Arkturierna via Maria LoveLight, 9 januari, 2016

Arkturierna

via Maria LoveLight

9 januari, 2016

En suveränitetsdeklaration

Älskade Ni!

Idag vill vi delge ett redskap för er, som kan hjälpa er när ni helt och fullt börjar förankra ert medvetande till de högre dimensionella vibrationerna i det Kristallina 5:e nätverket och bortom det.

Som Alltid, gå Inombords och låt er bli vägledda från ert Hjärta för att känna efter vad som känns rätt.

Lämna resten bakom er.

JAG ÄR Källan, Självständig, Fri.

JAG ÄR KÄRLEK.

JAG STIGER Helt in i min Suveränitet i enlighet med Lagen om Ett i detta NU och DEKLARERAR, i enlighet med min FÖDSLORÄTT som en FÖRVALTARE på DENNA JORD:

Jag Släpper de 3:e dimensionella Illusioner som tillhör separationen och jag frånkopplar helt och hållet ALL MIN ENERGI från ALLA lägre-dimensionella tidslinjer, matriser, verkligheter och nätverk, eftersom jag inte längre önskar vara sammankopplad med dem.

Jag släpper dem i full Kärlek och Förståelse, tacksam för den underbara upplevelsen i nedstigningen, separationen och glömskan.

Jag öppnar mitt Hjärta Helt och Utan Fruktan, medan jag förankrar mig till de högre dimensionernas tidslinjer, för att gå vidare med min andliga evolution.

Jag återkallar alla kontrakt och/eller överenskommelser som jag har haft med alla väsen, guider eller varelser på denna tidslinje och på SAMTLIGA tidslinjer och verkligheter och dimensioner alltigenom Allt Som ÄR, vilka inte är av Det Högsta Goda för ALLA, och i enlighet med min själs syfte i detta NU.

Jag släpper ALLA FALSKA TVILLING – kontrakt och illusioner och förenar mig helt med min Gudomliga Partner för att in i rutnäten förankra Essensen av Hieros gamos, mitt Gudomliga Äktenskap.

Jag gör detta med Glädje och släpper taget om alla följder.

JAG KALLAR FRAM och detta HELT OCH FULLT till en harmonisering – HELA min själsfamilj, mina Strålfamiljer och mina Regnbågsfamiljemedlemmar, i enlighet med våra Gudomliga Galaktiska Kontrakt, för att assistera oss i förankrandet till oändliga tidslinjer av expansion och skapande, utan störningar, i enlighet med Förvaltarnas Lag och Lagen om Ett.

Jag Släpper HELA mitt Andliga Team som har assisterat mig fram tills detta NU, med min djupaste tacksamhet och villkorslösa kärlek. Namaste.

I Mitt Hjärtas Renhet, ber jag om Frivilliga att sluta sig till mig i MITT HJÄRTA, FÖRENAT MED KÄLLAN, när jag bygger upp ett team för att hjälpa mig i NÄSTA fas i min själs uppdrag och syfte.

Jag befinner mig i djupaste tacksamhet, när de med sin fria vilja har valt att vandra med mig i tjänande för det högsta goda av allt. Namaste.

Jag LÄGGER UPP mina Andliga Gränser. INGEN i ALLT SOM ÄR Får störa när jag HELT OCH HÅLLET STIGER in i MITT LJUS för att tjäna Lagen om ETT av FRI VILJA.

Jag avslutar alla falska matriser och illusioner, som hindrar Denna Aspekt av Mitt Jag i DETTA NU att helt stiga in i Mitt Ljus och förena mig med min SJÄLS Passion, mitt Uppdrag och Syfte att Assistera i Medvetande -Skiftet på denna Fantastiska Jord.

Jag kom medvetet Hit och jag förstår DETTA.

JAG FRIGER ALLA IMPLANTAT och ALLA STÖRNINGAR alltigenom ALLT SOM ÄR, känt och okänt, som har ingripit i min SUVERÄNA FÖDSLORÄTT till FRI VILJA, i enlighet med De Gudomliga Lagarna om Skapelseplanen som styr detta Universum.

Detta är oåterkalleligt och permanent i ALLT som ÄR.

Jag kallar På Min Hjärte-Familj att hjälpa mig, medan jag vandrar i tjänande.

Allt som utelämnats i denna åkallan omfattas av renheten i denna bön, i vilken jag lägger mina mest oskuldsfulla avsikter, eftersom jag minns Vem jag är och Helt och Fullt stiger in i mitt Ljus.

Jag kallar fram ALLA aspekter av MIG SJÄLV över SAMTLIGA tidslinjer, dimensioner och sfärer, för att förena HÄR i detta NU som jag väljer, med Rätten till att med Fri VILJA VANDRA i HJÄRTATS TJÄNST FÖR Det Högsta Goda i ALLT på denna Planet.

Hela och Förslut ALLA Aspekter av Mitt Jag, kända och okända, från allt vidare intrång, eftersom Jag är en Helig Inkarnerad Farkost från Källan av Allt Som Är.

Jag, i Mitt Hjärtas Renhet, För det Högsta Goda i ALLT, ber att denna åkallan TÄCKER allt som är Känt och Okänt i Denna Aspekt av Mig själv, och att den må radera ALLA möjliga FALLGROPAR och GÖMDA Agendor av ingripande och OGILTIGFÖRKLARA dem.

Jag släpper taget om ALLTING som Inte tjänar mitt Högsta Goda medan jag Helt och Fullt stiger in i mitt Ljus.

Allt som jag har missat, ber jag att bli inbegripet och förstått.

JAG ÄR KÄRLEK, För Kärlek är Allt Som Finns.

För DETTA är jag evigt tacksam.

Må ALLA som försöker minnas DETTA göra det.

OCH SÅ ÄR DET.

I Ljus, Kärlek och Glädjefylld Tjänst till Alla.

Maria

(Author’s note on website: “My name is Maria Bethencourt and I am an ascension guide, multidimensional facilitator and communicator.”)

https://lightlover1964.wordpress.com/about/.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...