Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 30 november 2017

Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 30 november 2017

Linda Robinson ~ ÄÄ Zadkiel ~ Det yttre och det Inre Ljuset

 

 

MEDDELANDE FRÅN ARCHANGEL ZADKIEL ~ DECEMBER 2017

ÖVERFÖRT VIA LINDA ROBINSON

DET YTTRE OCH DET INRE LJUSET

 

 

Hälsningar Älskade Ni,

Detta är Ärkeängel Zadkiel, tillsammans med Archeia, den Heliga Lady Ametist, och vi hälsar er i Kärlek. Idag vill vi diskutera det yttre och det inre Ljuset.

Ni närmar er solståndet. Om ni bor på Norra Halvklotet är det Vintersolstånd. Om ni bor på Södra Halvklotet är det Sommarsolstånd. Oavsett var ni än är, så ligger fokuset på solen. I Vintersolståndet, bereder den kortaste dagen av solljus plats för det tilltagande ljuset. I Sommarsolståndet, bereder den längsta dagen på året plats för det avtagande dagsljuset. I båda fallen ligger fokuset på solen, och ljuset den ger.

Ytligt sätt ser ni att dagarna antingen blir längre eller kortare, beroende på var ni bor. Ni börjar anpassa er planering i enlighet med det.

Detta är en idealisk tid för att pausa och reflektera över solen, ljuset den alstrar och hur ni relaterar till det.

Ni kanske känner att ni mår bättre när dagarna blir längre. Solen ger en energi som ni införlivar på en djup nivå. Ni kan uppleva att många saker blir möjliga när ni är i kontakt med solen, och ni ser fram emot det tilltagande dagsljuset.

Men på en djupare nivå kan ni fokusera på betydelsen av solen, och det ljus den andligt tillhandahåller.

Solen innehar den manliga egenskapen av handlande och görande, medan månen har den kvinnliga egenskapen av kärlek och inre arbete. Båda är nödvändiga för ett balanserat liv och tillstånd av att vara.

När ni tänker på solens roll av att ge ljus till planeten, så kanske det får er att vilja vända er inåt, och tänka på er Gudomliga Gnista, som är er inre Källa av Ljus. Där mottar ni det andliga Ljuset, och det är också därifrån ni utstrålar ert eget inre andliga Ljus.

Mängden andligt Ljus som ni kan motta och ge, beror på hur öppet/rent ni håller ert eget energifält. Ju öppnare/renare ert energifält är, desto mer energi kan ni motta och desto mer kan ni utstråla och ge till andra.

För att hålla er energi öppen/ren så måste ni hålla era tankar och känslor öppna/rena, och ha en tydlig intention.

Positiva tankar och känslor vibrerar på en högre nivå, än de som är mindre positiva. Positiv energi är ren, öppen och expansiv. Den flödar eftersom det är en kontinuerlig tillströmning och ett utflöde av energi. Det finns inga hinder för flödet.

När mindre positiva tankar och känslor som rädsla, tvivel, oro och ilska uppträder, hindrar de det fria flödet av energi, på ungefär samma sätt som när ett moln skymmer solljuset. Solljuset finns fortfarande kvar, men det kan inte mottas lika öppet. Ni kan inte ta emot eller ge ut den andliga energin lika lätt, när era energikanaler är skymda.

Det finns många sätt att hålla era energikanaler öppna/rena. Att fokusera på positiva tankar är ett sätt. Det ni fokuserar på tilltar. Ni attraherar de saker ni riktar uppmärksamheten till. Om en mindre positiv tanke kommer till er, låt den försvinna ut ur ert sinne och ersätt det med en positiv. Ni kan tänka på vad den kan bära med sig om den kvarstår, och gå sedan vidare till en positiv tanke.

Om ni upplever mindre positiva känslor, kan ni ta en liten paus och fokusera på andningen. Det hjälper er att bli centrerade och lugna. Ni kan avskärma er från känslorna. Omge därefter känslorna med den Violetta Flamman och se den förvandlas till Ljus. Fokusera sedan på en positiv känsla så som Kärlek. Ju mer ni fokuserar på positiva känslor, desto starkare blir de.

En daglig genomgång av era upplevelser, hjälper er att hålla era tankar och känslor öppna/rena, genom att ni transmuterar något innan det skapar ett större fokus. Ni kan återigen göra det med den Violett Flamman, och genom att fokusera på er Gudomliga Gnista.

Ju renare/öppnare era energikanaler är, ju mer Gudomligt Ljus kan ni motta och ju mer ni kan reflektera ut till de som finns runt omkring er.

Älskade Ni, vi är glada att ni håller era energikanaler rena/öppna, så att ni kan ta motta och dela ut Ljuset. Vi är med er i den här processen, när vi strålar Ljuset klart.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Archeia, den Heliga Lady Ametist

… och vi omger er med kärlek.

Och så är det.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Copyright © 2017 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. All Rights Reserved. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission. Email: Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

 

Du gillar kanske också...