Arkturierna via Daniel Scranton, 6 januari 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 6 januari 2018

 

Känn För Känslans Skull∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Agendan för så många individer är att uppnå något i sina liv. Ni är som en art mycket målorienterade. Ni tillbringar mer tid under er dag med att göra, än vad ni gör med att vara. Vi har märkt att ni till och med offrar ert varandetillstånd för att få något uträttat.

Vad händer om ni istället för en att göra-lista, gjorde en att känna-lista? Och vad händer om ni kunde övertyga er själva om att inget måste hända för att ni skulle få känslan av det ni vill uppleva? Hur ofta skulle ni då sitta med avsikten att känna glädje eller kärlek?

Om ni visste att ni kunde få tillgång till dessa tillstånd av att vara utan att uträtta någonting, skulle det inte vara någonting som ni ville utforska? Nu inser vi också att ni förstår att ert tillstånd av att vara, er vibration, i sista hand är det som skapar er verklighet. Och därför kan ni engagera er i den här aktiviteten som vi föreslår eftersom ni tänker att genom att känna på ett visst sätt kan ni manifestera något som ni vill manifestera.

Så igen, att hålla ett tillstånd av varande blir en prestation, eller ett sätt att upphöra. Men det vi nu föreslår är att hålla ett tillstånd av varande, en vibration, i inget annat syfte än att det ni väljer att känna, det är vad ni väljer att vara.

När ni förstår att inget behöver uppnås, och att ni har friheten att känna vadhelst ni vill känna, så öppnar ni upp till ett helt nytt liv och ni kommer att upptäcka att det ni kan känna inte har några begränsningar. När ni upptäcker det kommer ni att vara övertygade om att känsla för känslans skull är den ultimata upplevelsen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...