Archangel Zadkiel via Linda Robinson, 23:e juli, 2017

Archangel Zadkiel via Linda Robinson, 23:e juli, 2017

 

Hälsningar Älskade Ni,

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med Arkeia, den Heliga Ametist, och vi hälsar er i Kärlek och Ljus. Idag önskar vi tala om inre stillhet och expanderad medvetenhet.

Den högre dimensionella energin fortsätter att nå er planet. Detta sker tillsammans med många förändringar på global nivå. Ni kan också uppleva förändringar i er omedelbara närhet. Ni till och med undrar, hur ert nästa steg på vägen kommer att se ut.

Förändring är konstant. Ni kan tycka den är obekväm, eller så välkomnar ni den. Oavsett vilket, för när ni letar efter de positiva aspekterna av förändringarna, så kan det hjälpa er att utvecklas och höja er medvetenhet.

När ni fokuserar på potentiella förändringsresultat, som kan gynna er själva såväl som andra, leder det till en högre vibrationsfrekvens, som kan hjälpa er att se nya möjligheter i den utvidgade medvetenheten.

Utvidgad medvetenhet börjar ofta med att vända sig inåt, och bli medveten om den Gudomliga Gnistan, och den inre stillheten som finns där.

Ni kan vända er till vägledarna vid sådana tillfällen, då de yttre omständigheterna förändras runt omkring er. Er inre ”still point” kan kännas som en oas, en trygg hamn, och den kan kännas som ert sanna hem.

Er inre ”still point”, är tystnaden där ni får vägledning och kan upptäcka nya möjligheter. Här kan ni släppa förväntningarna på vad andra tycker att ni borde göra, och låta ert hjärta visa vägen till det som känns rätt för er. Oljudet från den yttre världen ersätts av vägledningen från er inre kunskap, och de Högre Rikena.

När ni vänder er inåt, blir ni medvetna om andningen. Känn avslappningen i kroppen, och så småningom blir ni fokuserade på er inre ”still point”, eller er Gudomliga Gnista som förbinder er med Allt Som Är.

När ni fortsätter att fokusera på andningen och er inre ”still point”, blir ni mer centrerade inombords, och de yttre omständigheterna bleknar.

När ni sjunker ned i tystnaden i er inre stillhet, börjar er medvetenhet höjas till en högre nivå. Ni kanske känner lite inspiration komma. Den kan öka till ett mjukt flöde, som kan jämföras med Ljuspartiklar som tar sig genom en tratt, som är vid högst upp, för att sedan smalna av till en kanal med Ljuspartiklar av vetande.

Dessa ljuspartiklar kan innehålla kunskap för er personliga väg av uppstigning, eller insikter med universellt undervisning. Dessa Ljuspartiklar börjar utöka ert energifält med nya möjligheter. En cykel med ebb och flod av energi utvecklas, när ert energifält expanderar och ansluter till Ljuset.

Detta Ljus utstrålas från er, till omgivningen runt omkring er. Ju längre ni är kvar i detta tillstånd, ju mer kommer ert energifält att expandera. Det är som om ni har ett kontinuerligt flöde av inkommande och utgående högre vibrationsenergi, och ni kan känna att ni är i flödet.

När detta sker, kan ni bli medvetna om högre dimensioners utökade koncept. Det som kan verka som antingen – eller, i den tredje dimensionen, kan på andra plan ses som nyanser eller färgskiftningar.

Till exempel, kan den Gyllene Regeln om att vara mot andra som ni vill att de ska vara mot er, utökas från handlingar i den tredje dimensionen, till att inkludera tankar och intentioner av högre dimensioner. Ni kan bli mer medvetna om omständigheterna bakom de yttre fenomenen.

När detta inträffar, förstår ni att ni går in i en expanderad medvetenhet.

Om ni upptäcker att koncentrationen svajar, kan det bero på att er nuvarande medvetenhet anpassar sig till att innefatta era expanderade uppfattningar.

När ni regelbundet använder er av den inre stillheten, kan ni upptäcka att ni lättare får nya insikter. Dessa insikter kan också börja spontant, under tiden ni utför era dagliga sysslor. När helst ni tycker att ni inte är i samklang, kan ni pausa och vända er inåt, för att uppleva den inre stillheten och känna den expanderade medvetenheten.

Älskade Ni, vi tycker det är bra om ni ta paus, för att uppleva den inre stillheten och den expanderade medvetenheten. Vi är med er då ni tar emot Ljuset av inspiration, för det högsta goda för alla.

Ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Arkeia den Heliga Ametist

… och vi omger er med kärlek.

Så är det.

 

»Källa – Kanal: Linda M. Robinson

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...