Sandra Walter, 29 augusti

ascending-light

Sandra Walter, 29 augusti 2016
Acceleration och Solförmörkelsen: Att Välja

Välsignelser Älskade Ljus-Stam!

Många har frågat om det kommande tidslinjeskiftet och undrar om Ljusstammen klarar en acceleration eftersom symptomen har varit något intensiva i år. Låt oss granska några punkter för tydlighetens skull.

En acceleration sker oberoende av vårt val. Evolution är evolution. Vi tar emot en tredje våg av fotonljus i september, den tredje i en serie av vågor som syftar till att förbereda oss för det globala intensiva skiftet under 2017. Den första vågen var i december / januari, den andra i april / maj och den tredje kommer i september. Alla dessa vågor är inriktade på att förstärka skiftet i medvetandet och Uppstigningen. Detta är en naturlig kraft hos evolutionen som pågår. Så välsignade vi är som är inkarnerade under denna fascinerande passage.

Tidslinjer erbjuder olika alternativ för vår kollektiva upplevelse, och oändliga möjligheter för våra individuella upplevelser. Ni är ert eget Universum men när ni deltar i ett kollektivt medvetande på en planet, tillhandahåller den kollektiva erfarenheten parametrar för ert skapande inom detta kollektiv.

Det högre vibrationella kollektivet (de som håller 5D – 12D:s koder och frekvenser inom sitt fält) skapar en kvantdynamik som höjer resten av kollektivet (de ouppvaknade, vaknade till komplotten, alla som inte deltar i Uppstigningen på en hjärtenivå – inget dömande, de skapade balans och behövde utmaningar ett tag i denna process) genom lagarna i kvantfysik och Guds Kärlek (frekvensen som detta Universum är byggt av).

Då vibrationshastigheten och ljuskvoten av det mänskliga kollektivet stiger exponentiellt, ges möjligheter till accelererade tidslinjer. Detta har pågått under hela Skiftet. Typiska Ljusarbetare, Grindvaktare och Rutnätarbetare samarbetar med de Högre sfärerna för att välkomna in den högsta möjliga upplevelsen för Mänskligheten, Gaia, Kungarikena och Elementarerna. Men det inkommande fotonljuset har gått till en ny nivå; en mer intensiv resultatdriven aspekt, medan vi närmar oss en avgörande brytpunkt nästa år.

Oavsett våra kollektiva avsikter innan vågen anländer i september kommer det att bli en acceleration. Den vägen var redan förutbestämd om vi skulle åstadkomma Uppstigningens tidslinje före 2012. Och det gjorde vi. Vi har nu en möjlighet att framkalla – medvetet, genom våra avsikter och handlingar – en tidslinje som ger en förhöjd upplevelse av förkroppsligande, för det högvibrationella kollektivet, Kristnade upplevelser för dem som inte har haft dem ännu (medelvibrationsnivå), en övergång till andligt avslöjande för de som är besatta av geo-politisk konspiration, och fler uppvaknanden för dem som har varit sovande. Accelererad uppenbarelse, transparens, en påskyndning av finansiella skiften och en global övergång till hälsa, välbefinnande och accelererade lösningar till global fred. I korthet så frigör detta det kollektiva från långdragna vägar till kompletterande förändringar, transparens i ledarskap och andligt avslöjande.

I linjära termer väljer vi mellan en stor acceleration under det kommande året för att få maximal effekt av 2017-skiftet, eller en långsam utveckling under årtionden, för kollektivet med vibrationen medel till lägre. Hög-Vibb-Stammen – de som är fokuserade och deltar i Uppstigningen – kommer att ha en unik expansion in i Kristusmedvetandet oberoende av den lägre vibrationen, oavsett kollektivets val av tidslinje. Det är oundvikligt och kan inte påverkas, förutom genom personliga val.

I stället för att se denna acceleration som en försämring av fysiska symptom eller Jordförändringar eller någon annan oro ur gammalt ljus, låt oss flytta fokus till medvetandet. Uppenbarligen anpassar sig kroppen för att rymma den nya ljusnivån. Detta är vad som händer när vi utvecklas till ett högre varande i en enda inkarnation. Uppenbarligen svarar Gaia på det inkommande ljuset. Den lägre verkligheten faller sönder. Det kan vara besvärligt att vara sömnig, vibrerande, obekväm, trött med tankar som snurrar, sinnet som flyger iväg, eller tvingas att försvara eller ändra er livsstil för att tillgodose ert Sanna Jag. Men som volontärer i det stora dimensionsskiftets experiment, det är vad det är. Det Högre Fokuset är på andligt avslöjande; uppenbarelsen av vilka vi verkligen är och vad den här planeten är beredd att ta emot.

Folk frågar när obehaget kommer att sluta. I korthet så förändras det när vi uppnår förkroppsligandet av kristallint medvetande och en bestående, orubblig kontakt med våra Högre Jag. Det behövs bara en liten andel av fullt förkroppsligade för att kraftigt påverka det kollektiva mänskliga hjärtats rutnät och Gaia. Vi är nästan där och kan framkalla Uppstigningens fred, balans, harmoni och läkning, i Nuet, som vår Gudomliga Sam-skapelse.

Acceleration = Ansvar

Vår kommande Solförmörkelse på onsdag kväll / torsdag morgon (torsdag 1 september kl. 02.04 PT) är vår nästa Portal-möjlighet att välkomna in den accelererade tidslinjen. Solförmörkelser är en av de starkaste portalerna för vår acceleration. Låt oss ta emot detta ljus och hjälpa Gaia i framkallningen av den Nya accelererade tidslinjen (om det är ert hjärteval). Många av er har valt detta redan på sinnets nivå; var säker på att detta görs på en hjärtenivå, och med reflekterade inre handlingar, tankar, känslor och kärnsanningen. Om detta beslut fattas från hjärtat, för det högsta goda för alla berörda, kommer ni att få en betydande personlig acceleration under denna förmörkelse. Låt ert intuitiva Ljusarbetar-Jag styra era aktiviteter denna vecka; den har kraftfulla skiftande energier som kommer att höja ert medvetande till att *klicka in i* de högre tidslinjerna av Uppstigningen.

Kom ihåg:

Denna passage är helig; ära den, er själv och andra som det älskade Mänskliga Uppstignings-kollektiv som vi är. Granska de Portal-datum som gavs i föregående artikeln och välkomna ert sanna hjärteval.

Transparens och avslöjande är en global utveckling; varje hjärta och sinne måste bli rent. Uppenbarelsen påverkar alla, inte bara *skurkarna* – och ni kan accelerera alltihop genom er egen transparens och avslöjande. Uttryck allt som finns i ert hjärta, och det kollektiva kommer att återspegla detta. Speciellt om man medvetet väljer acceleration – måste vi vara i linje för att det ska vecklas ut med lätthet och nåd.

Förstärkningen sker med den tredje vågen oavsett att den högre accelererade tidslinjen kommer in i bilden. Det kan kännas som om det händer redan; det är bara vågen som byggs upp och kommer in i vårt medvetande. Om ni väljer att delta i det accelererade valet, gör det och visa den renheten och gudomligheten innan solförmörkelsen.

Vidare till Oz-Ark:s Kristallina Virveln

Välsignelser och tacksamhet till alla som skickade meddelanden till stöd för min kommande resa, de är mycket uppskattade. Att resa under en vecka mitt i dessa energier är både utmanande och perfekt. Jag har min resplan med några betydande arbeten i Nevada, Utah, Colorado och Oklahoma på vägen. Några vackra avlägsna och heliga platser, några bisarra gamla energier att rensa, och några överraskningar. Jag kommer att vara offline för att fokusera på arbetet, men foton och snabba uppdateringar kanske läggs upp på min Facebook och Twitter för att berätta om resan.

Låt oss alla gå djupt in i våra hjärtan, rensa känslomässiga band till djupdykningar i det okända, acceptera våra accelerationsval med glädje och ärlighet, och visa friden av en stark Käll-driven inre kompass. Bli bekväm med det okända, gör det till er nya norm. Förena er med Ljus-Stammen på onsdag för de Kristnade Enhets-Meditationerna; de hjälper verkligen till med de nya tidslinjerna som kommer. Allt är otroligt bra, Mina Kära.

I Kärlek, Ljus och Service,

Sandra

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...