Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 maj 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 16 maj 2021

 

Ni får tecken från universum

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är helt fascinerade av mänsklighetens förmåga att veta saker på en intuitiv nivå, men också av oförmågan för er att sedan göra ett hopp av tro från det intuitiva till den rena kunskapen om något som sanning just nu. Ni får ständigt tecken, och många av er känner igen dem och deras betydelse, men ni kommer bara att gå så långt. Ni tillåter inte att en synkronicitet räcker för att övertyga er om något. Ni kommer att vilja se det om och om igen.

Så många av er är oförmögna att ha tillräckligt med tro på universums flöde för att förstå hur man bryr sig om er. Ni får hjälp och ni får de tecken. De är tecken som kommer att tolkas perfekt av er, eftersom ni placerar dem där med hjälp av era guider och andra hjälpare. Då blir ert sinne involverat; ert sinne kan berätta alla typer av historier om varför det här eller det där hände, om varför ni såg något som bara var en tillfällighet. Eller ert sinne kommer att berätta att ni ser dessa saker nu för att ni letar efter dem.

Men ni lever i ett mycket ordnat universum, och det är ert universum. Universum som ni upplever det är att ni pratar med er själva, och därför har ni fått svaret om ni vet vad ett tecken, en symbol eller en synkronicitet betyder för er. Fortsätt bara uppmärksamma och arbeta med er tro, som känns grundad, så att den så småningom åsidosätter er mentala behandling, som är tankebaserad. Ni vill gå över gränserna för det fysiska 3D-sinnet under denna livstid, och för att göra det måste ni först erkänna för er själva att era sinnen är mycket begränsade. De är lysande, de är kreativa, de är fantasifulla och de är begränsade.

Och det är inte ert fel; detta är inte en bedömning av era sinnen. Era sinnen måste vara begränsade för att ni ska kunna spela det här spelet ni spelar. Ni är redo att gå vidare; ni är redo att ta examen till nästa nivå. Och nästa nivå handlar om att gå bortom sinnet och känna till er själva som ande, som en essens, som en aspekt av Källan.

Ja, ni skapar allt detta och lägger allt framför er själva, och sedan med lite hjälp, blir ni medvetna om vad ni är tänkta att vara medvetna om just nu, och då är valet ert. Kommer ni att följa er tro och era känslor, eller kommer ni att hålla er fast i den fysiska sinnets oändliga slinga? Vi tror att vi vet vad ert svar är, och nu är allt ni behöver göra att tillämpa det om och om igen så att resten av mänskligheten kan bevittna er och er framgång och vill veta vad er hemlighet är. Och ni kommer att dela det med dem, för ni vet att ni också går längre än att hålla hemligt hur kraftfulla ni verkligen är.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

You may also like...