, samt fylla hela min gestalt. Tack så mycket, och så är det.’

Känn vårt gröna och rosa ljus omfamna hela din gestalt, föreställ dig, förnim eller uppmärksamma vårt ljus som fyller din varelse, genom kronchakrat och strömmande genom varje aspekt i din kropp, dina chakran och din aura. Du kanske känner att din energi utvidgar sig, du kan uppleva ett bemäktigande av kärlek, healing och själsuppvaknande. Låt oss helt enkelt röra oss igenom dig, låt energin strömma från dina händer och hela din gestalt in i det som omger dig.

Detta behöver du bara uppleva under några minuter för att du ska få känna av gynnsamma effekter.

Att Förstå Helandet av Världen

Vi finns närvarande för att stå till tjänst med och för att hjälpa till med ditt djupaste inre helande, upptäck helt enkelt det som du håller fast vid och släpp taget om det, detta ger din tillåtelse till att vi kan påbörja en djup och kraftfull healing-process. Med denna förståelse, kommer du att inse att Helandet av Världen endast kan ske när själarna är redo att släppa in ljus och släppa taget om sitt inre bagage. Detta låter sedan världens och mänsklighetens energier flöda, bli expansiva och kreativa. Vi önskar att ni ska inse att det inte innebär att vi inte önskar heala er eller att vi inte hjälper själar som lider, vi finns ständigt närvarande och omfamnar samtliga. Transformationen kan bara äga rum när själarna ger sin tillåtelse till det, vilket innebär att de släpper taget om den negativa och begränsande energi som de håller fast vid, vilket skapar deras lidande. När du släpper dig själv fri och förkroppsligar vårt syntetiserade healing-ljus, så stöttar du andra med att uppnå detsamma.

Helandet av Världen äger rum inifrån och börjar med dig.

I evig kärlek, healing och själsuppvaknande,

Ärkeängel Rafael och Varelserna från Venus.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...