Arkturierna via Daniel Scranton, 3 oktober, 2017

Arkturierna, 3 oktober 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi kan se de otroliga framsteg som ni alla gör, eftersom vi kan läsa av det mänskliga kollektivets energi. Vi kan se att det finns ett mycket större medvetande hos den genomsnittliga människan, därför att det mänskliga kollektivets energi visar oss att ni har förlikat er, som en mänsklig ras, med mycket av det som ni har varit tvungna att känna, bearbeta och titta på.

En medvetandeförändring för ett helt kollektiv är en monumental uppgift. Ingen sa att det skulle bli lätt. Och så blir ni uppmanade att möta olika problem, trauman och känslor, och ibland känns det som om de kommer den ena efter den andra. Det är så här ni faktiskt kan säga att ni gör framsteg. Det är genom att mäta hur mycket ni känner, som ni vet att det sker framsteg inom er.

Tänk på hur lätt det är att ignorera era känslor. Ni kan dricka alkohol, ta olagliga droger, ta lugnande läkemedel eller distrahera er själva med en oändlig mängd TV-program eller gå in på internet. Och det är bara några av sätten för att trubba av er själva och undertrycka det som måste komma upp för att kunna bearbetas.

Så hör oss när vi säger att de framsteg ni gör kanske inte känns så för er. Det kanske känns som om ni upplever mer smärta, mer sorg och mer rädsla, men vad som verkligen händer är att ni förlöser dem.

Först måste ni vara medvetna om vad som händer inom er. Sedan måste ni vara villiga att känna det. Och slutligen måste ni hålla kvar det tillräckligt länge för att bearbeta det genom era fysiska, energetiska och emotionella kroppar. Då kan ni släppa in mer energi i ert medvetande, och det är vad vi ser att ni alla gör på en kollektiv nivå.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

You may also like...