Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 juli, 2018

Gemenskap, enhet & det kollektiva

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har etablerat en känsla av enhet bland oss alla i vårt kollektiv och den enheten har fört oss närmare andra kollektiv, råd och varelser av ljus och kärlek. När vi slutade se oss själva som individer och började känna den harmoni som kommer genom att känna oss som ett kollektiv, så blev allt lättare. Föreställ er hur mycket lättare saker och ting skulle bli på planeten Jorden, om ni arbetade tillsammans, istället för att alltid tävla.

Samarbete är sättet för framtiden. Det är sättet för den femte dimensionen. När ni ansluter till andra som har liknande intressen, eller liknande tro(-suppfattningar), så känner ni er bättre. Ni känner er mer hela och kompletta. Då, vill ni sedan utvidga den känslan till att omfatta andra. Ni kommer att ha stor nytta av att inkludera andra i er gemensamhetskänsla, även de ni inte tycker lika som samt även de som gör saker som ni aldrig skulle göra och säger saker som ni aldrig skulle säga.

Ju tidigare ni börjar navigera genom livet med vetskapen om att dessa individer är en del av er gemenskap, desto lättare kommer ni att ”göra saker med er själva”, när ni skiftar ert medvetande. Skiftet behöver inte vara svårt. Det kan göras med lätthet, men en stor del av detta, kommer att vara skapandet av enheten som ni vill skapa; enheten som är nödvändig för att se er själva som ett kollektiv.

Ni behöver inte hålla med alla, för att bekräfta dem. Ni kan ge andra den fria viljan, som Källan har beviljat dem och ni kan acceptera dem och älska dem villkorslöst. Detta är något ni är avsedda att göra, så varför inte göra det nu. Gör det nu, när världen runtomkring er verkar så bittert polariserad och se hur mycket lättare era liv blir. Se hur stora framsteg ni kan göra, bara genom att inkludera en person till i er känsla av enhet, i er känsla av att vara ett kollektiv, precis här och nu.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja 

Du gillar kanske också...