Ärkeänglarna Zadkiel och Amethyst via Linda M. Robinson 3 mars 2022

 

Ärkeänglarna Zadkiel och Amethyst via Linda M. Robinson

3 mars 2022

 

Hälsningar, Älskade Ni.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Amethyst och vi hälsar er med Kärlek. Idag vill vi diskutera klarhet och högre medvetande.

Klarhet är mycket hjälpsamt på er uppstigningsväg, speciellt med de inkommande energierna.

Den högre dimensionella energin för med sig nya möjligheter och avslöjar olika aspekter av den nuvarande situationen. Varje möjlighet erbjuder er en möjlighet att framskrida och stå till tjänst för det högsta bästa.

Varje inflöde av ny energi inbjuder er att undersöka nuvarande aspekter av er väg och överväga om ni vill göra justeringar. Ni kan finna att ni fullgjort vissa steg och är redo att lägga till nya, eller att ni önskar ägna mer tid åt de nuvarande.

Vad ni än kommer fram till, att ha klarhet efter denna process kommer att hjälpa er framåt på er väg.

Som en del av denna process, att ha era tankar och känslor i linje med varandra hjälper er att få klarhet. Om era tankar säger att ni ska gå i en viss riktning, men ert hjärta inte är så entusiastiskt över det, kommer er energi inte att vara kongruent. Ni kommer att sända ut blandade signaler om era avsikter.

Men att ha era tankar och känslor i linje med varandra hjälper er att få klarhet. Huvudet och hjärtat kommer att arbeta tillsammans på ett synkroniserat sätt. Ert energifält är i linje och kongruent.

Detta är det energimönster ni kommer att projicera ut i dimensionerna. Det sätter scenen för omständigheter att dyka upp som är i linje med era avsikter.

Då ni går genom era avsikter med en önskan om det högsta bästa, kommer ert medvetande att stiga till en högre nivå. När ni gör det kommer er klarhet att kombineras med högre medvetande. Detta låter er se den större bilden och fler aspekter och möjligheter.

Att be om det högsta bästa tillåter er att arbeta närmare de Högre Varelserna.

En annan viktig aspekt av klarhet är att vara närvarande i nu-ögonblicket.

Förändring sker snabbt tack vare inflödet av ny energi. Ibland kan dessa förändringar vara mycket starka, ibland mer subtila.

När ni är fullt närvarande, kan ni bli medvetna om dessa skiften och vad de betyder för er.

Då kan ni få större klarhet. Ni kan avgöra huruvida det finns något område i ert liv där ni skulle vilja göra en justering. Då kan ni också känna igen nya möjligheter, eftersom ni är intonade på de nuvarande energimönstren.

Till exempel, om ni tänker på vad ni vill göra imorgon medan ni pratar med någon, kan ni missa viktig information som skulle kunna ge er en idé om ert nästa steg. När ni är fullt närvarande, har ni förmåga att höra vad som sägs och vad det betyder för er.

Ni kan också lättare tona in för att ta emot meddelanden från de Högre Varelserna när ni är fullt närvarande. Vi och de andra Högre Varelserna vill arbeta med er. Det är ofta i utrymmet mellan utrymmena som vi kan ge er meddelanden eller idéer att fundera på.

Ni kan förhöja varandet i nuet genom att vara medvetet medvetna om uppgifter ni utför, eller genom att till fullo lyssna på någon i en konversation.

Att ta en paus för att fokusera på er andning kan också föra er tillbaka till nu-ögonblicket.

Den teknik som fungerar för er kan hjälpa er att vara fullt närvarande.

Ju mer ni övar på att vara fullt närvarande, desto mer automatiskt blir det.

Ju mer ni är fullt närvarande, desto större klarhet kan ni få.

Älskade, vi är glada för att ni uttrycker klarhet med högre medvetande då ni framskrider på er uppstigningsväg. Vi är glada att få arbeta med er då ni kallar på oss.

Vet att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Amethyst,

… och vi omger er med Kärlek.

Så är det.

 

https://tinyurl.com/2p86c7wx

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

You may also like...