Arkturierna via Daniel Scranton, 8 oktober, 2017

Arkturierna, 8 oktober 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har bevittnat fler vänliga handlingar hos mänskligheten än tidigare, och vi kan med säkerhet säga att dessa handlingar är ett resultat av er snabba utveckling.  Det är utan tvekan att de energier som kommer in har önskad effekt. Vi inte bara ser att ni är vänligare mot varandra, utan vi märker också att ni bär på mindre ilska mot dem som ni tidigare var ganska bittra på.

Ni börjar se världen genom Skaparens ögon på ett mer verkligt och logiskt sätt. Ni tar er själva till ett förhöjt tillstånd av medvetenhet, där ni är mer benägna att se det goda inom varandra, och mindre benägna att peka ut de så kallade bristerna eller negativa aspekterna.

Vi kan se att det mänskliga kollektivets energi fungerar mer harmoniskt än någonsin tidigare, och vi vet att denna trend kommer att fortsätta. De energier som kommer in gör det svårare för individer att stanna kvar i de lägre frekvensområdena. De som fortsätter att hysa agg har det svårt nu. De har svårare för att behålla dessa tankar.

Ni får alla uppgraderingar vid denna tid som inom er kommer att aktivera information och DNA från Sirius Stjärnsystem. Ni bär alla inom er genetiskt material och energi från de andra stjärnsystemen i galaxen. Med uppgraderingen, och energin och informationen från Sirius, kan ni förvänta er att bli mer benägna att tjäna andra, och det kommer att föra er ännu närmre varandra som ett kollektiv. Om ni inte redan inser det, så är det här mycket goda nyheter för mänskligheten.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...