Arkturierna via Daniel Scranton, 17 januari, 2018

Arkturierna, 17 januari 2018

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni är precis där ni behöver var i ert liv för avslöja sanningen om vilka ni verkligen är, och varför ni valde att vara här på Jorden vid denna tid. Svaret på de frågorna finns inom er. Det är lättare för er att själva svara på dem, än det är för någon annan, eftersom ingen känner er lika bra som ni själva.

När ni är ärliga mot er själva, kan ni lätt förstå vad ert uppdrag är. När ni tittar på världen som den är idag, och ni ser saker som berör er illa, är det lätt för er att förstå varför ni behövs här nu. Ni är inte här för att fixa en trasig värld, utan ni är här för att bestämma vilka ni är i inför det ni ser.

Är ni en medkännande person som gör vad ni kan för att hjälpa till? Eller ser ni åt ett annat håll och förklarar att det inte är ert problem? Nåväl, vi föreslår inte att ni ska leta efter problem i världen. Faktum är att vi föreslår motsatsen.

Vi föreslår att ni letar efter glädje. Gör det som roar er, det ni tänder på, vilket gör att mer av Källans Energi kan strömma genom er. Och medan ni gör det ni älskar, kommer ni att stöta på utmaningar. Ni kommer att råka på situationer där ni ser saker, och ni kommer att veta saker som händer i världen, och då kommer ni att bestämma er för vilka ni ska vara i den situationen.

Kommer ni att gapa och skrika om orättvisorna, eller kommer ni att skicka kärlek och medkänsla till alla som är inblandade, och kanske till och med öppna en dialog? Kommer ni att leta efter lösningar eller bara spela skuldspelet? Kommer ni att vidta åtgärder när det är nödvändigt, och kommer ni att erbjuda en lämplig vibration när det inte finns något som ni kan göra?

Vi vill ge er ett exempel. När ni ser att det är krig någonstans i världen, kan ni i det ögonblicket skicka kärlek, medkänsla och helande energier till alla människor det berör, och sträcka er efter vibrationen av fred inom er själva.

Nu kanske inte det verkar vara mycket att komma med till en värld som är så förblindad av krig, men föreställ er hur effektivt det skulle vara om varje enskild person skulle göra det. Det är en sådan värld ni vill skapa, och det är den världen ni håller på att skapa.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...