Arkturierna och Plejaderna via Suzanne Lie, 8 januari, 2019

Arkturierna och Plejaderna via Suzanne Lie

8 januari 2019

Att Minnas våra SANNA Galaktiska SJÄLV

Vi förändras djupt inom oss och samtidigt håller vi på att bli de JAG vi alltid varit men trott att vi ”hittat på” eller ”fantiserat”. Dock, det vi tänkte på som våra ”fantasier” var egentligen ett djupt tvivel på att det SJÄLV som vi också upplevde när vårt medvetande expanderade till femte-dimensionella hjärnvågor.

Men våra första upplevelser fick vi ofta när vi var barn och vår ”fantasi” alltid berättade för oss om andra världar. Vi bar faktiskt i många år vår ”tredje-dimensionella mänskliga container”. Dock stod vi inte i resonans med INGEN TID i den femte dimensionen, så vi trodde fortfarande att vi ”bara” var människor.

Ofta kände vi det som att vi var i ”deras tid” och undrade hur det var i de andra världarna som levde i våra drömmar och fantasier. Vi trodde att det fanns en ”gräns” mellan vår värld och den ”andra världen” vi upplevde i drömmar och fantasi.

Det var kanske den gränsen mellan vårt mänskliga själv och den ”andra världen” som gjorde att vi fick ”Hemlängtan” till något som inte existerar i vår nuvarande verklighet. Det var den ”gränsen” som gjorde oss mer och mer nyfikna på den ”andra världen”, som fick oss att fortsätta framåt mot mål som vi aldrig hade trott att vi skulle nå.

Emellertid åstadkom vi mycket mer än vi trodde att vi kunde, eller som andra talade om för oss att vi inte kunde. Vi fortsatte vidare genom att gång på gång påminna oss själva om att ”jag kommer inte att tillåta mig själv att glömma denna andra värld, som vi bara kan uppfatta via det som sagts oss vara ”bara vår fantasi”.

Lyckligtvis utvecklade vi med tiden fler och fler versioner av vårt jordeliv, vilket gjorde oss nyfikna på hur, när och var, man skulle kunna vara i, eller uppleva, en ”högre verklighetsfrekvens”. Ja, på något sätt insåg vi att den andra världen faktiskt var vår nuvarande värld, men att den stod i resonans med en högre verklighetsfrekvens.

Sedan började vi inse att vi kunde ”vara i” ett energifält som var helt unikt för vårt dagliga liv, men också MYCKET bekant. Gradvis började vi inse att vi befann oss i ett ”högre energifält”.

Vi visste att detta högre energifält kändes helt underbart och fullständigt tryggt, men vi kom inte ihåg hur vi skulle inträda i det. Vi insåg också att detta var ”Planetens Gaias energifält”. Så länge som människor fortfarande bar sina 3D jordfarkoster såg de förstås ut som alla andra människor.

Emellertid började denna högre energi berätta för oss att vi gjorde besök i den femte dimensionen. Den sade oss också att vi ”bara besökte” då vi valde att ta en jordfarkost för att hjälpa Gaia genom Hennes stora Planetära Skifte från de tredje/fjärde dimensionerna till de fjärde/femte dimensionerna.

Det var då som våra energifält började expandera till de högre resonansfrekvenserna. Ingen kunde förstås se denna högre frekvens, men vi kunde känna den, och några andra människor kunde känna den.

Alla djuren, fåglarna, fiskarna och insekterna kunde också känna att vi var annorlunda, men de kunde inte tala med oss därför att vi trodde att kommunikation mellan arter är omöjlig. Därför var det ingen på mycket lång tid som försökte kommunicera med Naturvarelserna.

Lyckligtvis började de människor som upprätthöll en förbindelse med de fjärde och femte dimensionerna att sakta, mycket sakta, förändras. Vi visste inte att vi höll på att återfå det femte-dimensionella medvetande som vi alla haft, men glömt. Därför höll vi våra förändringar hemliga för många av våra vänner och familjen.

Sedan, sakta men säkert, började våra energifält bli kalibrerade till Gaias energifälts frekvens. Det var då som människan började delas i två läger. Dessa två läger var: Makt ÖVER Gaia och Ovillkorlig KÄRLEK och beskydd TILL Gaia.

Lyckligtvis mindes också Gaia hur Hon Skulle expandera sin resonans till det femte-dimensionella energifältet av Ovillkorlig Kärlek. Ovillkorlig Kärlek är ofta en av de svåraste sakerna för människor att dela, men det var naturligt för Gaia att dela Hennes Ovillkorliga Kärlek.

Ovillkorlig Kärlek är ett femte-dimensionellt uttryck. Därför kan många människor inte ens föreställa sig att något sådant existerar. Alldeles för många människor har upplevt ”villkorlig kärlek”, där de måste GÖRA eller TÄNKA något för att förtjäna kärleken.

Gaia var mycket förvirrad vad gäller mänsklighetens ”villkorliga kärlek”, men upplevde den snart då människor började förstöra Hennes planet för sina egna själviska behov – vilket vanligtvis var pengar. Men Gaia har INGET koncept för ”villkorlig kärlek”, och det har heller inte de Galaktiker som tog sig mänskliga jordfarkoster i de tredje/fjärde dimensionerna för att hjälpa Gaia.

Det var då som Gaia insåg att Hon var en ”lärande planet” och att det var Hennes planetära plikt att spegla de mänskliga handlingarna. Således, när människor sänder Gaia kärlek och omsorg, är Jorden vacker, trygg och kan ge människan allt det hon behöver.

Å andra sidan, när människor behandlar Gaia som en ”sak” och förstör stora delar av Hennes rena planet för sin egen personliga vinning, blir Gaia sjuk. Hon kan inte längre kontrollera Sitt väder, vilket tas över av människors rädsla, ilska, själviskhet och girighet.

Gaia hade frivilligt gått med på att vara en ”Tredje-dimensionell Uppstigningsskola”, men för många människor bortsåg från planetens större behov, som givit dem ett hem. Istället tänkte dessa människor bara på sig själva, sina egna själviska önskningar, och behovet att ha ”Makt Över” andra.

Dessa människor visste ingenting om Ovillkorlig Kärlek, och om de gav kärlek överhuvudtaget, var den MYCKET villkorlig. Alldeles för ofta ”stängde” dessa människor ”ned” Gaias ”Tredje-dimensionella Skola för Planetär Uppstigning”. Ovillkorlig Kärlek är ofta det svåraste och mest obegripliga konceptet för mänskligheten.

Lyckligtvis, då fler och fler Galaktiker tog sig mänskliga jordfarkoster för att hjälpa Gaia, började några människor förstå konceptet av Ovillkorlig Kärlek. Att få det konceptet i handling var förstås en annan sak.

När det fanns Sammanhållning och Enhet mellan människornas eget medvetande och deras femte-dimensionella ursprung, då kunde de minnas – i alla fall till och från – det femte-dimensionella uttrycket för sitt eget Multidimensionella SJÄLV.

De mindes också att när det fanns Sammanhållning och Enhet inom deras eget själv, så kunde de lättare minnas hur man delar Sammanhållning och Enhet med andra. Ofta började de detta delande med djur, trädgård, vattenvägar, träd, och andra naturvarelser.

De gjorde detta för att Naturen verkade älska dem tillbaka, vilket många människor inte förmådde göra. Men de som upplevde Sammanhållningen började få fler och fler minnen av en annan, högre dimensionell verklighet.

De kunde vagt minnas den världen, men minnet verkade lätt halka ut ur deras medvetande. När det hände kände människorna sig MYCKET sorgsna och visste att något fattades, men var inte säkra på precis vad det var.

Det de saknade var Ovillkorlig Kärlek, vilket är förmågan att älska utan begränsningar eller behov av att få något i utbyte. Gradvis började Ovillkorlig Kärlek att ena människor på ett sätt som de bara upplevt förr när de befann sig i sitt femte-dimensionella själv och i sin femte-dimensionella verklighet.

Det var då som människor började uppleva en känsla av enhet med sina egna femte-dimensionella själv, som hjälpte dem att flöda in i en Enhet med deras eget Högre Medvetande, deras egna inre minnen av deras femte-dimensionella Själv, och de många misslyckanden och segrar de upplevt under deras många inkarnationer på Gaias Jord.

När människor inträdde i denna Sammanhållning och Enhet med sitt eget medvetande och sina egna minnen av en högre dimensionell verklighet, mindes de att kom till Jorden för att skapa en ”Tredje- dimensionell Skola för Jordens Uppstigning”.

Den kallades för en ”3D-skola” då den var väldigt lik ett ”dagis” för många människor i så måtto att den var ”början på lärandet om något nytt”. Gaias Dagis var också nästa högre frekvens bortom de lägre tredje och fjärde dimensionerna som så många måste besöka för att kunna minnas.

Och vad behövde de minnas? De behövde minnas sitt Sanna Multidimensionella SJÄLV och orsaken till att de valt att komma till Gaias Jord. Lyckligtvis har fler och fler människor tagit examen från detta ”dagis” och snabbt expanderat sitt medvetande till högre och högre frekvenser.

Det var då som konceptet för ett ”Högre Dimensionellt Medvetande” kom in i tankarna hos människor som höll på att lära sig ”makt inom”, och som höll på att glömma gamla koncept av ”makt över”.

Detta Högre Medvetande påminde människor om att vårda sin hjärnkraft och att använda den för att ”tjäna andra”, och, viktigast, för att ”tjäna Gaia”. Detta Högre Medvetande tillåter människorna att minnas sina högre förbindelser med sina femte-dimensionella själv, vilket de alltid glömde när deras medvetande var lägre.

Detta högre medvetande påminde människor om att de bara använt en mycket liten del av hjärnans inneboende förmåga. Därför började människor gå i skogarna, se på och välsigna de många varelserna i naturen, och lyssna på sin ”fantasi”, inte som något ”konstigt”, utan som en SANNING som alltid funnits tillgänglig om de tillåtit sitt medvetande att röra sig till de högre frekvenserna.

Det var då som många människor började ”upptäcka” sina inneboende talanger och högre dimensionella tankar, handlingar, drömmar och meditationer. Det var då som människorna började tro att de kunde göra mer för andra, för Gaia och för sig själva.

När de fokuserade mer kunde de tjäna andra och tjäna Gaia, de hittade sätt att bidra till att höja frekvensen på sin värld närmare och närmare den femte dimensionen, vilket en gång var långt utanför deras räckvidd.

De insåg också att det fanns många fler än bara en version av att hjälpa andra och Gaia. Det var då som varje människa arbetade med att expandera sitt eget medvetande och bidrag till sin värld.

Då fler människor mindes sina egna Högre Dimensionella SJÄLV, började de minnas sina liv i de högre dimensionerna. Det var då som de mindes att de inte bara var tredje-dimensionella människor.

En efter En kunde de minnas sina egna högre dimensionella SJÄLV som vistades i högre dimensionella verkligheter, i Stjärnskepp och på andra planeter i andra Stjärnsystem.

Dessa varelser, som nu kallar sig själva ”Galaktikerna”, mindes att de kunde upprätthålla sina mänskliga farkoster på Jorden, och också leva sina högre dimensionella SJÄLV i sitt eget Galaktiska Hem.

Dessa människor är inte speciella, eller bättre, eller högre utbildade.

Dessa människor är NI i högre dimensionellt uttryck

av ert eget Multidimensionella SJÄLV!!

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...