Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 december 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 december 2018

 

Polaritet kommer att ta er tillsammans ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi förväntar oss en gigantisk rörelse mot det enhetliga medvetandet som vi har berättat om, och vi förväntar oss att det inträffar på grund av hur polariserade ni har varit, inte trots det. Ni har alla spelat upp tanken på separation så länge att ni är trötta på att köra det programmet. Ni är trötta på nationalism, rasism, sexism, homofobi. Du är trött på människor från olika religioner som inte tycker om varandra baserat uteslutande på skillnaderna som finns i deras religioner.

Ni är trötta på att argumentera med varandra över era politiska skillnader. Ni har redan gjort allt detta. Det finns verkligen inget mer som ni kan vinna på det, men det har tjänat er bra. Varje gång två personer har argumenterat över en synvinkel som var och en av dem har, har det varit en önskan hos båda dessa individer att komma ihop.

Varje gång ni kämpar med en älskad i ert liv, känner ni inte den önskan som kokar upp i er för större enhet med personen ni kämpar med? Så nu vet ni att önskningarna bland er alla som väckts för den enheten, är födda utav vad ni och resten av mänskligheten upplever. Du är redo för något nytt, något bättre, något annat, och nu är det dags.

Nu är tiden för att ni är så trötta. Ni är trötta på hur saker har varit. Ni är trötta på att stå emot varandra, och ni är trötta på att försvaga er genom att inte komma ihop och skapa återskapandet av världens erfarenhet som ni vill ha.

Ni vill vara en del av en värld där alla får tro på vad de vill tro och får göra vad de vill göra, och ni kommer att komma dit, och den splittring som finns på planeten Jorden är katalysatorn som kommer föra er alla tillsammans.

Så känn inte förtvivlan nästa gång ni ser två personer som argumenterar över pistolkontroll eller abort. Le i kunskapen att de två människorna verkligen vill älska varandra och att kärleken kommer att vinna. Det gör den alltid.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Översättning: Bodil

 

You may also like...