Arkturierna via Natalie Glasson, 10 mars 2017

Arkturierna via Natalie Glasson

10 mars 2017

Er Transformationsprocess

Vi, Arkturierna, hälsar er med kärlek och glädje. Vi vill diskutera er transformationsprocess och belysa områden för er att begrunda och fokusera på. Många av er förstår, nu medan ni existerar på Jorden, er transformationsprocess till den ljusvarelse som är er sanning. Vi, Arkturierna, vill leda er genom denna process så att ni bättre kan hjälpa er själva och kalla på det nödvändiga stödet så att varje transformation ni upplever blir enkel, lätt och ledig, och njutbar.

När ni börjar fokusera på att observera hela er varelse dagligen, om det så bara är i några få minuter, låter ni er själva ansluta till energin, känslorna, förnimmelserna, färgerna och ljuden i hela er varelse, och blir närvarande med er själva. I början kanske ni inte förstår, eller kan ens förklara, energin i hela er varelse. Istället kan ni bli distraherade av känslor, tankar eller områden på er kropp. Bekräfta allt som kommer upp till ert medvetande och fortsätt sedan med ert fokus och er avsikt att observera hela er varelse. Ni behöver inte fokusera på att uppleva kärlek eller anslutning till Skaparen, bara observera hur er energi känns i det ögonblicket. Är det mycket ljus som flödar in i er varelse? Känner ni er tung och dåsig? Känns det som att ni är ojordad eller gör motstånd mot något? Vad ni än observerar, bekräfta det först och släpp det sedan. Om samma observation återkommer gång på gång, låt då er själva fokusera på den energin då den kan kräva er uppmärksamhet. När ni väl blivit bekant med er energi kanske ni vill använda denna innovation.

”Tillsammans med mina guider, änglar, team för healing och transformation, inbjuder jag de lämpligaste energier och frekvenser av ljus att milt genomtränga hela min varelse, förankrande allt jag behöver för att stötta min konstanta transformation, healing och uppstigning. Jag låter allt motstånd lösas upp när jag nu mottager det nödvändiga ljuset som stöd. Tack.”

Ta en liten stund och föreställ er själva mottagandes det nödvändiga ljuset och hjälpen från Skaparens Universum. Denna enkla process kommer inte bara att låta er släppa blockeringar och motstånd mot er uppstigning, men också, ofta utan att ni inser det, gör den att ni blir bekanta med närvaron av er energi. Det betyder att ni blir medvetna om när ni går genom en transformationsprocess och när ni upplever en viloperiod då hela er varelse kalibreras om och ljuset slår sig ner i er varelse. Ju mer ni genomför denna övning desto mer kommer ni att förstå er själva och uppstigningsprocessen ni genomgår. Att känna igen om en förkylning bara är en förkylning eller huruvida den hjälper er släppa gamla energier. Huruvida en kroppssmärta beror på något ni gjort fysiskt eller på ett motstånd inom er varelse som kräver er intuitiva uppmärksamhet. Ni kanske inser att ni känner er trötta på grund av de stora volymer av ljus som förankras i er varelse, och känner att ni behöver vila. Ni kanske känner er nedslagna då en aspekt av er från ett tidigare liv återvänder för att gå samman med er själ och behöver släppa alla bördor innan den fullt ut kan överlämna sig till ljuset i er själ. När ni är intonade med hela er varelse, har ni lättare att hjälpa er själva gå genom er uppstigningsprocess med lätthet och lyckokänsla. Sålunda blir ni intuitiva med era andliga, fysiska, känslomässiga, mentala och uppstignings behov.

Processen av andlig transformation i en fysisk kropp uppmuntrar er att lita på era intuitiva sinnen. Genom att utveckla era intuitiva sinnen för att hjälpa er egen uppstigning blir ni alerta och medvetna om de transformationer och positiva övergångar till högre ljus som sker inom andra och hela Skaparens Universum. Således blir ni en kraftfull ljuskälla som hjälper, stöttar och uppmuntrar uppstigningen i hela Skaparens Universum.

En process i er transformation som ofta sker är att nya aspekter av er själ laddas ned och grundas i er varelse för att gå samman med den aspekt av er själ som redan finns i er fysiska kropp. Det betyder att närvaron och påverkan av er själ blir starkare inom er varelse, nya verktyg, färdigheter och förmågor utvecklas, nya passioner och önskningar materialiseras och leder er in på nya vägar i er verklighet, och ny visdom eller förståelse gryr, erbjudandes en tydligare förståelse av själv och Skaparen. För vissa människor laddas nya aspekter av deras själar ned med några veckors eller månaders mellanrum, för andra kan det röra sig om år, beroende på själens uppdrag och fokus eller acceptans av personligheten.

När en ny aspekt av er själ förankras skapar detta ofta ett skifte eller förändring i er varelse eller verklighet som uppmuntrar er att släppa en aspekt av er själva som ni är bekanta med, såsom perspektiv, vana eller förståelse. Vanligt är att om en ny aspekt av er själ ska kunna komma in måste en övergång ske där ni släpper en uppfattning av er identitet som inte längre tjänar er. Detta kan vara en utmanande process, speciellt ifall den fysiska kroppen, personligheten eller sinnet gör motstånd, ovilliga till förändring eller att släppa. Ibland ombedes vi att släppa uppfattningar, idéer och aspekter av oss själva som verkar så bekanta, som förefaller beskriva vilka vi är och som är mycket älskade delar av vår existens. Detta kan också manifestera i er fysiska verklighet, såsom en älskad vän som går bort, att vara tvungen att lämna ett hem, ett arbete eller ett område som ni tyckt oerhört mycket om, att förlora ett värdefullt föremål eller till och med en del av er kropp. Ofta är dessa övergångar så subtila att man inte märker av dem och bara uppfattar dem som en naturlig del av livet. Emellertid är en uppfattning, idé och förståelse av er själva förlorad och släppt för att ge utrymme åt en ny aspekt av er själ som ger er större uppfyllelse och nya perspektiv. En sorgeperiod kan infinna sig vilket låter er uppleva en djup rensning, en rening av det gamla för att tillåta en ny uppfattning, idé och förståelse av själv att gry och då kan ni ansluta och acceptera den nya aspekten av er själ. Med anslutningen av den nya aspekten av er själ, som väntat på att laddas ned, kommer ni att uppleva en healing och förnyelseprocess som får er att känna er som om ni svävar högt. Hela denna upplevelse är en transformationsprocess, att bli mer av Skaparens ljus, kärlek och visdom på Jorden.

Om ni i ert liv ombedes att släppa något eller någon, inse att inte bara ny energi kommer in i ert liv, utan en ny aspekt och nivå hos er själ grundas och vaknar upp inom er, redo att dela alla sina insikter, sin kärlek och sina färdigheter med er.

I dessa tider kommer ni, med era intuitiva sinnen, att kunna förstå att ni behöver stöd och hjälp.

”Tillsammans med mina guider, änglar, team av healing och transformation, inbjuder jag de lämpligaste energier och frekvenser av ljus att milt genomtränga hela min varelse, förankrande allt jag behöver som stöd för att släppa allt som inte längre är nödvändigt, så att jag kan acceptera en ny aspekt av min själ att gå samman med min fysiska kropp och bli fullt närvarande med mig nu. Jag är redo att transformeras med lätthet och lyckokänsla. Jag inbjuder min själ och själsgrupp att stötta mig nu. Tack.”

Det är viktigt att minnas att er uppstigningsprocess kan hittas i de subtila handlingarna och reaktionerna av hela er varelse, från era tankar till era känslor. Också upplevelser i er fysiska verklighet eller inom er varelse som inte ens känns avlägset förbundna med er uppstigning, såsom oro, uteslutning, rädsla eller ängslan, är nycklar som uppmuntrar er att fortsätta framåt, bli transformerade och skifta in i Skaparens ljus, till er uppstigning.

Lägg märke till allt ni är: Skaparen talat till er, genom er, leder er till att känna igen och återigen minnas er själva som ljuset, Skaparens sanning och kärlek, och Allt Som Är.

Vi Arkturier stöttar transformationen av allt på Jorden. Vi hjälper er att förstå, uppleva, gå genom och acceptera varje process i er transformation. Vi delar färdigheter, visdom och verktyg för att uppmuntra, entusiasmera och stötta allt. Var snälla och kalla på oss för hjälp och vi kommer fram för att dela vår energi, visdom och förståelse för transformation, såväl som vi erbjuder insikter angående er egen transformation.

”Arkturier, jag kallar fram er kärleksfulla, stöttande energi, att omge mig fullständigt. Hjälp mig till ny förståelse och visdom angående transformation och min egen transformationsprocess nu. Omge mig med ert healande och inspirerande ljus, kärlek och medvetande då jag inandas och accepterar allt ni vill dela med mig. Tack.”

I kärleksfull transformation.

Arkturierna

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...