Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 13 januari, 2019

Den Arkturiska Gruppen

Via Marilyn Raffaele

13 januari, 2019

 

Vi är den Arkturiska Gruppen, ett kollektiv av uppstigna Arkturiska varelser från den åttonde dimensionen, här för att hjälpa Gaia och Hennes folk under dessa tider av medvetande i uppstigning.

Var medvetna om att dessa meddelanden, såväl andra som kan genljuda med er, i verkligheten är ert eget medvetandetillstånd som manifesteras som det specifika meddelandet. Ifall detta inte stämde, så skulle ni inte känna er dragna till, eller förmå förstå, dem.

Ni som är andligt förberedda för att expandera bortom illusionen och integrera sanningen, befinner er i uppstigningsprocessens framkant. Ni valde att vara på Jorden under dessa tider av intensivt energimässigt kaos och förändringar, för att kunna fullborda er egen tredje-dimensionella andliga resa och bli den första uppstigningsvågen och ett exempel för alla som följer efter.

Ni förbereder vägen för alla i den andra vågen – individer som är redo att vakna upp, men som fram tills nu har haft ett motstånd till att göra det. Var medvetna om att Ljuset hos så många som nu står i färd med att vakna upp från det tredje-dimensionella sömntillståndet, håller på att skifta och lösa upp det gamla paradigmet, fastän saker och ting verkar förvärras. Försök att inte ge upp hoppet, utan att snarare ta ett steg tillbaka som en observatör, för snart kommer ni att få se mycket som kommer att återställa det hopp som ni kanske har förlorat.

Ni tjänar som levande exempel för villkorslös kärlek för alla runtomkring er när ni inser och börjar leva utifrån ett medvetande som vet att villkorslös kärlek är den enda verkligheten och att allt annat helt enkelt representerar begränsade övertygelser om kärleken såsom: dess frånvaro, dess koncept eller dess verklighet.

Villkorslös kärlek kan enbart någonsin vara allt som existerar, för det finns bara EN – en substans, ett liv, en verklighet, en lag. Kärleken är det energimässiga klister som förenar allting inom denna Oändliga ENDA och de som på ett ignorant sätt fortsätter med att tro på och leva utifrån ett medvetande av separation och dualitet, skapar för sig själva dessa övertygelsers illusoriska former.

Man kan ignorera, men aldrig förändra verkligheten gällande Enhet, genom att döma utifrån yttre egenskaper som bevis på dess non-existens. Att fortsätta hålla fast vid det tredje-dimensionella trossystemet efter att man har vuxit ur det, fördröjer bara en persons andliga evolution, för Enhet är grunden för all verklighet och måste vid någon tidpunkt uppmärksammas. För vissa kan det ske i ett framtida liv, för er sker det nu.

Det finns några som uppvisar ett mycket religiöst ansikte för allmänheten, predikar uppfattningar om kärlek, men som inte utövar dessa när de konfronteras med upplevelser eller möjligheter som kan resultera i personliga olägenheter eller otrevnad i ens levnadsvillkor. Villkorslös kärlek kan inte fortsätta vara blombestödda ord som uttalas eller skrivs, utan måste bli till ett uppnått medvetandetillstånd.

På grund av att Kärlek/Enhet är den enda verkligheten, måste samtliga falska koncept gällande kärlek tillåtas blekna bort och ersättas av en djupare insikt om vad kärlek i själva verket är. Det tredje-dimensionella trossystemet har skapat och förespråkat hundratals koncept gällande kärlek, av vilka den största är den romantiska kärleken.

Romantisk kärlek baserar sig på övertygelsen om att alla är den ena halvan av ett par. Detta koncept skulle vara sant ifall människorna blott var fysiska, men det är de inte och det har de aldrig varit. Fastän de förefaller att enbart vara fysiska, så är verkligheten att alla är ett helt och fullständigt uttryck för att det Gudomliga medvetandet har upplevelsen av att vara i en fysisk kropp.

Många, till och med de mycket utvecklade, är motvilliga till att ta sig vidare från sina mest omtyckta tre-dimensionella koncept gällande kärlek, men så länge som en individ fortsätter med att söka efter helhet, lycka och uppfyllande från någon annan, så förblir man bara det – hälften av ett par.

Detta betyder inte att andligt uppvaknade individer får, eller aldrig kan få, lyckliga och uppfyllande relationer, det betyder helt enkelt att deras relationer kommer att veckla ut sig på nya och högre sätt, utan sökandet, längtandet och det intensiva spelandet av spel som de flesta tre-dimensionella relationer består av.

När en person uppnår ett medvetande av att vara hel och komplett, så tolkar sinnet detta utåt på sätt som representerar helhet och fullständighet för individen – en kirurg kan få nya idéer för sin operation, mekanikern kan få nya idéer för att fixa något och den rätta livspartnern kan dyka upp – eller tillfället att leva på egen hand – vadsomhelst som representerar uppfyllande för individen.

De av er som hoppas på det rätta partnerskapet måste acceptera, leva, vara och integrera sanningen om att fullständighet och uppfyllande redan helt och hållet existerar inombords. Att medvetet framkalla i sinnet: ”Jag är ett med och kan aldrig vara separat från min perfekta partner – Det Gudomliga Medvetandet.” Vi påminner er på nytt om att ni är skapare.

Att fasthålla sig vid någon annan, fastän det inte finns någon energi-harmonisering har att göra med flera saker. Två människor kan ha haft lyckliga relationer i andra livstider såsom partners, syskon eller vänner och känner sig dragna till att uppleva det på nytt. Detta är varför vissa dras till relationer med samma kön.

Ofta, och i synnerhet i dessa tider av avslut för många, kommer två människor att sammankomma för att fullborda någon oavslutad lärdom eller upplevelse från en tidigare livstid. För vissa är det deras möjlighet att en gång för alla på ett kärleksfullt sätt lösa upp någon långvarig karmisk situation.

Ibland kommer två människor samman trots intensiv antipati, på grund av att de undermedvetet är medvetna om att de högre Ljusfrekvenser som just nu strömmar till Jorden, kommer att göra det möjligt för dem att rensa och ta sig bortom den negativa tidigare-livs-frågan mellan dem.

Alla som förstår den högre sanningen är andligt redo för att släppa taget om och ta sig bortom koncept för kärleken som förespråkar att familj, vänner, nationen, kyrkan osv ständigt helt och hållet måste stöttas och accepteras om det så är rätt eller fel, på grund av att det innebär kärlek.

Kärlek är den villkorslösa insikten om någon annans Kristusvärdighet.

Eftersom det i verkligheten inte förekommer någon tid, så kan ni alltid uppmärksamma någon annans Kristusvärdighet efter det faktum då ni minns att ni har glömt bort att göra det när ni var tillsammans med personen. Detta är hur ni övar att leva, andas och vara Verkligheten.

Släpp taget om koncept som utfärdar att saker och ting behöver, borde eller måste vara på ett visst sätt för att stämma. De flesta av världens ”borden” och ”får inte” har burits i det kollektiva medvetandet från forna tider, då de faktiskt kan ha varit vettiga för den personliga tryggheten. Andra är inget mer än regler och föreskrifter som kommer från tredje-dimensionella tänkare, regeringar och religiösa ledare, vilka ofta förespråkar sina egna agendor.

Ni är redo att komma ut underifrån bojorna av det tredje-dimensionella tänket, för ni har utvecklats bortom behovet av att någon ska tala om för er vad som är rätt och vad som är fel – ni vet redan vad som är rätt och fel.

Tillåt er själva vara vilka ni är och vad ni är. Ifall familjen eller vännerna anser att ni har blivit en ”knäppis”, skratta bara, välsigna dem och gå vidare. Behöver Gud en validering utifrån? Varifrån skulle den kunna komma, eftersom DET är allt som finns?

Ni validerar er själva och det kallas evolution. När ni äntligen kan ta er förbi era allmänt godtagna övertygelser och ersätta dem med sanning, så upphör ni med att energimässigt ge näring till manifestationerna av dualitet och separation.

Ni måste acceptera att ni har uppnått ett medvetande som inte längre behöver söka, leta efter och kämpa för att finna Gud. Ni är inte längre nybörjare, annars skulle ni inte förstå de djupare sanningarna. Det är dags att leva ert uppnådda medvetandetillstånd utan ytterligare tvivel och förhalande.

Många kommer fram till att intellektuellt acceptera sanningen, men fortsätter att leva exakt så som de alltid har gjort och anser att sanningen är en trevlig tanke, men inte så praktisk. Många går regelbundet i kyrkan i tron på att detta gör dem andliga. Det finns inget mer praktiskt för ett helt, fullständigt och glädjefyllt liv, än ett medvetande som är fullständigt medvetet om att dessa egenskaper ständigt finns närvarande och är tillgängliga inombords.

För att komma dit där ni idag befinner er, har ni varit tvungna till att ha tusentals upplevelser och ni har studerat sanningar i olika former och varianter alltigenom många livstider. I denna livstid lever vissa av er nu, eller har levt och bär med er i ert cellminne, strikt religiösa trosuppfattningar med alla sina regler och bestämmelser och ni märker att ni inte längre genljuder med lärorna.

För vissa krävs det en hel del mod att leva sin sanning när den börjar veckla ut sig inifrån. En person kan vara rädd för att tala om dessa saker för dem som hör till ens gamla tänkesätt, om det så är familj, vänner eller kyrkans äldste. Den levande sanningen är inte för de fega, i synnerhet i början. Men att fortsätta med att ställa sig i linje med en viss organisation eller individ utifrån rädsla för kritik, tjänar bara till att kvarhålla personen i den energi som han har växt ifrån och där han kommer att skapa upplevelser som återspeglar sig i denna energi.

Valet är ert, kära ni. Väljer ni att vara vad ni redan är, eller vill ni fortsätta med illusionen om att vara en stackars människa som ständigt drabbas av de tredje-dimensionella problemen och fortsätter med att söka efter en frälsare – mänsklig eller Gudomlig – för att rädda er?

Sluta upp med att vänta på att någon eller något ska förändra världen för er. Endast kollektivets uppvaknade medvetande kan skifta, och skiftar, den tre-dimensionella världen ut ur illusionen.

Tillåt dem som är de verkliga NI att skapa era upplevelser. Ni är ert eget Ljus ifall ni skulle välja att acceptera detta faktum.

Ni är Gudomligt Medvetande i uttryck. Gör anspråk på det.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...