Arkturierna via Daniel Scranton, 1 oktober, 2017

Arkturierna, 1 oktober 2017 

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni kommer att upptäcka nya djup i er egen personlighet, när ni börjar integrera fler aspekter om vilka ni har varit i denna och andra livstider. Ni är mångfacetterade och multidimensionella, och de delar av er personlighet som ännu inte har avslöjat sig själva är de delar som ni, av en eller annan anledning, har förnekat.

Det spelar egentligen ingen roll hur dessa delar av er personlighet har blivit undertryckta, det som betyder något är att de återuppstår och ni kommer att finna att ni är så mycket mer än ni någonsin trodde att ni tidigare var. Om det fanns ett karaktärsdrag hos någon annan som ni alltid beundrade, men inte kände att ni själva hade, kan ni förvänta er att det draget kommer att uppenbara sig för er de kommande veckorna, månaderna eller åren.

Ni håller på att förverkliga dessa aspekter av er själva, därför att ni har kommit till en punkt där integrationsprocessen accelereras. Denna acceleration beror på olika faktorer, inklusive er beredskap att hantera mer av den energi som ni är. Ni är energetiska varelser, och ni är enorma varelser. Delar av er personlighet motsvarar delar av den energin som ni är. Att aktivera dessa delar av er personlighet, är att aktivera mer av den energi som är ni, vilket ger er en mer komplett version av er själva.

Ni håller på att bli ert Högre Jag. Ni håller på att förverkliga olika aspekter av er som har varit dolda, utestängda och till och med undertryckta. Detta har inträffat av olika orsaker, en del av dem beror på socialisering, andra på uppfostran och andra tillföljd av tidigare livserfarenheter som den aspekten av er hade.

Så ni kanske kan förstå varför ni skulle undertrycka en aspekt av er personlighet om den påminde er om, även på en undermedveten nivå, ett tidigare livs upplevelse som ni inte skulle vilja återuppleva i det här livet. Men ni är här nu för att konfronteras med allt, och förhoppningsvis tar ni till er det också, eftersom det gagnar er mycket att låta allt dessa delar av er personlighet komma fram, att erkännas och vara alternativ som ni kan aktivera och uppleva.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...