Ärkeängeln Zadkiel genom Linda Robinson, 1 juni, 2018

Ärkeängeln Zadkiel genom Linda Robinson

Fokusering utifrån ett multidimensionellt perspektiv


Hälsningar, Älskade Ni!

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Ametist och vi hälsar er med Kärlek. Idag önskar vi prata om att fokusera utifrån ett multidimensionellt perspektiv.
Ni gör stora framsteg på era uppstigningsvägar. Ni har expanderat era medvetanden på många nivåer och ni har förmågan att se den större bilden. Ert Ljus skiner starkt. När ni reflekterar över vad ni har genomfört och lärt er, rör ni er vidare mot ännu högre nivåer.

På er andliga resa kan ni ha upplevt många olika tankemönster och ståndpunkter från andra personer och genom olika situationer som ni har stött på.  Några av dessa mönster och ståndpunkter kan ha verkat motsäga varandra. Detta kan ibland hända när de ses utifrån ett tredimensionellt linjärt perspektiv.

Den tredje dimensionen tenderar att ha ett linjärt perspektiv. Några situationer kan förefalla ha ett ”antingen-eller-utslag”, medan andra kan innehålla variationer mellan dessa motsatser. Till exempel, så finns det mellan svart och vitt, olika nyanser av grått; mellan dag och natt finns varierande grad av solljus.

Olika åsikter kan uppkomma när ni och någon annan ser på en situation från olika synvinklar. Till exempel, kanske ni ser en stor stenbyggnad. Från en (syn-)vinkel, ser det kallt och imponerande ut, medan det från en annan vinkel kanske uppvisar fina detaljer som är inristade i stenarna, som inbjuder till att utforska husets insida. Två personer kan se samma byggnad, men ha olika uppfattning beroende på deras ”synvinkel”.

Samma linjära perspektiv kan tilldra sig när man tittar på frågan ”kärlek och rädsla”. Det faktum att ni eller någon annan är i den linjära dimensionen, kan avgöra om ni ser på något med kärlek eller rädsla.

Emellertid, när ni stiger till en högre ”utkiksplats”, vilket sker utifrån ett multidimensionellt perspektiv, så hamnar de till synes oöverstigliga skillnaderna i ett helt annat sken.

I det förra exemplet med den stora stenbyggnaden; när den ses från ett högre multidimensionellt perspektiv, så kan ni se både den massiva storleken, såväl som de intrikata detaljerna. Ni är då kapabla att se byggnadens hållfasthet, såväl som de inristade detaljerna som inbjuder er till att komma närmare. Ni har vunnit ett nytt perspektiv genom att röra er mot ett multidimensionellt seende.

I fallet med kärleken och rädslan; när ni rör er till en multidimensionell nivå, så kommer ni att kunna se att rädsla kan orsakas av brist på förståelse för situationen och vad den innebär för er. Det möjliggör för er att se alla synvinklar från ett högre perspektiv och ni har möjlighet att se att man kan närma sig situationen på olika sätt. Det betyder inte att ni automatiskt kommer att ändra era ståndpunkter. Det betyder bara att ni ser allt från ett högre perspektiv och att ni ser innebörden från ett vidare perspektiv.

Fokuserande utifrån ett multidimensionellt perspektiv kan jämföras med att använda ett mikroskop och ett teleskop. När ni fokuserar multidimensionellt, kan ni zooma in till de minsta detaljerna och sedan zooma ut igen och uppåt för att vinna ett större perspektiv.

Från ett andligt perspektiv, när ni närmar er situationer på ett multidimensionellt sätt, tillåts ni att se variationerna som förekommer. Ni är kapabla att se både utmaningarna och möjligheterna i en situation. Det som verkar oöverstigligt utifrån den linjära dimensionen, kan förefalla mindre skrämmande, sett från ett högre perspektiv. Ni kan se det positiva i ett möjligt resultat, eller så kan ni se att era ansträngningar inte kommer hjälpa er att uppnå det ni hoppats på och att ni gör bäst i att rikta er energi åt ett annat håll.

Ni kanske också upptäcker att kvaliteter, såsom kärlek, medkänsla och förståelse ökar när ni fokuserar utifrån ett multidimensionellt perspektiv, eftersom ni då är kapabla att se många sidor i en situation. Ni kanske kommer på er själva med att göra en paus och beaktar alla vinklar innan ni reagerar. Ert medvetande är expanderat och ni vibrerar på en högre frekvens, vilken drar liknande högre frekvenser till er.

När ni ber om det högsta och bästa för alla inblandade, kommer ert Ljus att expandera och stråla ut över den stora ”skapelseväven”. Ju längre ni kommer på er uppstigningsväg, desto högre kommer ni att stiga i den stora uppstigningsspiralen och desto mer kommer ni att se allt från ett multidimensionellt perspektiv. När ni sätter ert fokus och håller er intention på att bli multidimensionella, kommer ni att märka att ni börjar se den stora bilden och ni kommer att bli ”upplyfta” på er uppstigningsväg.

Älskade, vi är glada över att ni fokuserar utifrån ett multidimensionellt perspektiv. Vi är med er när ni övar på detta upplyftande tillvägagångssätt.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Lady Ametist

… och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

Översättare: Marie Silja

Du gillar kanske också...