Ärkeängeln Uriel via Linda Dillon, 19:e mars 2017

Ärkeängeln Uriel via Linda Dillon, 19:e mars 2017

Ärkeängeln Uriel: Den Fullbordan Ert Hjärta Önskar Sker Precis Nu

Den Fullbordan Ert Hjärta Önskar Sker Precis Nu

 

Ärkeängeln Uriel, telefonkonferens lördag 18:e februari 2017, kanaliserat av Linda Dillon, kanal för rådet av Kärlek.

Hälsningar, jag är Uriel. Ja, Ärkeängeln med Silverstrålen, bäraren av framtiden, och ja, framtiden är nu. Och jag har kommit för att tala till er, att omfamna er, och i korthet berätta om förändring i dag.

Och då säger ni, ”Men Uriel, förändringar suger.” Och då säger jag att förändringen kommer till er genom förflyttning av energi, ren energi genom hela Multiversum, Omniversum, in till det ni kallar ert rike.

Jag föreslår inte heller att vi ska föra fram alla ändringar till mänskligheten. Var och en av er, oavsett strålen, är också ankare, bärare och skapare av framtiden.

Och detta är det heliga partnerskapet som vi har, och trädde in i för länge sedan … för länge sedan … väl medvetna om att tiden för Uppstigning går längs en silversträng, när ni återvänder hem till Ett, och fullbordandet av Moderns Plan, som är skriven med silverfärg och den lyser med ett starkt sken.

Ingen energi är helt statisk eller helt stilla; energi är rörelse. Naturen av alla skapelser finns som mönster av Modern, genom andningen, (1), som ni lättast kan känna igen, och det ni andas in och ut är kärlek. Och när det inte är kärlek, då är det inte rent och inte av skapelsen. Då är det en disharmonisk energi som bara skapar förödelse och kaos, och ni har sett en hel del av den senaste tiden på er planet.

Och då säger ni, ”Varför? Varför har allt detta uppstått? ”Eftersom det fördrivs, tas bort … eftersom energin för fullbordan, förankringen fysiskt av Moderns Plan för Novas Varelse och Novas Jord, Novas Verklighet, Städer av Ljus, kommer i förgrunden som baserats på inspiration och inte tvång.

Så det finns ingen plats. Och det ni gör är att ni tar er bort från platsen av kaos eller det som inte är av kärlek, till de åtgärder som krävs … vi kommer att tala om dem … för att göra detta till en fysisk verklighet.

De förändringar som sker på er planet, hos ljusarbetarna, kärleksbärarna, Gaianerna, kommer mycket snabbt. Ni kommer att säga: ”Men vi har väntat och väntat och väntat.” Då säger jag att dessa förändringar verkligen rör sig med en hastighet av kärlek, och de förankras fysiskt mycket snabbt.

Och då behöver ni, mina älskade vänner, vara på ett ställe med stor klarhet. Och därför, som en förberedelse för denna tid av förändring, radikal förändring, fortsätter Modern att sända Sina gåvor, inbäddade i tsunamin av Kärlek, klarhet och renhet och nåd … eftersom det är hörnstenarna för er framtid, som är nu.

Ur det kommer, naturligtvis, under, vördnad, mod och glädje och alla andra välsignelser och dygder, som ni bokstavligt talat har välsignats med. Och Modern Själv, som en förberedelse för denna tid av fullbordan, har stärkt er med klarhet, renhet och nåd. Det är det viktigaste när ni rör er framåt tillsammans med mig.

Ni har kanske trott, att jag har väntat i kulisserna ganska länge … och tålmodigt… väntat på denna tid av fullbordan. Ni har rätt i det! Men jag har inte varit en sysslolös ärkeängel.

Era drömmar om framtiden, som naturligtvis kommer från er, är jag mycket delaktig i leveransen av, genom att tända er inspiration, er integration och av att ta fram det som är nödvändigt … för det kollektiva … men för det mesta, kära ni, för er själva.

Det blir ingen fullbordan av Moderns Plan, om ni inte fullbordar er dröm med ert uppdrag och syfte. Om ni formar det ni önskar och förankrar det i kroppen, av det ni önskar och vill uppleva … inte på ett ovänligt, aggressivt eller våldsamt sätt, för att köra över någon har aldrig löst något.

Mänskligheten har lärt sig det, och kommer säkert att fortsätta att lära sig, men ni är i framkant, ni är vägvisare. Så fullbordandet med ert hjärtas önskningar – ja, med allt ni behöver, är en del av det, eller hur? – Precis nu.

Så jag uppmanar er, jag ber er, jag bönfaller er, jag vädjar till er … Dröj inte! Var redo i klarhet, beredskap, förberedelse, aktivt skapande, för framtiden är nu.

Och jag är med er, jag leder er, jag vandrar med er och jag har tagit rygg på er.

Gå med min kärlek. Farväl.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Channeled by Linda Dillon
© 2017 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/

Fotnot

(1) Den Gudomliga Modern är den Heliga Anden eller spiritus sancti (Helig Andning).

 

Du gillar kanske också...