Arkturierna via Sue Lie, 17 juli, 2017

Arkturierna

via Sue Lie

17 juli, 2017

Ett meddelande till Vår Markpersonal som vistas på Jorden

’Att skapa Grupper som baserar sig på aktiva, gemensamma Avsikter’

Vi, Arkturierna, skulle vilja kommunicera med vår Markpersonal som befinner sig på Jorden, om att skapa tredje-dimensionella grupper som baserar sig på aktiva, gemensamma avsikter. Vi är medvetna om att denna uppgift är rätt enkel inom en femte-dimensionell omgivning, men den kan vara mycket utmanande på den tredje-/fjärde-dimensionella Jorden.

Till att börja med börjar vi med ordet ”avsikt”. Vi börjar med att beskriva det sätt på vilket ”en avsikt” och ”Ljus-språket” är ett och samma. Varken en avsikt eller Ljus-språket kan iakttas av er fysiska varseblivning. Både era avsikter, såväl som Ljus-språket, kan endast förnimmas mer era högre fjärde- och femte-dimensionella varseblivningar.

Både era avsikter, såväl som avsikten för DEN ENDA, är i själva verket rätt synliga via era femte-dimensionella varseblivningar. Låt oss ta en stund av er ”tid” för att få beskriva termerna ”era avsikter” och ”DEN ENDAS avsikter”.

Vi börjar med att ge er tredje-dimensionella definitioner på ”avsikt”, vilka är: syfte, ändamål, uppsåt, mål, anledning, och/eller plan. Alla era ”planerade avsikter” stannar ofta kvar inom era tankar och känslor under en lång tid innan de blir manifesterade i ert dagliga liv.

När ni inte aktivt uppfyller era egna inre ”avsikter”, kan ni känna er besvikna på ert själv. Vissa av er kan även döma er själva hårt för att ni inte uppfyller de avsikter som andra har för er.

Era reaktioner och dömande av andra kommer att bli helt annorlunda beroende på er inre konversation med ert själv. Ni skulle kunna bli mycket besvikna på ert själv och klandra er själva för att ”ni inte uppfyller era planerade avsikter”.

Eller så skulle ni kunna bestämma er för att dessa avsikter faktiskt inte var era avsikter, utan avsikter som ni fick ta emot, eller har övertagit från någon annan. Medan ni befinner er inom den tredje dimensionen är det tillräckligt svårt att inte uppfylla de avsikter som ni har satt upp för er själva. Att förarga sig över att ni inte har uppfyllt någon annans avsikt för er kommer därför att fullständigt ta er bort från ”förarsätet”.

”Vem är chefen i mitt liv?” kanske ni frågar er själv. Denna fråga, och för det mesta även svaret på denna fråga, är en mycket viktig del inom er uppstigningsprocess. Vi vill betona ”ER” uppstigningsprocess, eftersom ingen faktiskt kan kopiera eller följa någon annan persons uppstigningsprocess.

Att leva inom er uppstigningsprocess innebär att ni har placerat er själv i förarsätet. Men detta ”förarsäte” är ett multi-dimensionellt säte”, inom vilket VARTENDA uttryck av ert Multi-dimensionella SJÄLV medvetet och aktivt måste få sitta vid ratten.

Det underlättar och är underbart att få använda ert ”Enhetsmedvetande” för att följa, leda och dela er resa med andra. I själva verket är det mycket bemäktigande att dela med er av era avsikter till andra som också bär jordfarkoster. Det betyder att det är bemäktigande ifall ni har liknande avsikter och liknande mängder av energi som ni är villiga att lägga ner i era personliga och/eller gemensamma avsikter.

Om ni har samma avsikt som andra i er grupp, men ”andra” INTE aktivt uppfyller denna intention, så kommer ert energifält inte att vara synkroniserat med dessa människor/eller med denna grupp.

När medlemmarna i en grupp skiljer sig alltför mycket från den mängd personlig och multi-dimensionell energi de önskar bidra med till gruppens åtagande, så kollapsar gruppens energifält till ”chefer” och ”anställda”. I detta fall kommer cheferna att tala om för de anställda vad dessa ska göra.

Men när ni har en ”Grupp med Aktiva Avsikter”, så finns det INGA ”ledare” och INGA ”följare”. I stället finns det en grupp människor, där varje person har en stark känsla av trygghet gällande vad deras bidrag är och hur deras bidrag passar in i grupp-upplevelsen.

Starka energifält hos en grupp skapas faktiskt inom verklighetens högre dimensioner. Med andra ord, så kan gruppen ha påbörjats på Jorden för att alla kom från samma Skepp och/eller samma högre-dimensionella version av Gaia. Inom gruppen kan man också ha känt varandra inom andra inkarnationer och förefaller ”omedelbart känna igen varandra” i sitt fysiska liv.

Ibland grundas starka grupper inom en högre-dimension av verkligheten. Inom detta NU, när Gaia ständigt sänder ut sitt SOS till de högre dimensionerna, ställer i själva verket ibland grupper av vänner och/eller kamrater, ibland även till och med familjemedlemmar, frivilligt upp för att få ta sig inkarnationer inom samma 3D-tid och -rum.

Men på grund av nödvändigheten av att ge hjälp till Gaias planet JORDEN, är detta inget tillförlitligt tillvägagångssätt för att samla ihop ett starkt multi-dimensionellt energifält, på grund av den tid det tar för småbarn att växa upp till vuxenålder, samt för att alla medlemmar i gruppen måste komma ihåg sitt kontrakt de ingick innan de blev födda.

Det är i främsta hand av ovannämnda orsak som grupper som samlas på ett femte-dimensionellt Skepp eller inom en Hemvärld medvetet, eller omedvetet, kommer samman på den tredje-dimensionella Jorden och snabbt bestämmer sig för att samlas till en grupp.

Medlemmarna i denna grupp kan ofta säga: ”Du verkar så bekant. Känner jag dig?” Sedan kan den andra personen minnas denna person från Skeppet, eller så minns man inte det. Om man minns, ställs man inför den svåra frågan ifall man ska eller inte ska ”ta risken” att tala om för den andra vad man kan minnas.

Därför rekommenderar vi Arkturier, att ni tittar på denna persons aura, för att se om den utvidgar sig högt ovanför huvudet och sedan förefaller försvinna till de högre dimensionerna. Denna person kan behöva några dagar för att ta beslutet ifall man är redo att bekänna sitt sanna själv, medan man bär en jordfarkost.

Vi säger ”bär en jordfarkost”, eftersom de (och troligtvis ni själv) bär en tredje-/fjärde-dimensionell farkost, som omfattar deras sanna Ljuskropps-SJÄLV. Deras Ljuskropps-SJÄLV är vanligen dolt inom kärnan av den ”mänskliga” ryggmärgskanalen. Den kan naturligtvis enbart uppfattas via femte-dimensionella varseblivningar och/eller femte-dimensionell utrustning, på grund av att Ljuskroppen genljuder till den femte dimensionens frekvens.

Ett flertal av vårt ”bortalag på Jorden” är fullständigt medvetna om sina samtidiga verkligheter på sitt femte-dimensionella skepp eller sin planet. Å andra sidan har många av vårt ”bortalag” valt att ”inte komma ihåg” tills det NU infaller, då en given situation kallar dem till ”Aktiv Tjänstgöring”.

En plötslig kallelse till Aktiv Tjänstgöring kan vara rätt utmanande, eftersom många av dessa har glömt bort sin sanna, multi-dimensionella natur. Det kan vara mycket utmanande för någon att totalt få förändra ”känslan av sitt själv” till en större utvidgad version av vad man har känt till under hela denna inkarnation.

De som är multi-dimensionella och som vid födelsen tar sig en jordisk farkost, snarare än att senare göra en ”walk-in”, gå in i en befintlig kropp, har den största utmaningen. Det är av denna anledning som flera av våra ”frivilliga” väljer att få uppleva vad som på Jorden kallas en ”Nära-Döden-Upplevelse”. Vad som sker under en Nära-Döden-Upplevelse, är att den ”döende” får möta sitt Multi-dimensionella SJÄLV.

För att göra denna omjustering av ”känslan av självet” har dessa frivilliga ofta haft drömmar om UFO:n som landar, eller verkligen uppfattar ett UFO med sin 3D-syn. Förhoppningsvis letar de ”nyvaknade”, som de ofta kallar sig själva, visligen fram information, så att de bättre ska kunna förstå vad som händer dem.

Det är av denna anledning som vi startade upp vår konversation genom att tala om olika slag av grupper. Energifältet hos en grupp är fortfarande en stor utmaning på 3D-Jorden, i hög grad på grund av den indoktrinering och propaganda som har sänts ut av ”de förlorade”.

Vi, Arkturierna, har flera gånger berättat om ”de förlorade”, ”de mörka” och/eller ”Illuminaterna”. Vad dessa titlar har gemensamt är att de representerar dem som INTE vill att Gaia ska uppstiga till Sitt femte-dimensionella uttryck.

Varför skulle de INTE vilja leva inom det Villkorslösa och Multi-dimensionella Ljuset i en femte-dimensionell verklighet?

Det finns inte bara ett svar på denna fråga, men det övergripande svaret är att detta är den grupp av varelser som INTE har en Ljuskropp inom basen av sin ryggrad och som väntar på sitt blixtsnabba RYCK till den femte dimensionens glans och frid.

De är medvetna om att de INTE kommer att återvända till sin ursprungliga Ljuskropp, för den har de SÅLT. Nej, de sålde inte sin Ljuskropp i en affär eller på en loppmarknad. Men Ljuskroppen är en levande varelse som behöver få näring likt alla levande varelser.

Vad ska man mata sin Ljuskropp med, för att hålla den stark och redo att bryta fram till sitt femte-dimensionella uttryck? Svaret är enkelt. Vad man matar sin Ljuskropp med är en balanserad ”måltid” bestående av:

Villkorslös Kärlek

Service för andra

Violetta Flamman för Transmutation

Illuminaterna sålde inte sin Ljuskropp, men de sålde sin ”Service för ANDRA”, för att de skulle kunna vinna makt över andra. Illuminaterna kastade bort sin Service för Andra, så att de skulle kunna fokusera på sin Service för Självet.

När de ENBART levde enligt ”Service för Självet” förlorade de ALL förbindelse med den Villkorslösa Kärleken, Violetta Flamman och det Multi-dimensionella Ljus som genljuder till den femte dimensionen och bortom. Därför kunde de som gått förlorade INTE ens varsebli dessa högre krafter, än mindre förmå stjäla dem.

En intressant utveckling är att vissa av Illuminaternas barn har sett hur ”energin som går ut är lika med energin som kommer tillbaka”. De har inte fått lära sig medkänsla, föräldrakärlek eller service för andra. Och de flesta av dem härstammar INTE från den Högre Dimensionen.

Men några av våra MYCKET tappra Skeppsmedlemmar har frivilligt ställt upp på att ta sig en Jordisk Farkost inom ett Illuminati-hushåll. Vissa av dem har gått förlorade, men vissa av dem har förmått minnas sitt sanna SJÄLV, och återfå denna förbindelse, när de arbetar ”inifrån mörkret för att vända sig till ljuset”.

Därför ber vi er att inte skylla på alla Illuminater, eftersom vissa av dem är högre varelser som tog den storslagna utmaningen att hälla sitt ljus in i mörkret. Vi påminner er alla om att ni kan hjälpa dem genom att sända dem den Violetta Flamman för att assistera dem.

Denna Violetta Flamma fungerar för att transmutera mörker till ljus. Vi ber att ni också ska sända Villkorslös Kärlek till alla som har gjort den stora uppoffringen att leva i mörkret för att kunna transmutera det till Ljus.

Ert Höga Hjärta kommer att veta vem som är vem, eftersom det Höga Hjärtat inte kan ljuga. När ni går in i ert eget Höga Hjärta får ni stort skydd och oerhörd healing. När ni öppnar ert Höga Hjärta kommer ni också att finna er ATMA, som ligger precis ovanför Höga Hjärtat.

Er ATMA innehåller era första 8 celler, såväl som er Trefaldiga Flamma av ”Oändlig Visdom, Multidimensionell Kraft och Villkorslös Kärlek”. Med er Aktiva Avsikt, vänligen gå in i ert Höga Hjärta för att aktivera er egen Visdom, Makt och Kärlek.

Vi, Arkturierna, hjälper er om ni kallar på oss!

Välsignelser till de team som ni önskar skapa.

 

The Arcturians via Sue Lie, July 17th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...