Arkturiska Rådet från den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton, 21 februari, 2018

Arkturiska Rådet från den 9:e Dimensionen 

Via Daniel Scranton, 21 februari 2018 

Vår Gemensamma Resa

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Det är fantastiskt att få vara en del av er utveckling i medvetenhet. Vi är så glada för att vi får ta del av denna process. Ni är de som bestämmer hur ni ska gå tillväga med att utvecklas och expandera. Vi är bara här för att hjälpa till. När vi skickar er överföringar, uppgraderingar och nedladdningar, gör vi det på begäran av era Högre Jag.

Vi arbetar med mänskligheten, men ni gör allt det tunga jobbet. Och det är informationen som ni sänder tillbaka till era Högre Jag, som är avgörande för vilken hjälp ni får och hur ni får den. Så snälla ge oss inte alltför mycket beröm. Vi vill väldigt gärna att ni ska väcka det inom er som ni redan vet och känner till.

Vi påminner er om att ni är skapande varelser, att ni är Energi från Källan och ovillkorligt älskade. Det låter väldigt trevligt när det kommer från oss, men det skulle vara ännu bättre för er alla om ni kunde erkänna för er själva vilka ni verkligen är, åtminstone tre gånger per dag. Ni behöver ständigt bli påminda om det på grund av de andra meddelandena som cirkulerar i världen och som talar om för er att ni är små, värdelösa och dödliga varelser.

Vad vi väcker inom er är vetskapen om er sanna natur, och det är därför ni tycker om oss. Vi gillar att titta på er, därför att ni ibland påminner oss om den resa vi alla har gjort. Det finns en sådan djup förbindelse mellan alla er och oss i de högre världarna, och därför gör det er gott att känna vår närvaro i era liv, istället för att bara ta in den information vi ger er genom denna speciella kanal.

Vi kommer alltid att vara en del av er resa, och ni kommer alltid att vara mycket kära och speciella för oss.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...