Arkturierna via Marilyn Raffaele, 28 augusti 2016

kanalsol

Arkturierna, 28 augusti 2016

Via Marilyn Raffaele

 

Vi har lagt märke till den förvirring som gör att många av er tror att ni har förlorat riktningen. Den andliga resan, som ni känner till den, har förändrats för den är inte längre en resa från att söka och undersöka, utan nu handlar det om att förverkliga, acceptera och leva den, ”Jag är redan allt jag någonsin har sökt.”

Evolutionsprocessen kan orsaka att individer känner sig vilsna och grips av panik, om de inte har en aning om vad det är som händer när deras bekväma men illusoriska grund börjar lösas upp. Välbekanta sätt att bemöta världen känns inte längre rätt, eftersom det nya medvetandetillståndet genljuder på ett annorlunda sätt mot vad ni är vana vid.

Andlig utveckling styrs av det Högre Jaget när en individ blir redo för nya medvetandenivåer. Om personen inte är medvetet medveten om att den är redo eller intresserad i andliga frågor, kan en hel del förvirring och upprördhet bli resultatet, när de upplevelser som är nödvändiga för hans eller hennes andliga tillväxt börjar.

Lösningen för en tredimensionell värld var perfekt och nödvändig för det medvetandet, men eftersom så många nu har gått bortom det tredimensionella medvetandetillståndet, gäller inte den lösningen längre. Beslut byggda utifrån en grund av sanning (healing) förändras och öppnar upp för en högre och bättre form av uttryck, men de som är byggda på dualitet och separation (krig) kommer helt enkelt att lösas upp, eftersom det inte längre kommer att finnas någon energi som upprätthåller dem.

Om ni fortfarande upplever känslor av vilsenhet, var då medvetna om att ni inte håller på att förlora färdriktningen eller bli galna. Varje utvecklingsnivå av medvetandet som ni uppnår är ert för evigt – ni kan aldrig gå tillbaka till det gamla medvetandetillståndet. Många har försökt att göra detta i tron att det ska lösa ett relationsproblem eller hjälpa dem att bättre ”passa in”, men inom sig själva kommer de att förbli i sitt uppnådda medvetandetillstånd.

Likaså finns det de som låtsas att de har ett medvetande som de ännu inte har uppnått, varför det är viktigt att lita på er intuition när ni väljer en lärare/guru eller en bana av något slag. Den enda sanna läraren finns inom er och ert förverkligande av den kommer att visa sig utåt som den lärare, bok, lektion eller väg som är rätt för er.

Sanningen måste gå från att vara en intellektuell kunskap till att bli ett levande tillstånd av medvetande. Det börjar med att intellektuellt söka efter sanningen till att även praktisera den i de enklaste av vardagssysslor. Det betyder inte att ni ska ha ett stelbent förhållande till sanningen, vilket i sin tur skulle innebära att ni skulle låtsas ha ett medvetandetillstånd ni ännu inte har uppnått.

Det innebär att leva utifrån sitt högsta uppnådda medvetandetillstånd, som kommer att börja med att manifestera nya sanningar och en djupare medvetenhet. Utveckling upphör aldrig eller stagnerar, det är en pågående resa både på andra sidan och på denna.

När ni lär er att leva i erkänsla av er Enhet kommer ni snart att börja uppleva synkroniska händelser, idéer, situationer och en ny sinnesro som sträcker sig från de enklaste dagliga aktiviteterna till de djupaste problemlösningarna. Källan vet ingenting om större eller mindre, Den bara ÄR – fullkomlig hela tiden.

Det är frestande att försöka få det som har fungerat tidigare att fortsätta fungera på samma sätt. Vid denna tid är det högre ljusfrekvenser som strömmar in till Jorden och är till för att lösa upp och ersätta det gamla. Ni som läser dessa meddelanden har valt att utvecklas och vara en del av detta, och ni har redan ett medvetandetillstånd där ni förstår och är i samklang med sanningen.

Att analysera och försöka förstå Gud med en mänsklig hjärna är en tredimensionell aktivitet som är fullkomligt meningslös, eftersom den mänskliga hjärnan helt enkelt inte kan göra det. Sinnet är som en aveny av medvetenhet som bara kan frambringa det som redan flyter omkring i det universella enighetsmedvetandet, tills en individ utvecklas tillräckligt för att hans/hennes hjärna har förmågan att ta emot innehållet i det Gudomliga Medvetandet. Från denna Källa kan hjärnan sedan ta fram djupare sanningar, nya idéer, information och okända fakta. Det är ur denna källa som stora artister, musiker och vetenskapsmän dricker.

Den mänskliga hjärnan kommer att använda det som den redan känner till eller lätt kan få tag på. Det är därför individer ofta återgår till gamla vanor och övertygelser i tider av stress. Hjärnan presenterar helt enkelt det som den har programmerats med. Uttryck kärlek och tacksamhet för er hjärna, för den är ett perfekt verktyg för medvetenhet som aldrig tillrättavisar er när ni tillfälligt glider tillbaka in i gamla vanor. Det skulle helt enkelt ge den en makt den inte har. Att halka tillbaka till gamla vanor händer mer och mer sällan när ni kärleksfullt omdirigerar och omprogrammerar hjärnan med sanningen.

Straffa aldrig er själva känslomässigt för tankar som kanske poppar upp eller far genom er hjärna. Tankar, begrepp och föreställningar är aldrig era förrän ni accepterar dem som sådana. De är opersonliga energier som flyter omkring i det universella världsmedvetandet. Däremot kan en individs personliga programmering och tidigare livs upplevelser dra tills sig en viss typ av tankar och föreställningar (energi drar till sig liknande energi).

Till exempel; en person som har upplevt många livstider och varit involverad i många hälso- och sjukdomsproblem, är mer öppen och mottaglig för opersonliga men universella energier som har att göra med sjukdom kontra hälsa. Om personen anammar dessa energier kommer han/hon förmodligen att uppleva en livstid av verkliga och inbillade sjukdomar och hälsoproblem. Det finns ingen outtalad medvetenhet. Ni skapar med varje tanke ni tänker och varje övertygelse ni tror på.

Mänskligheten har uppnått en såpass andlig färdighet, så att de ska kunna inse vilka och vad de verkligen är, och börja leva efter det. Det finns de som fortfarande vägrar att se bortom det föråldrade trossystem de älskar, i tron att den värld de ser är verklig och kan inte och får inte förändras. Fri vilja tillåter alla att utvecklas i sin egen takt, och den rätta tiden kommer för var och en. Er tid är nu.

Ni måste nu lämna bakom er ert beroende av vissa personer, traditioner, ritualer eller föremål som kanske har hjälpt er i det förflutna. Det betyder inte att ni inte kan älska, hålla av eller arbeta med kristaller, eller att ni aldrig kan delta i en kurs eller läsa en bok som ni kanske känner er dragna till. Det betyder att ni nu är redo att släppa tron på att ni behöver eller är beroende av något eller någon utanför er själva i någon aspekt av ert liv. Det innebär att leva från centrum, från den stilla plats av helhet som redan finns inom er.

När ni upplever kaos och smärta i världen vid denna tid, kom då ihåg att varje själ innan inkarnationen väljer de erfarenheter som är nödvändiga för deras egna eller världens lärande och utveckling. Många kära individer upplever mycket svåra men nödvändiga lärdomar just nu. Andra som står inför samma situation har valt dessa svåra upplevelser för att hjälpa till med utvecklingen av mänskligheten som helhet.

Allt går enligt planen, det finns inga hinder. Anse er själva priviligierade som får ta del i födelsen av ett nytt världsmedvetande. Gaia utvecklas och kommer att göra det med eller utan ert stöd. Gudomligt medvetande är, har alltid och kommer alltid att vara den enda verkligheten och den enda kraften, men vid denna tid kommer många som är redo men ovilliga att lära sig det den hårda vägen.

Trots de händelser som berör er personligen eller globalt, får ni aldrig glömma att ni alla är och alltid har varit perfekta, hela, fullkomliga och aldrig kan dö. Det har varit målet med varje livstid och ni är nu där.

Er tid är nu.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...