Arkturierna via Suzanne Lie, 23 oktober

kanalsol

Arkturierna

via Suzanne Lie

23 oktober, 2015

Den Gyllene Portalen, en meditation

Välsignelser! Vi är Arkturierna. Vi skulle vilja ta med er genom en korridor. Så, alla ni, föreställ er hela er grupp i en stor cirkel och föreställ er att denna cirkel går hela vägen runt ert land, över ert område på Gaias kropp. Ta ett ögonblick och tillåt den föreställningen att komma in i ert sinne och utvidga cirkeln bortom ert land så att alla korridorer och alla områden som gränsar till ert land får samma välsignelse och samma mängd av Ljus.

Nu kommer jag att be var och en av er att ta sitt eget specifika område, sitt specifika närområde eller stad och placera en cirkel runt området, eller runt ett område, dit ni skulle vilja sända speciella välsignelser. Finns det några områden som just nu upplever en svår tid, såsom tvister eller politiskt tumult? Försäkra er alla om att ni i ert kollektiva medvetande placerar en cirkel runt det specifika området.

Vi kommer att visualisera den stora cirkeln, som hela vägen runt blir en huvudportal. Så alla som nu står inom den huvudportalen, känn hur denna huvudportal hela vägen runtom detta land först sträcker sig neråt, neråt, neråt till Gaias kärna så att den kan jorda sig i Gaias medelpunkt, precis som vi gör våra mänskliga förändringar inifrån vårt eget innersta. Gaia förverkligar Sina förändringar inifrån Sin kärna.

Se er själva i rörelsen neråt, neråt, neråt igenom bergen, igenom magman, igenom grottorna, igenom de djupa flodbäddarna – neråt genom alla olika områden inuti Gaias inre jag. Och sedan kommer ni till hennes Kärna. När ni kommer fram till Gaias Kärna, skyndar sig Lemurierna er till mötes, alla de Uppstigna Mästarna kommer för att möta er och Galakterna, som har bosatt sig inne i Gaias kärna för detta NU, möter upp er. Ni blir också välkomnade av många av de alternerande och parallella uttrycken av era Multidimensionella JAG.

Bara upplev detta fantastiska firande av ’Vi som är Här för Gaia’, när ni känner Glädjen av detta: ’Vi är Här för Gaia’. Känn nu detta underbara energifält och föreställ er att ni har samlats i en ofantlig cirkel, som i hög grad liknar ett jättestort hjul. Var och en av er är en eker i detta hjul. På utsidan är ni sammanlänkade precis som om ett hjul höll er samman runtomkring.

Därtill är varje eker i hjulet i mitten sammanbunden med ett hjulnav. Sålunda kan ni alla se detta nav i hjulet. Detta nav är placerat exakt inom Gaias innersta kärnkristall. Kristallen fungerar ständigt som ett nav för Gaia. Den levande kristallen är mer än uppskattande, för att få känna det underbara energifältet från alla dessa människor som har samlats omkring henne.

För att förstärka er enhet – fäst blicken rakt in i cirkeln – och känn hur energin rör sig runtom till höger om er och kommer tillbaka hela vägen runt er cirkel för att sedan återvända till er själva och då känner ni av det kollektiva medvetandet.

Titta till vänster och känn hur energin går hela vägen runt till vänster om er och känn den återvända till er igen, med den där fantastiska känslan av Enhetsmedvetande.

Var och en av er är en eker som är sammanlänkad med navet och varje eker går rakt in till hjulets kärna, rakt in till kärnan i Gaias innersta kristall. Föreställ er alla att ni befinner er i en cirkel runtomkring Gaias innersta Kristall, som är så stor att ni knappt kan se dess ovansida. Ni har skapat ett energifält som sträcker sig inifrån er själva in till kristallens mitt och tillbaka in till era gestalter.

Ni har ett energifält som går motsols hela vägen omkring er cirkel och ett energifält som går medsols hela vägen runtom er cirkel. Se hur ni har skapat en ”Uppstigningsmaskin”. Denna Uppstigningsmaskin använder all underbar energi som ni alla har samlat ihop för att skapa denna portal för Gaia.

Ni har förankrat den in till själva planetens kärna. Nu ber vi, Arkturierna, att ni ska känna hur energin från kärnan stiger upp genom fotsulorna och in i era rotchakran vid basen av ryggraden. Detta sammanlänkande utgör er jordning. Jorda er energi från ryggradsbasen in till Gaias Kärna.

Som en grupp kommer ni att höja ert energifält upp från planetens kärna och in till ert land. Känn att detta energifält förblir kvar i Kärnan medan ni samtidigt mångfaldigar ert energifält. Kopiera som om ni kopierade på er dator – högerklicka och kopiera det. Ni tar inte bort det. Ni mångfaldigar det, ni kan kopiera det miljoner gånger. Det kommer aldrig att försämras för det är baserat på den Villkorslösa Kärlek som ni alla känner för er planet och för ert hem.

Ni känner energin återvända, åter, åter uppåt och när den bryter igenom Jordens skorpa, känner ni att energifältet kommer in i er fysiska kropp. Kan ni känna hur energin inom er nu har blivit mångfaldigad flera gånger, för att ni har bjudit in Gaia att vara med er i processen? Och ni har sammanlänkat er med varandra i djupt Enhetsmedvetande inom Kärnan, såväl som förenat er själva med Kärn-Kristallen som är Kärnan av Gaias Livskraft.

Nu ber vi er att upprätthålla denna förbindelse, medan ni också rör era energifält uppåt, högre, högre, och högre upp genom Jordens atmosfär bortom den tredje dimensionen, genom den fjärde dimensionen och in i era högre uttryck av era jag i den femte dimensionen.

Var och en av er tar nu ett ögonblick för att använda er fantasi, när ni föreställer er att ert Högre Jag rör sig mot er och gratulerar er – tack, tack så mycket, vår kära representant på Jorden. Tack så mycket för att ni har uppfyllt ert uppdrag som ni valde inför denna inkarnation. Ni valde att hjälpa till i den planetariska Uppstigningen. Vi känner stor tacksamhet till er för den stora hjälp som ni alla deltar med.

Var och en förbinder sig enskilt med ert högre uttryck av ert jag och känner hur ett högre energifält rör sig in i ert medvetande. Ni kommer högst troligen att känna detta röra sig upp och ner längs ryggraden för det är där er kundalini-kraft finns. Det är där er latenta, inneboende Ljus-Kropp väntar på att få komma fram, så att ni kan släppa taget om era tunga tredje-dimensionella, fjärde-dimensionella kroppar och brista ut i er femte-dimensionella Ljus-Kropp.

Men för att ni är lojala och hängivna er tjänstgöring för Gaia och ert specifika land och era specifika områden inom detta land, så upprätthåller ni en fysisk farkost. Ni gör denna uppoffring för ni ser er själv som en mycket viktig jordningspunkt. Ni är en punkt där det finns en öppen portal.

Återigen, påminn er själva om att ni befinner er i dessa högre frekvenser. Ta ett ögonblick för att se på Ljus-kroppen som ni bär. Ni är nu gnistrande Gyllene, rörlig, skiftande och omväxlande Ljus. Ni har blivit det för ni har sammanlänkat er med ert högre uttryck.

Så känn hur ert högre uttryck står direkt framför er, stiger framåt mot er medan ni stiger mot ert högre-dimensionella jag. Var och en av er tar ett långt, djupt andetag medan ni tillåter ert fysiska uttryck att falla in i, överlämna sig till, sammansmälta med, er femte-dimensionella frekvens av jaget. Kan ni känna hur ni strålar som en miljon stjärnor? Kan ni känna den ofantliga kraften som var och en av er individuellt har inom er?

Ta nu ett andetag och kom ihåg att gå hela vägen ner i ert medvetande, förbli sammanlänkad med ert Högre jag, förbli stadig – glöm inte det. Stanna kvar inom ert multi-dimensionella jag så att ni kan vara många, många varelser inom ett och samma Nu. Håll fast vid ert Multi-dimensionella Jag.

Ni är förenade med ert femte-dimensionella uttryck som är portalen till alla era högre-dimensionella uttryck. När ni upprätthåller den förbindelsen tillåter ni ert medvetande att också röra sig neråt genom Gaias atmosfär, ner genom den fjärde dimensionen, neråt, neråt återigen till själva Gaias kärna.

Se dig själv i det energifält som ni alla har skapat och sammanlänka dig med ”ekern” som är DU. Nu pluggas ditt högsta uttryck in i och förenas med ditt jags uttryck som finns i Gaias kärna. Från denna energimässiga väg ber vi dig återvända längs den frekvensväg som du har skapat för dig själv till ditt högre-dimensionella jag.

Den här gången kommer vi att få gruppen att mötas i den femte dimensionen… NU, fokusera på era multi-dimensionella jag, medan de förenas med alla de andra multidimensionella jagen inom den femte-dimensionella cirkeln. Inom verkligheten som NI har skapat, finns det bara ett här, det finns bara ett nu. Ni är Alla Ett. Ni är Alla Ett, men ni känner också er gnista av individualitet.

Ibland använder ni den gnistan och ibland överlämnar ni er till kollektivet. De gångerna sker inom NUET. Så när vi säger gångerna, säger vi det så att ni ska kunna förstå vad vi säger. Men nu kommer vi att säga det i en femte-dimensionell bild på det sättet att ni alla flyter in i kollektivet. Då flyter ni då och då in i kollektivet och känner en vetskap om att ni håller på att förflytta er in till det som är ert mera individuella uttryck, som kallar på er att återgå till arbetet med Gaia.

När ni arbetar med Gaia är det bäst att vara förenad med den komponent av er själva som de som fortfarande lever i polaritet har förmågan att varsebli oss, i de högre världarna. Från er plats i de högre dimensionerna, från er grupp. Blicka mot höger och se på alla de högre jagen i er grupp. ”Hej, hej – gratulerar. Å, är ni inte alla underbara. Vilka vackra högre jag ni har.”

Ni kan alla tala med varandra, sinsemellan, och kanske skratta och skaka hand och säga: ”Är det inte härligt, och är inte du en underbar varelse. Det gläder mig så att få se dig på den här frekvensen i ditt utvidgade jag”. Sedan tittar du till höger för att få se energin gå runt och binda er samman och nu när du tittar till vänster ser du detsamma.

Känn samhörigheten med din Ljuskropp när den rör sig runt till höger, runt till vänster – motsols och medsols. Kom nu ihåg att vi bad er att sammanlänka er med era individuella uttryck till Gaias kärna. Därför sänder var och en av er i denna femte-dimensionella cirkel ert energifält, ert multi-dimensionella energifält, ner till personifierandet av jordfarkosten som finns i Gaias kärna.

När ni alla länkar er samman med varandra – samman, samman, samman, samman – blir det nästan som att snurra på en nummerskiva på ett kassaskåp. När man kommer till rätt siffra på nummerskivan klickar det till, då rör man skivan mot vänster och det klickar till. Detta energifält rör sig till höger och det klickar till i samstämmighet. Det rör sig till vänster och det klickar till i samstämmighet. Sedan öppnas det och ni har då skapat en massiv portal från Gaias kärna hela vägen upp till den femte dimensionen, som är den naturliga Portalen för verklighetens alla frekvenser.

Vi ber att ni alla tar ett ögonblick av stillhet för att nu kunna varsebli denna Portal. Och ni kan se att den mycket liknar ett långt rör med en öppning upptill i de högre frekvenserna och en öppning nertill i Gaias kärna. Och röret är naturligtvis av gyllene, multi-dimensionellt Ljus.

När ni nu står runtom denna portal, så inser ni hur det multi-dimensionella Ljuset rör sig

  • In i tallkottskörteln
  • Som rör sig till hypofysen
  • Och genom det endokrina systemet, som rör sig genom hela den fysiska kroppen
  • Och vilar i ryggradsbasen med er kundalini-krafts sovande orm – gäspar och sprattlar och säger
  • ”Kanske kommer jag snart att bli kallad att transmutera tillbaka till vår Ljus-kropps JAG”

Ta nu långsamt och stegvis denna bild och placera den i Höga Hjärtat, som ligger mellan det fysiska hjärtat och den fysiska halsen. Det Höga Hjärtat ligger precis utanpå thymuskörteln. Thymuskörteln är er körtel för healing.

Så, när ni placerar denna bild precis där på Höga Hjärtat, på thymuskörteln, så tillåter ni er själva att njuta av hälsa så att ni kan upprätthålla den här processen, så att ni kan hjälpa den fysiska kroppen när den går igenom sin enorma transmutation tillbaka till LJUSET.

 

The Arcturians via Suzanne Lie, October 23 | Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...