Ärkeängeln Uriel via Jennifer Hoffman, 31:e augusti

Unknown

Ärkeängeln Uriel via Jennifer Hoffman, 31:e augusti

ÄÄ Uriel:

Den gudomliga vägen är er i varje stund, den är inte er belöning för att ni lever ett bra liv eller för att ni är källor av ljus för världen under ert liv. Gudomlighet finns inte i himlen eller i livet efter detta; Det är inte en del av ett avskilt rikes Källa eller Gud eller bakom slöjan. Ni är gudomliga varelser som har valt att gå in begränsningen hos mänskligheten, och sedan integrera er gudomlighet till er mänsklighet för att bli ett fullt integrerat uttryck för Gud som människa. Lidandet finns på grund av att anslutningen till gudomligheten är begränsad. När ni påkallar er gudomlighet hela tiden, får ni ett yttre uttryck av det gudomliga inom er, och höjer varje erfarenhet till en frekvens av det gudomliga.

Er gudomlighet kräver inte helighet; Det är ett uttryck för hela er varelse, som människa och som andlig, och har ingenting att göra med religion eller om ni förtjänat det. Det är ert om ni ber om det eller erkänner det, eller kommer ihåg att det finns inom er. Det är något som alltid finns där och väntar att ni ska återanknyta till den. När ni bekräftar er gudomlighet, kommer ni ihåg att ni är från Gud, är likvärdig med Gud och ni tar med er den energin i varje stund.

Ni kommer från Ljusets Källa och kan aldrig kopplas bort från den, förminskas eller bli ovärdiga.

Det krävs ingen ersättning, inget lidande eller väntande för anslutningen till Källan. De som tror att Gud är bortkopplad eller avskild från mänskligheten, är helt enkelt felinformerade.

Gud finns i er och överallt omkring er; gudomligheten är ni och ni är gudomligheten. Ni väljer om ni vill leva som ett gudomlig uttryck för mänskligheten, eller som en människa som försöker vara tillräckligt bra, för att vara värdig gudomligheten.

Lidande kommer när ni glömmer att ni är gudomliga, men ni är i grunden andliga varelser och världen finns för att ni ska uppleva den som gudomlig, med energin av er gudomlighet. Ni väljer svåra, utmanande och smärtsamma upplevelser när ni försöker, i er mänsklighet, att omvandla dem så att de blir värda gudomlighet, snarare än att hävda er gudomlighet så att varje aspekt av ert liv är i resonans med frekvensen av gudomlighet. Då blir allt ni väljer en upplevelse av gudomlighet, som är en del av ert själsuppdrag och uppstigningsväg.

När ni upplever gudomlighet hela tiden, leder ni gudomligheten och för den energin ut i världen.

Världen behöver er gudomlighet, inte er mänsklighet. Den behöver inte mer lidande; den behöver källor för gudomlig transformation. Ni blir dessa källor, när ni hävdar er gudomlighet i varje ögonblick. Det högsta uttrycket av er energi är integrationen av det mänskliga och det gudomliga, av ande och människa, vilket är det fulla uttrycket för himmelriket på jorden.

När ni lever som gudomliga varelser, uttrycker ni er gudomlighet i allt ni gör och bjuder in medskapande partners från universum i allt. Det är en bekräftelse på er tro, er anslutning till Källan och er vilja att återta er gudomlighet och leva ert liv som andliga varelser med kontroll över er verklighet, och kunna uppleva världen på det sätt som ni väljer.

Kom ihåg er gudomlighet genom att minnas att ni är gudomliga och hävda er gudomligt i varje stund. Räkna med att era behov ska tillgodoses, era drömmar och att er verklighet kommer att spegla ert hjärtas önskan. Så kommer ni ihåg att ni är gudomliga och fungerar som en gudomlig varelse, i er gudomlighet.

Så hävda er gudomlighet i varje ögonblick.

Med Kärlek & Välsignelser,

ÄÄ Uriel

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...