Arkturierna via Daniel Scranton, 22 april 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 22 april 2018

Per Staffan 22 april 2018

Era Ljuskroppar ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Ni har förändrat er så mycket redan, att ni inte ens är samma varelser som ni var för några år sedan. Ni har kommit så långt och utvecklats så mycket, och ni är redo nu som en följd av den utvecklingen att få tillgång till de ljuskroppar som finns inom er, och som upptar samma utrymme som era fysiska kroppar.

Här är vad ni kan göra med era ljuskroppar. Ni kan förändra form. Ni kan förvandla er till vilken form ni vill. Ni kan levitera. Ni kan flyga. Ni kan bilokalisera och ni kan teleportera. Så självklart kan ni bota er själva från allt tänkbart.

Du skulle så enkelt kunna heala dig själv att du aldrig skulle frukta en skada på din ljuskropp. Ett sätt på vilket du får tillgång till den här ljuskroppen är att du inte längre tänker på din fysiska kropp som den du verkligen är. När du slutar identifiera dig genom din fysiska kropp, när du slutar se den som den du är, blir du mindre knuten till den.

Och när ni är mindre kopplade till era fysiska kroppar kan ni få tillgång till en mer sannpräglad representation av vilka ni är. Det är vad era ljuskroppar är. De är mer exakta representationer av det eviga och oändliga medvetandet som ni verkligen är. De är mer uttrycksfulla, och de håller naturligtvis mer ljus.

Så det kommer att kännas bättre att vara fysiska, för ni kommer fortfarande att vara fysiska när ni har tillgång till er ljuskropp. Men så här är det – ni kommer inte att tänka på er själva som fysiska varelser. Ni kommer att tänka på er själva som ett medvetande som kan ta form och det är mycket befriande. Ni kan frigöra er från födelse- och dödscykeln och reinkarnationen, och ni kan bara vara de ni verkligen är.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...