Arkturierna via Suzanne Lie, 19 juli 2019

Arkturierna via Suzanne Lie, 19 juli 2019

 

Att besvara ert Högre SJÄLVS Inre Samtal

 

Arkturierna genom Suzanne Lie

Avsätt en viss tid och datum som passar in i ert liv, och lova ert Högre SJÄLV att ni ska komma till samma plats vid samma tidpunkt, för att skapa ett högre dimensionellt energifält. Detta energifält kan inte användas av personliga orsaker, utan till att fokusera på vad ni kan ge till andra eller Gaia, för det blir ett mycket högre energifält, än då ni fokuserar på vad ni själva vill ha.l.

Ni kan välja vilken dag eller tid ni vill, men se till att det passar in i ert liv! När ni regelbundet tar er dit vid samma tidpunkt, kommer ni att bygga upp ett energifält. Medan ni befinner er på platsen/i energifältet, ta er då tid för att läsa och/eller lyssna på något andligt, och/ eller något högre dimensionellt.

Ni kan också läsa något andligt och/eller om något som är viktigt för ert liv just NU. När ni känner er avslappnade, anslutna till en högre källa och är redo att dokumentera ert meddelande, gå då in i en så djup meditation ni kan.

Ha datorn tillgänglig och/eller ha en penna och papper, så att ni kan dokumentera och SPARA, det ni fått till er från er interdimensionella kommunikation. Kom ihåg att den högre energin kommer GENOM ER, inte TILL ER.

Man kan inte ansluta sig till de Högre Varelserna om man har själviska syften. Därför, kom ihåg då ni befinner er på den tiden och platsen, att ni då medvetet väljer att hjälpa andra, såväl som er planet Gaia. Det är viktigt att ni inte har själviska syften, eftersom ni då inte förbereder er för att kommunicera med de högre varelserna.

Högre dimensionella varelser är i resonans bortom den tredimensionella separationen, tiden, rummet, ägandet och berömmelsen. Dessa varelser kommer från den femte dimensionen och bortom. Därför uppfattar de INTE ”separationsmedvetenheten”, vilken är vanlig i den tredje dimensionen.

Förvissa er också om, att den tid och plats ni valt fungerar för er, så att ni kan ansluta bättre och djupare med ert eget Högre SJÄLV, såväl som till de som ert Högre Själv gör er uppmärksamma på.

När ni känner er mer säkra och avslappnade i er interdimensionella kommunikation, kom då hela tiden ihåg, att meddelandet inte bara kommer till er, utan GENOM er. Med andra ord, ni är volontärer för att hjälpa Gaia, Mänskligheten, oceanerna, himlen och/eller vad än ert högre SJÄLV valde att hjälpa, innan ni tog detta förkroppsligande.

Ja, det finns många, faktiskt så vaknar fler och fler människor upp till ”vetandet”, om de högre verkligheternas frekvenser. Naturligtvis finns det fortfarande många människor som ännu inte är redo att låta det högre ljuset strömma in i och genom dem. Med andra ord, så har de inte – ännu – valt att vara en ”Kanal av Ljus”, i en värld med för mycket mörker.

Att vara en LJUS-kanal, börjar med att acceptera och dela med er av egen interdimensionella kommunikation. Vi Arkturier vill att ni ska veta, att fler och fler människor håller på att vakna upp till det ”Högre Ljuset.”

Detta Högre Ljus finns tillgängligt, för alla som vill minnas det de alltid känt till, men har glömt. Hur kommunicerar någon med, och accepterar att det Högre Ljuset kommer in i medvetenheten?

Att Acceptera det Högre Ljuset.

Avsätt en viss tid och ett visst datum som passar in i ert liv, och LOVA ert Högre SJÄLV att ni ska komma till samma plats vid samma tidpunkt, för att skapa ett högre dimensionellt energifält.

Detta energifält kan inte användas för personliga anledningar, utan för att fokusera på vad ni kan ge till andra eller Gaia, för det blir ett mycket högre energifält, än då ni fokuserar på vad ni själva vill ha.

Ni kan välja vilken dag eller tid ni vill, men se till att det passar in i ert liv! När ni tar er dit regelbundet vid samma tidpunkt, kommer ni att bygga upp ett energifält. Medan ni befinner er på platsen/i energifältet, ta er då tid för att läsa och/eller lyssna på något andligt, och/ eller något högre dimensionellt.

Ni kan också läsa något andligt och/eller något som är viktigt för ert liv NU. När ni känner er avslappnade, anslutna till en högre källa och är redo att dokumentera ert meddelande, gå då in i en så djup meditation ni kan.

Låt ert SJÄLV vägleda er för att ansluta med ert Högre SJÄLV inom det NUET.

Ha datorn tillgänglig och/eller ha en penna och papper, så att ni kan dokumentera och SPARA, det ni fått till er från er interdimensionella kommunikation. Kom ihåg att den högre energin kommer GENOM ER, inte TILL ER!

Man kan inte ansluta sig till de Högre Varelserna om man har själviska syften. Därför, kom ihåg då ni befinner er på den tiden och platsen, att ni då medvetet väljer att hjälpa andra, såväl som er planet Gaia. Det är viktigt att ni inte har själviska syften, eftersom ni då inte är förberedda för att kommunicera med de högre varelserna.

Högre dimensionella varelser är i resonans BORTOM den tredimensionella separationen, tiden, rummet, ägandet och berömmelsen. Dessa varelser kommer från den femte dimensionen och bortom. Därför uppfattar de INTE ”separationsmedvetenheten”, vilken är vanlig i den tredje dimensionen.

Se också till att den tid och plats ni valt fungerar för er, så att ni kan ansluta bättre och djupare med ert eget Högre SJÄLV, såväl som till de som ert Högre Själv gör er uppmärksamma på. När ni känner er mer säkra och avslappnade i er interdimensionella kommunikation, kom då hela tiden ihåg, att meddelandet INTE bara kommer TILL er, utan GENOM er.

Det vi menar med att det kommer GENOM er är att, oavsett om ni minns det eller inte, så har ni frivilligt valt att hjälpa Gaia, Mänskligheten, Oceanerna, Himlen, Solen och hela Gaias Planetära Familj, med processen för Planetär Uppstigning.

Ert Högre SJÄLV, som är femdimensionellt och bortom uttrycket för ert Multidimensionella SJÄLV, hjälper er med Gaias planetära uppstigning. Ni kommer kanske inte ihåg att ni har ingått ett avtal om att hjälpa till med Gaias uppstigning, innan ni tog detta förkroppsligande, och ni kanske inte minns att ni har valt att hjälpa Gaia med den Planetära Uppstigningen.

Ja, det finns många som blivit volontärer (vanligtvis när de besöker sina högre SJÄLV medan de ”drömmer.” Faktum är att fler och fler människor vaknar upp varje dag, till VETANDET om de högre frekvenserna av SJÄLVET, och de högre frekvenserna av VERKLIGHETEN.

Naturligtvis finns det fortfarande många människor som ännu inte är redo att låta det Högre Ljuset strömma genom dem, eller från dem. Med andra ord så har de valt att vara en ”Kanal av Ljus” i en värld med för mycket mörker. Vi, medlemmarna i er Galaktiska, Änglarnas och Högre dimensionella familj, är mycket glada över att ni frivilligt tagit en jordfarkost, under denna tids stora utmaning för Gaia.

Ja, om ni tittar på väderförändringarna, skadorna på planeten, utövandet av makt ÖVER, i stället för att väcka upp makten INOM, så är detta NUET av uppvaknande. Och för att mänskligheten ska vakna, så kommer de att behöva gå djupt inom sig själva.

Inom alla varelser finns en anslutande källa av Kärlek och Ljus, som anpassar allt liv med varandra. Naturligtvis har alltför ofta Kärlek och Ljus, ersatts med hat och rädsla. Detta beror på att Gaia börjar Sitt uppvaknande till Sitt femdimensionella uttryck, av Sitt planetära Själv.

Därför att Gaia – som är en levande varelse – håller NU på att gå in i den stora transmutationen. Många ”människor” har valt att ha ett förkroppsligande i denna tid av stor Transmutation.

Faktum är att vi uppmanar alla Gaias varelser att delta i det Stora Uppvaknandet!.

Gaia är definitivt i stort behov av hjälp från Gaias Människor, som är Kanaler av Ljus.

För att delta i det stora privilegiet av att vara en Kanal av Ljus, så är det bra att skapa en viss tid och plats, där man kan växa inom SJÄLVET, det Högre SJÄLVET, ställa frågor och få svar från ert eget Högre SJÄLV.

”Vad är ett ”Högre SJÄLV?” Hör vi många människor fråga. Svaret är specifikt för varje person. Ert ”Högre SJÄLV” är ett av många uttryck som används för att förklara ”er femte dimension, era uttryck bortom (och uttryck) för ert Multidimensionella SJÄLV.”

För att kommunicera med detta DU, så är det bra att avsätta vissa tider och ta sig till en viss plats, där du kan ta dig djupt in i ditt SJÄLV. När du utvidgar din vibrationsfrekvens till högre dimensioner, så kommer du att kunna bli förtrogen och kommunicera med ditt Högre SJÄLV, såväl som med Älskade Gaia. Ja, människor KAN kommunicera med Gaia.

För att kommunicera med Gaia och/eller de högre planen av verkligheten, (den femte dimension och bortom), välj då tider och datum som ni kan avvara för att KOMMUNISERA med de högre dimensionerna. Inom det NUET kommer ni också att bli förtrogna med ert eget Högre SJÄLV.

Lova ert Högre SJÄLV att komma till samma plats och vid samma tid, för att skapa ett högre dimensionellt energifält. Ni kommer då att fylla energifältet med Violett Ljus och Ovillkorlig Kärlek, såväl som vad ni än väljer.

Ni kan välja vilken dag eller tid ni vill, men se till att det passar in i ert liv! När ni tar er dit regelbundet vid samma tidpunkt, kommer ni att bygga upp ett energifält. Medan ni befinner er på platsen/i energifältet, ta er då tid för att läsa och/eller lyssna på något andligt, och/ eller något högre dimensionellt.

Ni kan också läsa något andligt och/eller om något som är viktigt för ert liv just NU. När ni känner er avslappnade, anslutna till en högre källa och är redo att dokumentera ert meddelande, gå då in i en så djup meditation ni kan.

Ha datorn tillgänglig och/eller ha en penna och papper, så att ni kan dokumentera och SPARA, det ni fått till er från er interdimensionella kommunikation. Kom ihåg att den högre energin kommer GENOM ER, inte bara TILL ER!.

Man kan inte ansluta sig till de Högre Varelserna om man har själviska syften. Därför, kom ihåg då ni befinner er på den tiden och platsen, att ni då medvetet väljer att hjälpa andra, såväl som er planet Gaia. Det är viktigt att ni inte har själviska syften, eftersom ni då inte förbereder er för att kommunicera med de Högre Varelserna.

Högre dimensionella varelser är i resonans bortom den tredimensionella separationen, tiden, rummet, ägandet och berömmelsen. Dessa varelser kommer från den femte dimensionen och bortom. Därför uppfattar de INTE ”separationsmedvetenheten”, vilken är vanlig i den tredje dimensionen..

Se också till att den tid och plats ni valt fungerar för er, så att ni kan ansluta bättre och djupare med ert eget Högre SJÄLV, såväl som till de som ert Högre Själv gör er uppmärksamma på.

När ni känner er mer säkra och avslappnade i er interdimensionella kommunikation, kom då hela tiden ihåg, att meddelandet kommer GENOM ER, inte bara TILL ER.

Det vi menar med att det kommer GENOM ER är att, oavsett om ni minns det eller inte, så har ni frivilligt valt att hjälpa Gaia, Mänskligheten, oceanerna, himlen, Solen och ALLA Gaias varelser, med den Planetära Uppstigningen. Ni kommer kanske inte ihåg detta avtal, eftersom det troligtvis gjordes innan ni tog detta förkroppsligande.

Ja, det finns många människor, faktiskt fler och fler som vaknar upp till ”vetandet” om de högre verkligheternas frekvenser. Naturligtvis finns det fortfarande många människor som ännu inte är redo att låta det Högre Ljuset strömma in i och Genom dem – eller från dem. Med andra ord, så har de valt att vara en ”Kanal av Ljus”, i en värld med för mycket mörker.

Vi, medlemmarna i er Galaktiska, Änglarnas och Högre dimensionella familj, är mycket glada över att ni frivilligt tagit en jordfarkost, under denna tids stora utmaning för Gaia.

Ja, om ni tittar på väderförändringarna, skadorna på planeten, utövandet av makt över, i stället för uppväckandet av kraften och andra svårigheter, som både människor och planeten behöver heala, så kommer ni att inse att:

Vi kontaktar ER för att ni ska minnas ert löfte om att vara en Kanal av Ljus.

Välsignelser till er ALLA, Arkturierna

Vi tackar er för att ni minns!

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...