Zartons fjärde meddelande via Suzanne Lie, 14 mars, 2018

Zartons Fjärde Meddelande Frågor och Svar från Zarton

 

14 mars 2018

Fjärde Zarton Meddelandet

Frågor och Svar från Befälhavare Zarton

Hälsningar,

Jag är Zarton. Du ser mig nu i en av mina favoritformer som jag bär i min femdimensionella Hemvärld. Jag har just återvänt till jordens tid/rymd från NUET i min femtedimensionella verklighet.

Jag återvänder för att påminna er om våra kommande landningar i er värld. Självklart, för mig själv och min besättning sker denna landning inom vårt NU och er FRAMTID. Jag vet att er framtid KOMMER att inträffa, vilket jag har sett och upplevt under mitt NU.

Jag är medveten om att vår landning endast kommer att vara synlig för dem som har utökat sin medvetenhet nog för att medvetet kunna uppleva, men också komma ihåg visionen av mitt femtedimensionella Skepp, liksom de förändrande formerna av min femtedimensionella gestalt.

Självklart har det funnits många skepp som har kommit in i de lägre fjärde och högre tredjedimensionella aspekterna av Gaias atmosfär. Varför begränsar vi våra landningar till den faktiska verklighetsfrekvensen? För att svara på denna fråga, kom ihåg att ditt medvetandetillstånd bestämmer ditt perceptuella fält.

Det är av den anledningen som det i första hand är de medlemmarna av mänskligheten som har kunnat expandera sitt medvetande till att omfamna deras ”fantasi” som kommer att kunna och nu kan uppfatta oss. Självklart är perceptionen också beroende på önskan.

Ni har alla många perceptuella alternativ som ni medvetet eller omedvetet kan välja att uppfatta. Många människor kan bara uppfatta verkligheten i sitt fysiska liv eftersom de ännu inte har utökat sitt medvetande till att svara på deras högre dimensionella hjärnvågor.

Det är av den anledningen som jag är här med er idag för att hjälpa er att komma ihåg hur ni kan utöka era medvetanden så att ni kan expandera era uppfattningar. Självklart bygger expansionen av medvetandet på om ni har ”hållit era löften till ert Högre Jag”.

När du håller ett löfte som du har gjort till ditt Högre Jag, eller till och med ett löfte som du gjorde till ditt 3D-jag, vilket kan vara så enkelt som att ”diska så snart du är klar med maten”, att lova dig själv att du ska börja på college för att få en högre examen, eller träna för att göra det som du alltid önskade att du kunde göra.

När du håller ett löfte som du har gett till dig själv, utökas ditt självförtroende, och din förmåga att känna ”stolthet” och ”känsla för” ditt jag expanderar. När du njuter av och är stolt över ditt eget jag, är du mycket mer benägen att uppfylla dina löften till dig själv, samt de löften du har gett till andra.

När jag talar om löften som du har gett dig själv och andra, innefattar det också att du uppfyller alla löften som du gett ditt Högre JAG för att expandera ditt medvetande. Då, när ditt medvetande expanderar, så gör ditt perceptuella fält det också.

”Att utvidga ditt perceptuella fält” betyder att du medvetet kan uppleva allt mer av ditt tredjedimensionella liv. Då, när du är mer medveten om ditt fysiska liv, kommer du att tillåta dig att vara mer medveten om ditt Högre JAG, liksom dina högre dimensionella perceptioner.

Dessa högre dimensionella perceptioner motsvarar INTE din tredjedimensionella verklighet.

Därför, eftersom många människor inte kan tro på det de inte kan uppfatta, kan de tvivla på deras femtedimensionella perceptioner.

Naturligtvis kan du inte uppfatta det som du tror är ”omöjligt”. Därför är det din ”tro på en ny perception” som låter dig medvetet uppleva en högre dimensionell perception.

Om du också har en önskan att uppleva en viss sak kommer ditt omedvetna att tilldelas uppgiften att ”hitta det du vill uppleva.” Å andra sidan, om du är rädd för något, vill du omedvetet INTE uppfatta den personen, stället, situationen eller saken.

Med andra ord, om du vill uppfatta våra Stjärnskepp, och INTE är rädd för den synen, är det mer troligt att du kommer att se oss, din Galaktiska Familj. Men den här högre dimensionella uppfattningen är inte bara upp till dig.

Du förstår, när vi flyttar in i en realitetsfrekvens som kan vara synlig från människor, döljer vi våra skepp. Men våra ”frivilliga som tagit en jordkropp” är dedikerade att förbli i kontakt med frekvensen på våra skepp. Det betyder att de har lovat sig själva att de så mycket som möjligt skall uppfatta den femte dimensionen, även när de bär en tredimensionell kropp.

Det finns fler ”galaktiska frivilliga till att ta en jordkropp” inom ditt nuvarande NU än det någonsin har funnits. Det ligger inom ditt NU på Jorden, att vi, din Galaktiska Familj, planerar att börja avslöja våra Stjärnskepp. Lyckligtvis kan vi läsa den totala frekvensen av medvetenhet hos varje given person och/eller område.

Därför väljer vi att förbli dolda på vissa platser och i vissa situationer, och att minska vårt döljande i andra situationer och väljer i allt högre grad att avslöja våra Skepp och/eller våra telepatiska meddelanden till fler och fler av de som är Uppvaknade.

Det är av den anledningen som många människor har uppfattat ”Molnskepp.” Våra Molnskepp är faktiskt riktiga skepp, men bara de som vill se oss tar tiden och uppmärksamheten att uppfatta och komma ihåg att de ser och/eller har sett ett ”verkligt Stjärnskepp” som förblev dolt, vanligtvis som ett stort moln. Vänligen förstå att anledningen till att vi förblir dolda är att vi inte vill skrämma människor, eller ge några Mörka en ursäkt att skicka upp bomber.

Vi upplever med glädje att fler och fler medlemmar av mänskligheten vaknar till sitt sanna arv som Galaktiska Varelser som frivilligt sänkt sitt medvetande för att komma in i en tredimensionell jordkropp.

Därför delar vi några av de mänskliga frågorna som vi har, liksom våra svar

Fråga: Hur gick det till att gå in i en 3D-kropp, när vi redan hade en 5D-kropp av ljus?

Svar: I vissa fall valde du att gå igenom den fysiska processen att forma din jordkropp inom din ”mammas” livmoder, liksom processen med fysisk födelse. Denna födelseprocess gav dig en längre ”tid” att anpassa dig till en tredje dimensionell verklighet av tid och rum. Din verklighet i den femte dimensionen och bortom var att leva HÄR och NU, liksom att bara uppleva ovillkorlig kärlek.

Att ta den längre ”tiden” av nio månaders graviditet gav er chansen att anpassa er (främst genom era mammors erfarenheter) till tiden/rymden i en tredje dimensionell verklighet. Några av er valde att gå in i kroppen i sen graviditet, eller vid födelsen av barnet som ni skulle flytta in i.

Fråga: Hur skilde sig vår tidiga barndom från andras?

Svar: Många av er kände er som en normal människa genom hela er barndom och upp i era tidiga tonår. Å andra sidan, trots att ni tänkte på er själva som ”bara mänskliga” fanns det någonting inuti er, i era drömmar och i många av era tankar och fantasier som sa att ni faktiskt var väldigt annorlunda än andra som ni kände.

Fråga: Hur skulle kunskapen om vårt sanna JAG göra oss annorlunda än andra?

Svar: En sak är att du ofta hade minnen av ett ”lite annat ställe.” Du visste troligen inte exakt vad det var eller var den platsen fanns. Suzilles första minne av ”någon annan plats” var väldigt levande minnen av livet på planeten Venus.

Någonstans runt den tiden mötte hon också Arkturierna, som inte pratade om sin planet, som Venusianerna gjorde. I stället gav de henne direkta meddelanden om vad de ville att hon skulle göra, till exempel ”skapa en hemsida”, när det kanske fanns två andra webbplatser uppe.

Fråga: Hur kunde du återvända till ditt Skepp och/eller ditt 5D-jag medan du fortfarande bar din 3D-kropp?

Svar: Det är ganska vanligt att våra Jordade Varelser återvänder till sitt verkliga Stjärnskepp under sömnen. Det är dock också vanligt att de ”uppstigande”, som vi kallar er, återvänder till sitt skepp via er nattkropp medan er fysiska form sover. Efter att ha haft några ”drömmar” om dessa resor kunde många av er återvända till era skepp när era fysiska jag var i djup meditation.

Fråga: Har vi, Galaktikerna, kommit för att hjälpa människor eller hjälpa till med planeten?

 

Svar: Vi skiljer inte på livsformer på det sätt som människor gör. För oss, i den femte dimensionen och bortom, är alla levande varelser, vare sig det är Humanoider, Arkturier, Venusianer, Marsianer, Pleiadier eller någon av de otaliga andra Galaktiska Varelserna, EN varelse inom ENHETEN av HÄR och NU i våra högre dimensionella realiteter.

Fråga: Hur kommer du ihåg det du glömde när du tog din 3D-jordkropp?

Svar: Det finns lika många sätt att komma ihåg som det finns sätt att glömma. Faktum är att om du kan komma ihåg det sätt eller tidszon i vilken du glömde, även om det var under din födelse, kan du gå in i en djup meditation och gå tillbaka till den situationen.

Du kan också gå in i djup meditation och fråga:

 

”När glömde jag mitt sanna multidimensionella JAG?
”Vad fick mig att glömma mitt multidimensionella JAG?
”Var någonstans var jag när jag glömde mitt multidimensionella JAG?
”Vem påminde mig om mitt multidimensionella JAG?
”Varför blev jag påmind?

 

Välsignelser till er alla. Jag uppmanar er att möta mig på mitt skepp. Kanske kan ni delta i ett av våra fjärde dimensionella möten som inträffar inom tidsramen när er jordkropp sover eller om ni är i djup meditation.

Hur som helst har ditt medvetande en mycket större chans att expandera medan ditt ”dagliga sinne” vilar. Då kan ditt ”Fjärde Dimensionella Jag” lättare ansluta till ditt ”Femte Dimensionella Jag”, så att du kan delta i våra möten.

Dessa möten kommer att inträffa i INGEN-tiden i den femte dimensionen. Var därför INTE bekymrade över vilken jordtid du ”tonar in till vårt möte”.

När du vill vara med oss, säg detta till dig själv:

”Jag lovar mig själv att jag skall komma ihåg när jag kommer till ett Stjärnskepp.”

”Jag lovar också mig själv att jag ska dokumentera denna erfarenhet så snart som möjligt, så att jag INTE kommer att glömma den.

Jag ser fram emot att träffa dig på vårt Skepp,

Välsignelser från Zarton

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...