Ärkeänglarna Mikael och Faith via Kerstin Eriksson 14 augusti 2022

 

Ärkeänglarna Mikael och Faith via Kerstin Eriksson

14 augusti 2022

Rotchakrats lag.

Jag är Mikael och vi ÄR ett, jag och min tvillingsjäl Faith, och vi är ärkeänglar.

Vi är mycket gamla, vi är från före big bang, som ni säger.

Det är nu dags att tala om rotchakrat, det finns verkligen mycket viktiga saker att säga, både goda och saker som är förenade med ett stort ansvar, och det är inte dåligt, det är faktiskt till er fördel men också en nödvändighet.

Ni har alla ett rotchakra. Ni lever på Jorden, en planet som ligger vid en gata, och där alla planeter och grannhus har nummer så att brevbäraren kan leverera posten till rätt ”hus”.

Numret på ert hus är 6. Det innebär i förstone att de hexagonala mönstren är mycket viktiga på er planet. De hexagonala geometriska mönstren är heliga mönster, och signum för er planet. De är som en nycket till er planet. Men det finns också andra nycklar och mönster.

Det hexagonala mönstret är som ett energinav, det kan vara en portal, men mest av allt är det en mycket välgörande energimatris.

De på er planet som kände till detta anlitades av andra människor för att få råd i olika syften. Och så småningom kallades de som hade kunskap om hexagonerna, The Hexes eller The Hexas.

Dessa blev senare ett hot mot planetens härskare och jagades och dödades, och idag kallar ni dem Häxor, Hexor eller witches.

De hade information om allt som var i förbindelse med Jorden och Djurriket, Växtriket, Mineralriket och Universum och Stjärnorna.

Så ni förlorade mycket information när dessa människor dödades. Och efter en tid började ni glida av det spår ni kände er bekväma i.

Ni brukade känna en länk till Moder Jord, det var helt naturligt för alla. Hon, er älskade Moder Jord, var del av er stam, er familj. Ni kunde ställa frågor till henne och hitta ett svar, för hon älskar alla sina barn och vill ta hand om er.

Ni tackade för alla hennes gåvor. Och kvinnor var kopior av den stora Moder Jord och betraktades också som mycket viktiga.

Ni visste på den tiden att kvinnor bär barn i sina kroppar och att detta var en mycket viktig uppgift, den ansågs helig. Kvinnor var den heliga kalken, bärarna av mycket viktigt material, babyn.

Initieringsriter var en naturlig del av varje steg i ert liv för många tusen år sedan.

Det fanns en ceremoni för varje fas i livet. Som födseln, att ta steget till vuxenliv. Från flicka till kvinna, från pojke till man.

Och det förekom initiation till djurriket, välsignelsen av ett djurtotem, och att i livets slutskede föra själen genom portalen till efterlivet.

Det fanns ceremonier med träd och växter och blommor också, mycket viktiga, eftersom ni vid den här tiden kunde se att allt var förbundet, sammanflätat, ni kunde verkligen känna att alla levande varelser hade en själ.

Men det fanns också en initiering till sexlivet, när ni hade lämnat barndomen bakom er och klev in i vuxenlivet. Och shamanerna och akolyterna gjorde detta, detta samlag ansågs mycket viktigt och magiskt och heligt. Det var en helig öppningsrit, och tändningen av er egen Kundalini-kraft.

Vid denna tid sågs Shamanerna som gjorde dessa initieringar av rotchakrat som mycket viktiga arbetare på Jorden, er älskade Moder Jord.

För de kunde tala och kommunicera med henne, känna henne och höra hennes råd angående alla. För de visste att hon gick bland dem som en själ i en kropp, en Gudinna.

Så de lärdes av denna heliga Moder, Gudinnan, om allt de behövde veta, speciellt om rotchakrat som var mycket viktigt.

Det heliga syftet hos Moder Jord, Gudinnan, var att sammanföra var och en med rätt partner.

Hon ville att alla skulle vara ETT i den heliga sexuella ceremonin.

Med rätt partner skulle detta uppnås. Och hon skulle vägleda alla till den rätta.

Men när Häxorna dödades, förlorade ni – människorna – denna heliga kunskap bit för bit, och snart var den bara ett blekt minne.

Och kvinnan förlorade denna heliga sanna position, hon blev tystad. Och glömde över tid vem hon verkligen var.

Och rotchakrat blev snart ett nöjesfält för män utan hjärtan.

När ni i början omhuldade era kroppar, och använde er sexuella utstrålning med respekt och därför också öppnade era hjärtan, så är det ett naturligt samarbete bland chakrana.

Men när girighet kom in i bilden och ni glömde vilka mirakel era kroppar är, fick Jorden skulden.

Rotchakrat får sin kraft från Jorden, den heliga Kundalinin, och i tidigare tider förstod ni detta, det var basal kunskap då.

Respekt och omtanke. Att använda ett gott hjärta när det gäller sex är A och O.

Vad händer annars?

Kraften från Jorden, Kundalinin, missbrukas. Kundalinins styrka blir bedragen, den exploateras i egocentriskt syfte.

När den används utan det goda i era hjärtan är det mycket illa.

Och alla skyller på Jorden, den dåliga Jorden. Jorden är ”ond”.

Men det är ett val, ert val! Att använda er stråle, er livskraft, som bor i ert rotchakra, med den djupaste respekt för allt liv och för gott helande sex.

När Moder Jord i gångna tider gick bland er som den kärleksfulla, omtänksamma och närande Modern, och kommunicerade med er stams shaman, var det inga problem. Det fanns alltid goda avsikter, i alla ceremonier och livet som helhet.

Ceremonierna var det lim i livet som höll er stam samman som ett. Ceremonierna var en naturlig del av er stam och samhälle. Livet sågs som cirkulärt. Alla riter var små ringar och delar av det hela runda livet.

Nu splittrar ni, ni separerar, ni bygger murar. Och ni ser inte längre över de murar ni byggt. Ni är inte runda längre.

Men ni går i den riktningen, till och med när vi skriver detta, och det är en nödvändighet eftersom ni utan den cirkulära livsvägen inte kommer att förstå livet – på Jorden.

Men hur är det med det Hexagonala mönstret? Det existerar i det cirkulära livssättet. Bina bygger i det mönstret. På er planet borde ni lära er mycket mer av bina.

Den sexuella kraften, Kundalini-kraften är helig och måste användas tillsammans med kärleken i ert hjärta, alltid. Den är en gåva från Moder Jord, och ni måste alla lära er om er egen Kundalini, ni är alla unika.

Om ni missbrukar detta, går kraften vilse och kan skada er själva eller andra. Det är bättre att meditera, kontemplera och be om vägledning från oss och Moder Jord, Gudinnan Gaia och Gudinnan Hel.

Idag missbrukas denna energi och vi gråter. Moder Jord gråter. Gudinnan Gaia gråter och Gudinnan Hel gråter.

Allting måste tas om hand och behandlas med kärlek och värdighet.

Era kroppar är så viktiga. Kundalinins energi gråter också och ber er säga nej till meningslös sex, där det inte finns någon kärlek eller vänlig omtanke.

Bra sex är helig sex och ger er den sannaste healing era kroppar någonsin kan behöva, det är en gåva från Jorden och Gudarna och Gudinnorna.

Vänligen förstå detta och gå undan från föreställningen att ert sex är någon sorts nöjesfält någon kan utnyttja. Jag, Mikael, kommer att ge er skydd då det är mitt jobb, men er egen del och ert jobb är att ge er själva högsta skydd, lämna en kärlekslös situation så fort som möjligt. Ni har också en plikt att rädda er själva, att stå upp för er själva.

Ni är viktiga! Ni betyder mycket!

Ni bär ett heligt arv. Ni bär en gåva från er älskade Moder Jord. Ni bär facklan av Kundalini, och det är en helig stråle. Det är en kraft, det är er livskraft och ni måste hålla flamman vid liv i en stadig hälsosam takt.

Som healer och shaman handlar det första man ska lära sig om kraften i rot- och det heliga chakrat, och det involverar både liv och död och all rädsla och det är bara livets skola som ger denna kunskap.

En riktig shaman måste gå genom allting, för att lära sig. Hur ska man annars kunna hjälpa någon annan?

Tiden är en helare. Tiden är ett element ni ofta glömmer.

Det måste finnas en balans mellan den kvinnliga och manliga energin. Och vi når denna position steg för steg, med varje hjärtslag.

Men er uppgift i detta är:

Att förstå att ni är gjorda av kärlek.

Ni ÄR kärlek! Ni andas kärlek in och ut! Och naturligtvis måste ni älska er själva. Och ni måste inse att ni är bärare av denna energi, den är evig.

Men det är lika viktigt för er att backa undan när ni känner er intrasslade i någon sorts kärlekslösa affärer, stå upp för er själva och använd er egen röst för att säga NEJ.

Ni har ett val!

Ni har ett val var ni sätter era egna fötter! Varje steg spelar roll! Det är ert val att välja riktning på er livsväg och vi går vid er sida vilken riktning ni än väljer, men vi föredrar förstås att ni väljer kärleksvägen, för det är den ni verkligen hör hemma på.

Vi älskar er oavsett vilket val ni gör, och vi förstår er mer än ni någonsin kan veta, men kom ihåg att kärlek är vägen för evigt, allt annat är upplevelser för lärande, och vi finns alltid vid er sida.

Mikael och Faith

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...