Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 april, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 april, 2020

Energierna på Jorden vid denna tid ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi har varit mycket uppmärksamma på hur mänskligheten gör gensvar på de förändringar som har skett på er värld till följd av pandemin. Och vi vill att ni ska veta att en stor del av vad som balanserar energierna är er villighet att slappna av medan andra är hysteriska. Er närvaro på Jorden vid denna tid har aldrig varit mer slagkraftig än den är nu. Och medan vi vet att ni alla vill läka alla sjuka och svepa bort viruset från planetens yta med era intentioner, er helande energi, ert medvetande, spelar ni en roll i balanseringen av energierna. Och det är en stor del av vad ni gör just nu för mänskligheten.
Vi erkänner att om ni hade alla era femte dimensionella förmågor, kunde ni eliminera viruset från Moder Jord i ett enda ögonblick. Men istället är ni här och balanserar energier, och det är vad mänskligheten behöver just nu. Mänskligheten behöver att fler av sina medlemmar håller de höga vibrationerna, som letar efter möjligheter att uppleva glädje och anslutning, och därifrån vi finns, verkar dessa vara kriterierna på en andligt vaken person.
Och så är ni här på jorden för att spela er roll i allt detta, och just nu, den roll ni spelar handlar helt om balans. Det handlar om att erbjuda människor en fristad mitt i allt kaos de känner och upplever. Ni samlas och mediterar, eller ansluter er via Internet för massbön och meditation cirklar, och det är just de handlingar som era medmänniskor behöver bevittna just nu. De som flippar ut måste se att det finns ett annat sätt.
Och om ni flippar ut ibland, det finns ingen dom här för er. Det finns en hel del rot chakra rening som fortfarande äger rum inom er på grund av hur mycket trauma och rädsla ni tog med er in i denna livstid. Dessa saker är inga skäl att skämmas. De är era ärr, era sår, och de visar er styrka. Er vilja att ta på er så mycket under en livstid säger så mycket om vem ni är som andliga mästare.
Så snälla låt inte något av detta få ner er. Fortsätt att göra arbetet på er själva. Fortsätt att sprida ljus och kärlek över hela världen, och fortsätt att leta efter fler möjligheter till fred, lugn och frid inom, för de är era största styrkor vid denna tid, och de är vad ni behöver och hela mänskligheten behöver för att gå igenom denna kris.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”
Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, April 11th, 2020

Du gillar kanske också...