Arkturierna via Daniel Scranton, 26 april, 2018

Att föra samman den mänskliga rasen ∞

Nionde dimensionens arkturiska rådsförsamling

Var hälsade. Vi är den arkturiska rådsförsamlingen. Vi är glada över att ha kontakt med er alla.

Vi har upptäckt att den största styrkan hos mänskligheten är er förmåga att lyssna till varandra och förstå varifrån den andra kommer. Den här förmågan är vad som skänker er medkänsla, och den medkänslan ger er tillgång till den villkorslösa kärlek ni i själva verket är som energivarelser från Källan.

Motsatsen till det vi pratar om finns också här på jorden. Ni har många individer som inte vill, eller ens försöker, se någon annans perspektiv. Vi ser att detta är vad som polariserar er inom många områden. Det finns troligen ett antal områden där de av er som lyssnar finner det näst intill omöjligt att förstå varifrån någon annan kommer; någon som inte delar ert perspektiv.

Om ni kan erkänna att det är så här, kan ni börja röra er i en riktning som kommer att föra er samman som mänskligt kollektiv. Om ni kan hitta viljan inom er att låta de som inte delar er uppfattning att behålla sitt perspektiv, så blir det ännu ett positivt steg för mänskligheten.

Kanske tror ni att det vi nu pratar om inte är så viktigt. Kanske tror ni att någon kosmisk händelse kommer att vara mera betydelsefull än det vi pratar om här, men tänk på hur starka ni skulle vara om ni kunde enas som en mänsklig ras.

Tänk på vilket budskap det skulle skicka till era utomjordiska vänner, och tänk på en planet i fred, harmoni och samarbete, i stället för ett 24 timmars nyhetsdygn där de flesta av de timmarna är fyllda av pratande huvuden som skriker ut sina perspektiv åt varandra.

Vi föreslår att ni vänder er ifrån allt som är polariserande och att ni istället försöker förstå er granne, er arbetskamrat, eller till och med någon i er egen familj som har ett annorlunda perspektiv än ni. Ni kommer att föra samman kollektivet ett steg i taget.

Vi är det arkturiska rådet och det har varit en glädje för oss att ha kontakt med er alla.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...