Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 december 2019

Det Arkturiska Rådet, 4 december 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är glada för möjligheten att få dela med oss av våra senaste observationer om mänskligheten till er. Vi märker att fler och fler av er går till ert inre för att ta emot det som ni har bett om som individer, och vad ni har bett om när det gäller hela det mänskliga kollektivet. Vi ser hur ni dras mer och mer mot ert kraftcentra, vilket naturligtvis är era chakran.

När ni sitter tysta, jordade och centrerade och ni känner en ström av högfrekventa energier rusa genom er, det är då ni vet att ni har åstadkommit mer än vad ni har gjort under hela ert fysiska liv.

När ni känner Källans Energi röra sig genom er och ni inser att Källans Energi är den ni är, det är i det ögonblicket ni slutar leta utanför er själva för förändring i den citat ”verkliga världen.” De av er som har misslyckats i era försök att utföra stora uppgifter, inklusive uppgiften att bara bli accepterad för den ni är, är de som är mer benägna att gå till sitt inre och känna kraftcentret inom er. Ni är mer benägna att få tillgång till den oändliga kraften i Källan, än en person som har fått allting serverat på ett silverfat. Den personen tror att den vet hur makt känns, men allt det kan tas ifrån den.

Den person som inte har något att förlora och går inom sig själv för sanningen om vem den är, är en person som har en oändlig tillgång till makt. Sann makt är inte makt över någon annan. Sann makt är att skapa vad ni vill utan att någon annan behöver förlora något i processen. Ni kan uppleva det medan ni är i en fysisk kropp, och vi vet att var och en av er kommer att göra det så småningom. Men ni behöver inte vänta på att skiftet ska slutföras innan ni börjar uppleva det som vi pratar om här.

Allt ni behöver göra är att fokusera på ert inre och känna kraften som kan skapa ett helt universum och mer, eftersom det är vad som finns inom er. Och det finns där, hela dagen, alla dagar och väntar på att ni ska upptäcka det. Vi har märkt att fler av er gå till ert inre och får vad ni behöver, och det bådar mycket gott för hela mänskligheten. Så fortsätt med det goda arbetet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...