Arkturierna via Daniel Scranton, 11 december, 2012

Arkturierna, 11 december 2017 

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni har förmågan att försätta er själva i ett högre frekvensläge mycket oftare än ni faktiskt gör. Det ni kan göra för att försätta er i detta läge är inget mysterium för er. Ni vet vad det är, men oftast vill ni stanna kvar i de lägre frekvenserna för att fixa något eller för att gå igenom det.

Tankar och handlingar är oftast de sätt som ni har valt för att ta er ut ur de lägre frekvenserna. De steg som ni kan ta för att höja era vibrationer kan knappast ens kvalificera sig som steg. Ni kan andas, ni kan fokusera och ni kan meditera. Ni kan göra alla dessa saker utan att höja er särskilt mycket, och de är de mest effektiva, de mest beprövade övningarna som ni har tillgång till.

Fokusera på hur ni känner, istället för att försöka tänka er ut ur känslan. Andas er igenom de upplevelser ni har av det lägre frekvenstillståndet, och meditera för att försätta er själva i ett lugnt och balanserat tillstånd. Därifrån är det ganska lätt att gå från det lugna, neutrala, balanserade tillståndet till ett högre frekvenstillstånd.

Ni behöver ofta påminna er själva om vikten av att ta dessa mycket små steg, eftersom resten av världen mycket starkt försöker att tänka, handla och prata sig till ett bättre känslotillstånd, eller åtminstone prata sig ur de problematiska situationer som de själva har skapat. Alla ni som har vaknat upp kan göra så mycket gott för så många, genom att ta dessa små steg för att höja er egen vibration.

Resten av kollektivet kommer att följa med, men ni är deras ledare. Ni är de som vet att det vi säger är sant. Så vi är här för att påminna er om det, och för att påminna er om hur lätt det är att må bättre och att vara en kraftfull ledare i ert samhälle.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...