Ronna Vezane ~ Ärkeängel Michael: Är Du Redo Att Ta ”Huvudleden?” 2 september 2023

 

Ronna Vezane ~ Ärkeängel Michael: Är Du Redo Att Ta ”Huvudleden?”

2 september 2023

1 september 2023, StarQuestMastery.com, via e-post

Älskade Mästare, eftersom vår Moder/Fader Gud och Gudinna ökar flödet av Livets Elixir genom hela detta underuniversum, påverkar det hela skapelsen däri. Du kan inte gömma dig för det. Du kan inte förneka det. Er livlina till vår Källa växer sig starkare och mer övertygande hela tiden. Magnetiseringsfaktorn ökar dramatiskt.

In i ditt ”fysiska, mentala, emotionella och eteriska Väsen” magnetiserar du starkare, högre frekvensprogrammerade Minnesfröatomer som validerar din ”aktuella bild av verkligheten.” Om du tror att du måste leva i fattigdom och kaos, kommer dessa tankeformer att förstärkas och förstoras i ditt liv. Om du har accepterat sanningen att du har rätt till ett liv i skönhet, glädje och välstånd kommer verkligheten att vecklas ut inför dig ~ om du följer och tar de rätta stegen som beskrivs i våra många tidigare meddelanden.

Många av er är i en övergångsfas, där ni känner er frånkopplade och ensamma när ni strävar efter att anpassa er till nästa nivå av kosmiska vibrationsmönster. På en eller annan nivå håller mänskligheten gradvis på att växa fram ur den begränsande illusionen av de lägre astralplanen när de expansiva, accelererade frekvenserna av den högre Fjärde Dimensionen genomsyrar Jorden och alla dess invånare.

Vet att din personliga kolumn av Guds-Ljus vidgas och blir starkare, så att mer och mer Gudomligt Livselixir kan strömma ner i och genom dig, när det mättar din kropp och sedan strålar ner i Själessensen av den Gudomliga Moder Jord.

När ni renar era fyra lägre kroppssystem kan ni konsekvent öka mängden Adamantine-partiklar av Ljus som ni kan magnetisera till er och utstråla från er. Det är en plikt och en Gudomlig gåva att kunna hjälpa er älskade planet att också utvecklas. Denna sällsynta energi är avgörande för er värdplanet, eftersom denna stora Varelse också kämpar för att återgå till balans och harmoni inom sig, för att minska intensiteten av katastroferna på Hennes yta.

Vibrationsmönstren med högre frekvens är särskilt viktiga i processen att rena och återföra Moder Jords aurafält till dess ursprungliga Gudomliga plan av perfektion för att påskynda hennes uppstigningsprocess.

Återgången till harmoni och balans börjar som ett Gudomligt Missnöje inom var och en av er. Ditt Högre Jag börjar öka mängden och höja frekvenserna av Skaparljus som du tar emot. Om du Beaktar Kallelsen kan enhetsmedvetande börja inom dig ~ här och nu ~ i detta ögonblick.

För det första är det ytterst viktigt att du erkänner och tar fram i ditt medvetande alla dessa obalanserade Fragment och beroenden som du har skapat under dina många livserfarenheter; de sakerna som kontrollerar dig, de sakerna som har skapat ett känslomässigt och mentalt fängelse inom dig och i ditt aurafält. Sedan måste du bli medveten om dessa Fragment och hur de har och kommer att påverka din verklighet.

Därefter, genom din medvetna avsikt, måste du skapa en brinnande önskan att förändras och att fylla dessa obalanserade, negativa tankeformer med transformativa kärleks-/ljusfrekvenser av harmoni. Vi är alltid redo och villiga att hjälpa dig i dina positiva ansträngningar; du måste dock be och ge oss tillåtelse så att vi kan förstärka din beslutsamhet, så att vi kan ge dig den nödvändiga kunskapen, tillsammans med det snabbaste och bästa sättet att utföra din transformation med lätthet och nåd.

Tidigare har du många gånger försökt att kväva eller få makt över ditt beroende, dina negativa vanor och tankemönster. Du har stått emot dem, hatat dem och ständigt tänkt på dem, och därigenom förstärkt deras kontroll över dina känslor, ditt sinne och din livskvalitet. Kom ihåg, många gånger har vi sagt att, för det är en universell sanning, vad du än fokuserar din uppmärksamhet på, ger du energi till och förstärker, oavsett om det är positivt eller negativt.

Du måste befria de negativa Fragmenten du har skapat genom att älska dem och erkänna att de har tjänat dig väl. Det bästa och mest effektiva sättet att uppnå detta är att skicka en passionerad tanke till dem. ”Det är dags för dem att återförenas med dig, och att återigen bli en del av dig i ditt hjärtas solenergicentrum ~ att fyllas med Ljus och att bli en bemyndigad Aspekt av ditt Gudsmedvetande.”

I ditt sinne, hur du än uppfattar det, föreställ dig att du för många eoner sedan betraktar den ”Nya Jorden” från ett stort Ljusskepp. Vi, Änglakrafterna och mängden kraftfulla Förtrupper av universella Ljusvarelser som representerar vår Fader/Moder Gud, för fram de energetiska vibrationsmönstren för det underbara, nya Gudomliga schemat som förberedelse för mänsklighetens invånare på Jorden.

Under de invecklade, komplexa stadierna av förberedelser implanterades stora kännande kristaller djupt inne i Jorden på strategiska platser runt planeten. En del av varje enorm kristall steg från Jordens yta som en vaktpost som strålade ut energi och information ut i kosmos.

Från Medskaparens Gud strålade Föräldrar till detta Universum ut till och genom vår Fader/Moder Gud i detta underuniversum, Skapelsens Ljus/Kärlek/Livskraft, in i Hjärtats kärna av den Gudomliga Moderaspekten av det Eteriska Inre Jordplanet in i ännu större Kristallvakter.

Under tidens många Eoner, när Jordens förändringar ägde rum där bergskedjor steg upp i himlen, landmassor sjönk under vattnet och kontinenter förändrades och ändrade form, krossades de flesta av dessa stora kristaller och begravdes djupt inne i Jorden och vattnen.

Men många förblev intakta djupt nere i vattnet, i stora grottor, och många fler ligger nära markens yta gömda endast av ett tunt täcke av jord eller växtlighet ~ och väntar på att ni ska upptäcka dem och ta fram deras kraftfulla gåvor och gamla minnen. De är Jordens Minnesfröatomers Registerhållare och håller nycklarna som ger er tillgång till visdomen och manifestationskraften som vilar inom dem.

Om ni verkligen kunde se rutnätet, livets väv eller kopplingen mellan ALLA saker, skulle ni ha en bättre förståelse för konceptet Enhet. Det är inte bara Jorden som har ett invecklat rutsystem. Ni har strömmar av Ljus som strålar ut från er och till er, från den ena till den andra, fram och tillbaka bland alla människor på Jorden. Vissa är starkare, vissa är svagare; men du är fortfarande i dig ansluten till alla och allt på din planet, och inom detta sub-universala uttryck. Detta kan vara häpnadsväckande och svårt för er att föreställa er, men det är sant.

När vi säger att ni alla är ett, vad betyder detta egentligen och hur går det till? Det är för att det finns dessa strömmar av Ljus som penetrerar och filtrerar genom alla, runt och genom hela Jorden. Ja, de flesta av dessa Ljusströmmar är mycket svaga, men fler och fler av dessa Ljusströmmar växer sig starkare och sätter upp en vibration av igenkännande.

Det finns ett eko inifrån som säger: ”Ja, jag minns dig. Ja, jag vet vem du är, och jag vet att vi har varit tillsammans förut. Jag vet inte var men jag känner och känner igen dina vibrationer och din energisignatur. Du rör vid min Själ och får mina hjärtsträngar att sjunga. Ditt Kärleksfulla Väsen försäkrar mig att jag inte längre är ensam. Välkommen in i mitt hjärta. Jag ber dig att dela min resa och att låta mig vara en del av din resa också.”

Var och en av er bär inom er Själs Väsen, ert DNA och ert personliga Guds-Jag sådana underbara gåvor, sådan magisk energi och en enorm minnesbank av universell information och historia. Alla dessa historier som nu berättas och de gamla minnen som nås, inser du inte att du var där? Kanske var det inte alltid specifikt du i fysisk form; ibland var det en nära medlem av din Själsfamilj.

Du behöver inte personligen uppleva allt som har hänt under denna stora resa genom universum och på Jorden för att vara en del av det eller ha det i din minnesbank. Du har en livlina, en Själsminnesanslutning med din närmaste Själsfamilj, vilket skapar en länk varigenom de kommer att få data och visdom från dina erfarenheter, och deras erfarenheter sås in i ditt minneslager också.

Vet att allt, på någon nivå, söker Ljuset ~ söker balans och harmoni ~ söker sig tillbaka till det som det var i början. Varje fas av ny medvetenhet eller utökat medvetande har sina speciella mirakel och fördelar som ska avnjutas och njutas.

Varje gång du släpper någon gammal självbegränsande, smärtsam tankeform, vana eller motstridiga energier inom dig, förvandlas du, och du tar bort en liten (eller stor) del av din förklädnad, vilket gör att du kan integrera en annan aspekt av ditt underbara Guds-Jag. Genom att göra det skapar du gradvis en ny bemyndigad dig. En ny verklighet öppnar sig för dig där du har tillgång till många nya koncept, såväl som nya talanger, och din känslighet för Andens utsökta nyanser börjar mirakulöst utvecklas runt dig.

Du lär dig så mycket, så snabbt. Det är ofta så sinnesexpanderande att du inte vet vad du ska tro, och du tror att du inte kan ta in eller integrera mer ny information, men vi säger att detta bara är början. Ni håller på att bli andliga/mänskliga vuxna, medan ni tidigare har fungerat som mänskliga barn i en restriktiv Tredje-/Fjärdedimensionell verklighet, en känsla som om ni var frånkopplade från Gud och kontrollerade av ödets och naturens nycker.

Som självmästare och andliga vuxna lär ni er att ni är medborgare i universum, ni är Stjärnfrön, Ljuskrigare och New Age:s avantgarde. Ni har skjutit i höjden genom detta universum och andra universum också.

Ni har hört att det under mycket lång tid fanns en karantän runt Jorden, detta solsystem och till och med er galax, som nu har lösts upp så att ni kan ta emot galaktisk, universell och Omniversell information. Vi berättar nu för er att det också fanns ett filtrerat Ljusmembran placerat runt detta universum. Detta universum, i vilket vi alla spelar en integrerad del, är bland de senaste universum som skapats från den Högste Skaparens väsen.Därför är det ett universum som ligger längst ut i Skapelsen.

Vi har också varit begränsade i vår kunskap om hur Omniversum fungerar, såväl som mängden högre frekvens-vibrationsenergi som vi har haft tillgång till. Ni förstår, de första universum som skapades var de mest kraftfulla och närmast perfektion, för de omgav den Högste Skaparens Stora Centrala Sol och innehöll Skapelsens rena Väsen.

När fler och fler universum, galaxer, stjärnsystem skapades, som ständigt expanderade och drev Skapelsen längre och längre ut i det Stora Tomrummet (och längre bort från den Högste Skaparen), betydde varje refraktion till densitet att varje ny skapelse hade mindre av Kraften och Perfektionen av Allt Som Är.

Ni måste inse att vi ALLA är mycket nedtrappade energetiska Fragment; dock är vi fortfarande en integrerad Aspekt av den Högste Skaparens storhet. Och om vi sändes ut med kommandot att skapa i Skaparens namn – för det var Skaparens önskan att uppleva mer av sig själv – varför skulle Skaparen berätta för oss vad vi skulle skapa?

Vi fick en välsignad Gudomlig gåva som medskapare liksom varje själ som har fötts i det förflutna, nuet och framtiden. Du är en medskapargud i din egen rätt, och det är inte helgerån: det är en universell sanning. Du måste förstå att det är därför du är här på Jorden ~ det är den du är. Låt ingen säga något annat till dig. Men det är viktigt att ni kommer ihåg denna ”varning” kära hjärtan: Det finns en Universell Lag som säger: ”Under lagarna om orsak och verkan måste ni uppleva det ni skapar!”

Var snälla och förstå: Eftersom vi är så långt borta från ”ALLAS källa”, därför skapades detta universum från dramatiskt nedtrappad Skaparessens/Gudomlig Ljussubstans, med kraftigt ”minskad elektromagnetisk kapacitet.” Vissa har kallat detta universum för ett fallet universum, men vi väljer inte att kalla det så. Detta är ett universum som designades specifikt så att mänskligheten skulle kunna uppleva dualitet och polaritet och även ”TOTAL FRI VILJA.”

Spektrum av Ljus och skugga designades med Skaparljusets Stilla Punkt i centrum, och dualitetens pendel skulle bara svänga så långt in i det positiva/negativa, maskulina/feminina, Ljusets/skuggans vibrationsmönster i de materiella världarna. Ni måste förstå att många av medskapargudarna skapade mindre än perfektion eftersom de också lärde sig att använda sina av Skaparen givna rättigheter.

Under Eonerna av tid har pendeln svängt längre och längre in i dualitetens skuggland. Men i reserv, i väntan på att mänskligheten ska utnyttja det, har det alltid funnits samma mängd av Fullspektrig Gudomlig Ljus-substans. Jordens dualitet och polaritet är nu i färd med att återvända till centrum, tillbaka till sitt ursprungligen designade Spektrum av Ljus och skugga.

Det har alltid funnits magnifika sändebud från de högre världarna utspridda över hela detta universum, och särskilt i detta underuniversum, denna galax och på Jorden, för det här är där kulmen på detta Gudomliga experiment i dualitet och polaritet skulle vara ”insamlingsplatsen för dess slutskede och lösning.”

Som vi har berättat för er tidigare, tar den Högste Skaparen nu en aktiv roll i den kreativa processen i hela Omniversum. Den rena, sällsynta energin från Dess hjärtkärna strömmar nu fram eftersom den påverkar varje Facett av Den Själv från den största till den minsta. Skapandet drar inte ihop sig; det expanderar ständigt.Varje mänsklig Själ har en integrerad del att spela i den expansionen, för vi är ALLA medskapare i detta stora experiment av dualitetsmedvetande.

Men allt skapande flyter i cykler av kreativ expansion, integration och harmonisering (vilket verkar och känns som sammandragning). De forntida kallade det ”Guds utandning och inandning”. Vårt underuniversum är nu mitt i en INANDNINGSCYKEL, varigenom ALL historia och alla fulländade upplevelser av samskapande strävan, inom denna storslagna cykel, måste anpassas till den Gudomliga Blåkopian av de ursprungliga övertonerna av den Gudomliga Ljussubstansen, ” så att det kan absorberas tillbaka i ”Den Centrala Kärnan av Fulländat Samskapande”.

Därför står ni ALLA vid ett stort vägskäl, kära ni. När du går igenom processen att rena och rensa de många Aspekterna av dig själv, harmoniserar och transformerar du antingen alla dina personliga negativa, lägre frekvensmönster av medvetande som har skapat så mycket smärta, lidande och nöd eller så är du fortfarande på den nedåtgående Spiralen av förstörelse och kaos.

Ta ett steg tillbaka för ett ögonblick, och som en observatör, se över ditt senaste år: börjar du få en bild av vad den stora planen och uppstigningen handlar om? Att vara medveten och ha kontroll är viktiga aspekter av självbehärskning. Om du flitigt har studerat och integrerat de lektioner vi har gett dig, borde du vara på god väg att återta de många gåvor du har kodat in i din Översjäls Gudomliga Blåkopia för denna livstid.

Var och en av er är centrum för ert eget universum. När du lär dig att förbli hjärtcentrerad och själsfokuserad, och därigenom alltid utstråla villkorslös kärlek och harmoniska vibrationsmönster, förändras din värld och verklighet gradvis till det bättre, för du fungerar som en bemyndigad mästare av medskapande; ett sant Gudomligt sändebud från vår Fader/Moder Gud. Under dessa tider av osäkerhet och stor förändring, kom ihåg, mina modiga Ljuskrigare, det finns inget att frukta och så mycket att vinna.

Känn värmen från vårt heliga andetag när det smeker din kind, känn auran av kärlek i vilken vi omger dig. Vi är nära; sträck ut handen och rör vid oss. Vi kommer att svara. Du är djupt älskad.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *