Arkturierna via Daniel Scranton, 18 november, 2017

Arkturierna, 18 november 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni har förmågan att få tillgång till mer av Källans Energi och att låta den energin flöda genom er, men ni stänger ofta av den vägen på grund av anledningen till att ni behöver den energin i första hand. Låt oss förtydliga vad vi menar. Vi talar om tillfällen i era liv där ni kunde använda mer av flödet från Källans Energi, som ni alltid har tillgång till, men istället för att inse det och använda er av den, oroar ni er över vad som är problemet med det ni står inför.

Vi medger att det finns tillfällen när ni behöver agera, men vi ser att det tas fler beslut när ni är bortkopplade, eller när ni känner er bortkopplade, än när ni faktiskt är i flödet och låter Källans Energi strömma genom er. Vad ni har till ert förfogande, tjugofyra timmar om dygnet, är så mycket mer än summan av alla resurser som finns på Jorden, i solsystemet, i hela galaxen och i hela Universum.

Varför får ni inte tillgång till Källans Energi från ert inre när ni behöver den som mest? Återigen, för att ni fokuserar på problemet. Ni koncentrerar er på den situation som har fått er på knä, och ni har aldrig fått lära er någonting om den förmåga som ni har. Om ni har fått lära er någonting om Källan, är det vanligtvis något i stil med hur mycket mäktigare Källan är än ni som individer.

Ni växer inte upp i tron att Gud är på er sida, eller att Gud är tillgänglig för er. De flesta människor har inte fått lära sig om den anslutningspunkt som de har till Källans Energi. Den anslutningspunkten finns i centrum av ert hjärta och ju oftare ni går dit, desto lättare kommer det att bli att hitta den anslutningen som alltid finns där, och låta energin flöda för att hitta lösningen på de problem ni möter i era liv.

Men ni behöver inte ett problem eller en ursäkt för att få tillgång till den energin. Ni kan få det genom att skapa hela världar, hela verkligheter och flera Universum, och det är vad vi rekommenderar här.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...