Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 november 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 

6 november 2019

 

FRAMTIDENS TIDSLINJER FÖR MÄNSKLIGHETEN ∞ 9D:s ARKTURISKA RÅD, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har undersökt alla eventuella tidslinjer ni som ett kollektiv har framför er, och vi har märkt att sannolikheterna har ökat för en mycket gynnsam tidslinje, för mänskligheten under nästa decennium. Nu förstår vi hur saker och ting kan se ut på Jorden. Det kan verkligen se ut som om ni är på väg mot en katastrofal framtid, men vi kan försäkra er om att så är det inte.

Detta blir en tid då ni kommer att förstå mycket, och då är det nödvändigt att mer information kommer fram, om var ni har funnits tidigare och vad mänskligheten har gjort bakom stängda dörrar. Det är en bra tid för att undersöka hur ni har samarbetat med er planet, ert hem. Det är en bra tid för att fråga er själva vad ni kan göra för att hjälpa Moder Jord, och det är verkligen en bra tid för er att kunna skapa ännu bättre tidslinjer, än de vi har undersökt.

Vi vill ge er tillbaka kraften, eftersom det är där den hör hemma. Ni väljer vilken framtid ni vill uppleva. Ni är inte avsedda att leva utan någon framtid. Oavsett vad någon kan tänkas förutspå, så kan ni alltid räkna med att ni själva kommer samman som medvetna skaparvarelser, så att ni kan njuta av skapelsens framtid.

När vi ger er nyheter som i den här överföringen, om vart ni är på väg, så talar vi om sannolikheter. Vi talar om nya tidslinjer som redan har skapats som svar på en hel del negativitet, som har projicerats in i er framtid av välmenande individer. Och vi inbjuder er att välja den tidslinje ni är mest anpassade till, och att tro på er förmåga att behålla er anpassning av vibration till den tidslinjen.

Vi vill också att ni ska veta, att tillräckligt många av er redan gör detta, för att kunna bli influencers, ledare, människor som förstår. Det här är det vi älskar hos er som är vakna. Majoriteten av er förstår att ni skapar er verklighet, och har kommit fram till hur ni gör det. Ni skapar er verklighet genom att utstråla en vibration. Mycket av det ni ser i världen just nu som inte tilltalar er, är tänkt för att få er att bli ännu mer beslutsamma, om att skapa en bättre framtid för er och alla andra på planeten.

Och när ni har för avsikt att skapa en bättre värld för alla, har ni också tillgång till all den energi som ert mänskliga kollektiv, det ni lever i, har summerat. Ni kan vara kraftfulla styrkor för förändring, och det är vad vi ser. Det är därför vi är så optimistiska, och det är därför ni får denna överföring just nu, istället för en som är mycket mer pessimistisk om mänsklighetens framtid. Men ta inte bara vårt ord för det. Placera er själva på den tidslinjen, som visar en härlig framtid för hela mänskligheten, och bjud in så många andra ni kan till den visionen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.”

Översättning: Maggan

You may also like...