Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 juli 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 juli 2019

Hur ni stiger upp – Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är mycket glada över den riktning som vi ser att mänskligheten går in i just nu. Vi vet att ni stiger upp och förhoppningsvis vet ni det också nu. Men det är hur ni kommer dit som bestäms av er och de val ni gör i era liv. Ni som individer gör val som påverkar hela kollektivet som ni är allierade med. Och därför bestämmer ni ert eget öde när det gäller hur mänskligheten kommer att komma över de slutliga pucklarna för att utöka ert medvetande till den punkten där det inte finns någon återvändo. Och det är i huvudsak vad den femte dimensionen är för er alla.

Det handlar om att gå in i det permanenta tillståndet med högre medvetande, inte bara för er och inte bara för de uppvaknade utan för alla. Och ni tar med resten av mänskligheten på resan när ni öppnar era hjärtan, öppnar era energifält och öppnar era sinnen och ni tillåter nedladdningar, aktiveringar och uppgraderingar och så mycket mer, allt som gör det möjligt för mänskligheten att komma till nästa nivå.

Ni inspirerar andra med er beslutsamhet att vara den ni är. Ni inspirerar andra med er tro, inte i något utanför er själva, utan snarare med er tro på vem och vad vi alla är. Ni inspirerar andra med er medkänsla, er vänlighet, er önskan att vara till tjänst. Allt detta hjälper mänskligheten. Allt detta medför förändringen i det mänskliga kollektiva medvetandet som ni vill se.

Nu är det naturligtvis några som är vakna och som väntar på att något utanför dem ska hända. Det finns de som vill att en kosmisk kraft ska vara ansvarig för att driva mänskligheten förbi det fjärde dimensionella frekvensområdet. Men i slutändan kommer det att vara de av er som verkar från era hjärtan, håller så mycket ljus i er och erbjuder er själva som varelser i tjänst för de som ännu inte har vaknat.

Vi menar inte att sätta någon press på er genom att berätta detta, men vi vet att ni ibland stöter på en förutsägelse om uppstigning som innebär massor av kaos och förstörelse, förlust av liv och separering och vi vill att ni ska veta att det inte är de tidslinjer ni väljer. Ni väljer vägen för de uppvaknande. Ni väljer att vara engagerade, vakna och medvetna och vi ser att ni gör det så vackert, lämpligt och i rätt tid. Detta är vad vi är begeistrade över just nu, eftersom vi kan se hur många av er som bara väntar på möjligheten att hjälpa ännu en själ att vakna.

Vi är Arkturiska Rådet och vi glädjer oss åt föreningen mer er”

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...