Arkturierna via Marilyn Raffaele, 21 oktober 2018

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 21 oktober 2018

Per Staffan 21 oktober 2018

Kära vänner. Vi observerar att många av er har blivit bekymrade, förvirrade och till och med förtvivlade över förhållandena i dagens värld, men kom ihåg att ni bevittnar upplösningen av ett föråldrat trossystem, som hittills har gett rikedomar till dem som dragit nytta av tillstånden av ilska, rädsla och krig. De fruktar och motstår alla förändringar i de uttryck av dualitet och separation som har stött dem så länge och intensifierar därmed sina ansträngningar för att upprätthålla status quo.

 

Rädsla, ilska och lidande skapar en energikälla för de som genom sitt val inte kan komma åt Ljusets energier inom sig själva. Efter att ha valt att avskärma sig från högre dimensionella energier, främjar och utnyttjar de den energi som skapas av andras rädsla och lidande. Det här det som ligger bakom de mörka metoder som ni ibland läser eller hör om.

Var uppmärksamma på allt ni ser och hör i dessa energetiskt kraftfulla tider. Känn omedelbart igen och översätt sedan yttre uppenbarelser till deras verklighet, samt erkänn den sanna naturen hos alla inblandade. När en majoritet kan hålla sina energinivåer höga, kommer de som förlitar sig på de tätare energierna att antingen tvingas ändra sig eller lämna.

 

Vi säger inte att du sticker huvudet i sanden när du ropar “Gud är allt-det här döende barnet, den här olyckan, det här våldet är inte på riktigt.” Vi säger att när du ser dessa saker fortsätter du kärleksfullt med vilka mänskliga fotspår du än intuitivt är guidad att ta medan du samtidigt vet att du bevittnar manifestationerna av dualitet/separationsmedvetenhet och inte andliga realiteter.

 

Du som är vaken skapar de förändringar som världen har längtat efter. Du är på jorden vid denna tidpunkt för att hjälpa till med födelsen av ett nytt och högre kollektivt medvetande på jorden. Andra planeter har tidigare också upplevt det uppstigningsskifte som jorden nu går igenom och på grund av detta förstår deras invånare vad människor upplever och försöker hjälpa till på alla sätt de kan.

 

Eftersom jorden är en fri viljaplanet, har planetärt utvecklade galaktiker och uppstigna mästare inte tillåtelse att göra jobbet för dig. Om de gjorde det skulle det inte hjälpa någons läroprocess, ungefär som så kallade “helikopter”- föräldrar som svävar, skyddar och dirigerar sina barn för att blockera de erfarenheter som krävs för deras tillväxt och lärande.

 

De från utvecklade planeter har mycket att dela med sig tekniskt och andligt, men måste hålla sig tillbaka som observatörer tills mänskligheten är redo att acceptera dem som medmänniskor snarare än onda fiender.

 

Det finns några som bara väntar förväntansfullt på en flotta galaktiska skepp som skall svepa in och rädda världen, men detta kan inte ske eftersom människans fria vilja måste respekteras. Bara jordens folk själva kan frambringa de förändringar som de hoppas och ber om. Ni är skaparna, skapade av individualiserad skaparenergi.

 

Anledningen till att vi rekommenderar att ni skall dra in på att titta och lyssna på nyheterna är att om en person inte kan vara centrerad och uppmärksam, är det väldigt lätt att falla tillbaka i det som är gammalt och bekant, det som ni försöker flytta bortom. Stress, sorg, ilska och rädsla, föder och håller det falska levande – för att ni är skapare.

 

Om du inte redan har gjort det, sluta en gång för alla upp med att vänta på någon, vem som helst, som skall rädda dig, fysiskt, emotionellt, mentalt eller andligt – det jobbet är bara ditt. Det är mycket bra att använda 3D-lösningar på vägen, men så småningom måste alla seriösa sanningsstudenter inse att allt strömmar inifrån i enlighet med deras uppnådda medvetenhetstillstånd.

 

Den falska ideologin i de flesta organiserade religioner grundar sig på att en förmedlare (helgon, uppstigen mästare, guru, präst, shaman, förfader eller till och med den lokala prästen eller pastorn) är nödvändig för dig, fattig syndare, för att få tillgång till Gud på något meningsfullt sätt – en Gud separerad från dig.

 

Verksamheten med “själsräddande” är en penningmakare för kyrkor som håller dem levande och nödvändiga i sinnena hos dem som ännu inte inser att Gud är fullt närvarande i dem och inte i en byggnad, organisation eller “helig” person. Idén att behöva bli “räddad” är inget annat än främjandet av falska trosuppfattningar om separation.

 

Allt som behövs för att komma åt Gud existerar redan inom varje individ, eftersom en person aldrig kan separera från vad de är, oavsett om de vet det eller inte. Det bara är…

 

Evolution är processen att vakna upp i högre nivåer av verklighet, globalt och individuellt. Det börjar vanligen med en intellektuell medvetenhet om en viss sanning som en “intressant idé” som växer och utvecklas genom många sidoresor över livstider för att äntligen bli ett uppnått medvetenhetsläge.

 

Uppvakningsprocessen för de flesta börjar som en allmän känsla av missnöje och trötthet med tredimensionella begrepp om i stort sett allting. Detta härrör från att ha levt i och upplevt dualitet och separation i tillräckliga många livstider för att äntligen få till stånd ett medvetandetillstånd som inte ens känner någon riktig tillfredsställelse med “gott” människoskap.

 

Dessa känslor fortsätter och intensifieras, eftersom den enskilde försöker förändra saker genom olika 3D-metoder eller till och med i extrema fall ta sitt eget liv. Med tiden når de flesta den punkten av “nu räcker det, det måste finnas ett bättre sätt” och personen blir mottaglig och öppen för högre sätt att förstå verkligheten.

 

Ni har alla gått igenom liknande erfarenheter antingen under denna livstid, eller en annan, annars så skulle ni inte kunna förstå meddelanden som detta. Kanske du själv eller andra du känner just nu är på väg genom liknande erfarenheter. När du förstår vad som händer är det lättare att släppa taget och tillåta processen.

 

Den tiden har kommit när alla som intellektuellt känner sanningen måste börja öva, omfamna och låta den födas i ett levande medvetenhetstillstånd i stället för att fortsätta att hålla sanning som intressant intellektuell kunskap som diskuteras och diskuteras. För vissa betyder det att de drar tillbaka förtroendet och kraften som de har fått för vissa metoder, vägar eller verktyg som hjälpt dem att komma till var de är nu.

 

Exempel; Kristaller bär underbara högresonerade energier, energier har funnits i tidsåldrar och används fortfarande för att hjälpa mänskligheten på många olika sätt, men du får aldrig glömma att kristaller inte ger dig något du inte redan har. Kristallenergi anpassas till och intensifierar de energier som redan finns inom dig. När du är beroende av dem eller något annat utanför dig för att göra dig rik, läka din kropp, eller ge dig romantisk kärlek, engagerar du dig i idoldyrkan.

 

De som fortfarande lever helt i den tredje dimensionen, kan uppnå och uppnår ofta vad de söker från det yttre, från materiella begrepp och övertygelser, för att de manifesterar sitt uppnådda tillstånd av medvetande. Men för er som är vakna och lever på en mer utvecklad nivå kommer de att finna att samma 3D-metoder inte längre fungerar som de en gång gjorde, för att ni inte längre är i linje med dem.

 

Ni är tillräckligt andligt utvecklade för att flytta bortom att uppleva upp-och nedgångar och det goda och dåliga från dualitetsmedvetandet. Börja acceptera och förstå dig själv som att du inte längre är i och av tredimensionell medvetenhet. Du lär dig att skapa förändringar från en högre nivå, en nivå som inte resulterar i de motsatta par som följer med så många strikta 3D-manifestationer/prestationer.

 

Jämför inte eller tro inte att du själv är ett misslyckande när du observerar de som lever tredimensionella liv och som enkelt verkar nå saker som du också skulle vilja ha och göra med mycket liten ansträngning genom metoder av tredimensionell manipulation.

 

Medvetandet kommer alltid att uttrycka sig själv och en medvetenhet om dualitet och separation kommer att uttryckas som “bra” en dag och motsatsen nästa. Som utvecklade elever av sanningen söker ni det tillståndet av verklighetsmedvetenhet där motsatsparen inte existerar.

 

Traditioner och deras medföljande redskap har varit och förblivit en stor del av de flesta andliga resor och har tjänat mänskligheten genom åren genom att hjälpa sökande att öppna nya nivåer av förståelse. Beroendet av dem är dock avsett att upphöra när sanningsstudenten är andligt redo att medvetet överföra kraft från det yttre till det inre.

 

Att fortsätta att hålla fast vid ett medvetenhetstillstånd som har odlats ur rädsla för det okända eller helt enkelt för att det är bekvämt och välbekant, kommer att leda till att den evolutionära processen stagnerar och håller dig fast i separationskoncept. Ingen är tänkt att förbli i samma medvetenhetstillstånd för alltid. Evolutionen fortsätter – det är en pågående oändlig resa av hågkomster.

 

Det kommer en tid för varje sanningsstudent att acceptera att de redan förkroppsligar innehållet i allt de sökte i en viss undervisning, redskap, vägar, ceremonier eller ritualer etc. Inget verkligt existerar utanför dig. Du är hel och komplett, nu och har alltid varit det. Du är DET.

 

Observera att vi inte säger att du inte kan njuta av din favorit andliga bok, kristaller eller ceremonier. Vad vi säger är att när du lägger fullt hopp och tro på saker eller personer utanför dig i tron att du “behöver” dem, så dyrkar du avgudar och du som läser dessa budskap är långt bortom det. Försök att tänka på redskap som hjälpare som hjälper dig att upptäcka ditt verkliga JAG inom dig, och inte att de skall vara det för dig.

 

Att leva från din högsta uppnådda medvetenhet om sanning vid alla tillfällen gör det möjligt att flyta och öka den tills den blir den du är. Att vara din uppnådda nivå av medvetenhet får inte uppskjutas till i morgon när du tror att du kommer att känna dig mer redo eller när din guru eller kyrka säger att du är ok, eller när familj och vänner godkänner eller när din partner vaknar upp andligt.

 

Du är den kärlek du har sökt utan framgång från andra och från saker livstid efter livstid och är nu andligt kvalificerad för att överge sökandet utanför dig själv, för du har uppnått en medvetenhet som vet att den Gudomliga Kärlekens fullkomlighet är din verkliga essens och alla livsformers essens. Nu är det dags att upptäcka exakt vad det betyder.

 

Det gudomliga Jaget som är DU är fullständigt och helt på alla sätt, och när detta förverkligande integreras fullt ut och blir ditt medvetande, kommer det att uttrycka SIG SJÄLV i varje aspekt av det vanliga livet.

 

Var den förändring du vill se.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen                                                                                       21/10/2018

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...