Arkturierna via Daniel Scranton, 15 december 2017

Arkturierna via Daniel Scranton, 15 december 2017

Ert Galaktiska Ursprung ∞ Den 9:e Dimensionens Arkturiska Råd

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ha kontakt med er alla.

I upptäckten av er koppling till varelser från andra delar av galaxen, undrar ni ofta varifrån ni kommer. Ni har en härstamning, och ni har alla haft livstider i andra delar av galaxen, för att ni är alla mycket, mycket gamla själar. Men de anknytningar ni upplever som sanna, varierar också. Tillfällen har funnits då ni känt er anknutna till mer än ett stjärnsystem, eller till mer än en sorts utomjordingar, och det beror på er härkomst.

Det beror på att ni alla innehåller energi och DNA från olika ställen, och från en mängd olika varelser. Ni är här på Jorden och genomför den roll ni har, med att försöka förena alla varelser i galaxen och i alla stjärnsystem. Om ni kan göra det, och kan lägga åt sidan alla era olikheter på planeten Jorden, och kunna samarbeta oavsett ras, religion eller ursprung, så kommer ni att visa för resten av galaxen, att det är möjligt, och att det lönar sig att göra så.

Vi är alla starkare när vi är förenade än när vi är åtskilda, och vi är alla barn från samma universum, från samma källa. Oavsett vilket stjärnsystem ni är känner er nära anknutna till nu, så är det sannolikt ett i galaxen där ni hade ert ursprung, där ni tillbringade de flesta av era livstider, eller där ni tillbringade era senaste livstider, bortsett från Jorden förstås.

Att sammanföra dessa olika aspekter av er själva hjälper till enormt, och det kommer att göra mycket mer än det. Bara genom att arbeta med er egen personliga integrering av energierna, så hjälper ni hela galaxen, men ni börjar med att hjälpa er själva och varandra. När mänskligheten kan gå samman, så upptäcker ni att ni är på randen till uppstigningen.

När ni kan lägga era egna åsikter åt sidan och börja jobba tillsammans, då kommer ni att veta att ni har uppfyllt era uppdrag som individer, och som den mänskliga rasen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...