Arkturierna via Suzanne Lie, 26 januari 2018

Arkturierna via Suzanne Lie, 26 januari 2018

Ni ÄR ert Femdimensionella SJÄLV – Arkturierna genom Sue Lie

 

Vi Arkturier, vill introducera er till ert femdimensionella SJÄLV, så att vi genom ert eget femdimensionella uttryck av SJÄLV, bättre kan visa er ert/vårt Rymdskepp. Vi säger ”ert-vårt” eftersom olika grupper kommer att leva och arbeta från olika typer av Rymdskepp.

Ni måste ansluta er djupt till ert femdimensionella uttryck som befinner sig i er ryggrads kärna, i de högre frekvenserna av ert Multidimensionella Sinne, såväl som i ert Höga Hjärta. Graden av interaktion med ert femdimensionella SJÄLV, beror på ert sinnes klarhet och den ovillkorliga kärleken från hjärtat.

Ert sinne utformades för att skapa interdimensionella synapser, när er medvetenhet utvidgats till den femte dimensionen. Därför rekommenderar vi att ni håller hjärtat och sinnet öppna för femdimensionella frekvenser av ovillkorlig Kärlek, inom ert hjärtas område, och har ett Multidimensionellt tänkande i sinnet och hjärtat.

Ja, ert femdimensionella SJÄLV blandar sig i Hjärtat och Sinnet, på samma sätt som ni kan vira ihop de tredimensionella fingrarna. Men i NUET, ber vi er att fokusera på tanken ert hjärta och sinne har skapat, om ert femdimensionella SJÄLV.

Därför vill vi hjälpa er att ”få ert femdimensionella SJÄLV introducerat för ert tredimensionella själv”. Vissa av er tror att ert tredimensionella själv äntligen har tagit kontakt med ert femdimensionella SJÄLV, vilket är en positiv tanke att hålla kvar i ert sinne.

När ni har den tanken i sinnet, upplever ni att kroppen känns annorlunda. Ni kan också känna en växande värme i ryggraden, och en känsla av ”något” pågår i sinnet.

Det är ett helt riktigt antagande, för när ni bara medvetet har riktat uppmärksamheten till begreppet av Ljuskroppens SJÄLV, medföljer en del av det ”Höga Hjärtat”, som per automatik flyttar in i ”Hela Hjärnans Tänkande”.

Det är på detta sätt ni kommer att veta när ni finns i en ”levande anknytning” med ert Multidimensionella Tänkande och er Ovillkorliga Kärlek. När ni väl börjar tänka Multidimensionellt, blir ni snabbt uttråkade av de vardagliga tankarna och börjar ”dagdrömma” om en annan verklighet, som är i resonans till en högre frekvens av verkligheten.

Ni kan få ”hemlängtan” till en plats ni inte ens kan minnas. Men er kropp har inte glömt. Ert hjärta kan känna en högre dimensionell frekvens av kärlek, och ert sinne känns som en fågel som just har stigit upp i skyn, för en lång flygning till en ny plats.

Tänk på att skicka Ovillkorlig Kärlek till alla era tankar eller känslor, som är skeptiska till den här upplevelsen. Ni är, naturligtvis, ganska bekant med er ”inre skeptiker”. Denna inre skeptiker är en version av er som har lärt sig att ”agera som en 3D-människa”, så att andra inte skulle känna sig hotade av ert femdimensionella SJÄLV.

Ni kan börja vakna mitt i natten fulla av ångest, med en känsla av att ni saknar någon eller något. Men då har naturligtvis era drömmar tagit er till en högre dimensionell situation. Men ”ÅH NEJ” det är en väckarklocka, ett barn som gråter eller kanske bara en kompis som väckt er, för att börja er tredimensionella dag.

Ni kan till och med vakna med en känsla av ”Synkronistiska Uppdrag”. Synkronistiska Uppdrag har en stark KÄNSLA av Ovillkorlig Kärlek, eftersom endast Ovillkorlig Kärlek kan skapa en tillräckligt djup fusion för att kunna bli anvisad eller väljas ut för Synkronistiska Uppdrag.

Dessa Synkronistiska Uppdrag, som är mycket viktiga för den Planetära Uppstigningen, är en omfattande ”Nyckel till Uppstigning” eftersom de hjälper er att minnas er MEDFÖDDA förmåga att känna öppnandet av er Femdimensionella Portal, till ert eget Femdimensionella SJÄLV.

När ni väl ”medvetet” kan känna, se, höra eller uppleva den öppna portalen, kan ni medvetet välja att uppleva den. Vi säger ”välja” eftersom alla Uppstigande uppfattar alltmer, öppnar upp och känner ett ”KALL till Tjänstgöring” som flödar in i deras hjärtan och sinnen, från sitt femdimensionella SJÄLV.

Fast den medvetna upplevelsen blir vanligtvis snabbt bortglömd, eftersom den fysiska världen snabbt kommer att ”fånga uppmärksamheten”. Lyckligtvis delar många av våra modiga ”Uppstigande Pionjärer” sina upplevelser med andra likasinnade, som uppnått liknande tillstånd.

Genom att dela era egna upplevelser med andra, förstår ni att interdimensionaliteten är lika unik för dem, som deras tredimensionella upplevelser. Å andra sidan finns det många som är ”likasinnade”, men inte delar samma frekvenshastighet av medvetenhet.

Därför kan det vara svårt att skapa ett ”Synkronistiskt Uppdrag”, eftersom synen på verkligheten är helt annorlunda, om den ena bara är tre/fyrdimensionell och den andra är helt Multidimensionell. Multidimensionell i detta sammanhang, innebär att man medvetet kan vara medveten om att ett ”inkommande budskap” härrör från Här och NU av den femte dimensionen.

Inledningsvis bildar de som delar sina interdimensionella upplevelser ett ”band”, som kan kännas som om det finns en ”stark länk” mellan dem. Det är bara via deras perspektiv från högre frekvens, som de kommer att kunna förstå den djupa länken som har formats.

Dessa länkar är mycket kraftfulla, oavsett om den bara finns mellan två personer eller mellan många. Lyckligtvis, om minst en av de två, eller i gruppen, öppnar sitt sinne till NUET i den femdimensionella portalen, så kommer det att hjälpa alla andra att också aktivera sina femdimensionella perceptioner.

Femdimensionell perception är inte som tredimensionell, där allting är åtskilt av tid eller rum. Med en femdimensionell perception kan man ”känna” en koppling, även om man inte kan se eller höra den.

De som uppfattar denna länk kan i stor utsträckning bistå varandra genom att slå samman sina högre medvetenhetstillstånd, så att de kan transmutera sina perceptioner till den femte dimensionen och bortom.

Då kan de sammanslagna ”lämna 3D/4D-tid”, och flöda genom varje förkroppsligande som de någonsin har haft, under alla sina inkarnationer. Denna resa genom de fysiska och astrala planen, hjälper dem att förbinda sig djupt, med de vilka de delar denna sammanslagning.

Genom denna sammanslagna medvetenhet, kommer de att kunna upptäcka att de kan identifiera en inkarnation där två av dem, ELLER gruppen, har tjänat Gaia tillsammans. Detta förverkligande kommer att få alla dessa i den delade inkarnationen, att granska, komplettera och lära sig av den sammanslagna gruppen.

Om er grupps upplevelse har lämnat kvar någon rädsla, ilska, sorg eller obalans som behöver rensas från Gaias Aura, så kommer det att uppenbaras. Då kommer gruppen, eller paret, att arbeta som EN för att rensa Gaias aura. När någon medvetet väljer att ”rensa Gaias aura”, så kommer man naturligtvis också att rensa sin egen.

Många ”gamla” eller ”nya” vänner, möts nu på ovanliga och oväntade sätt. Deras fysiska och astrala själv kanske inte känner igen varandra, men deras femdimensionella energifält av NU och ETT, kommer direkt ihåg källan för deras grupps eller vänners interdimensionella upplevelser.

De högre dimensionella uttrycken av dessa ”3D-mötestillfällen”, har i själva verket tillsammans beslutat inom sina egna 5D-själv, att hitta ett sätt att ”skaka av sig” sina tredimensionella uttryck av medvetenhet, för att tillåta flödet av Ovillkorlig Kärlek att komma in i deras medvetenhet.

Så snart någon fysiskt Uppstigande Varelse medvetet registrerar denna gåva av Ovillkorlig Kärlek, tar det bara några sekunder för deras begränsade 3D-hjärna/medvetenhet att transmuteras till femdimensionell medvetenhet, via Flödet av Ovillkorlig Kärlek.

Inom Flödet av Ovillkorlig Kärlek, som är osynligt men känns på djupet, öppnas det Höga Hjärtat upp brett, för att blanda sig djupare med det Multidimensionella Sinnet.

Eftersom det Höga Hjärtat sammanslås med det Multidimensionella Sinnet, blir det en aktivering av femdimensionell medvetenhet, som vanligtvis blixtrar igenom dem – bortom tiden – och in i det femdimensionella ”NUET”. Inom denna del av en sekund, kan de medvetet uppleva sitt eget femdimensionella uttryck av SJÄLVET.

Det är vanligt förekommande, att de Uppstigande Människorna borstar bort, bommar eller missförstår denna blandning av sin tredimensionella tid, med sitt interdimensionella NU. Denna interdimensionella upplevelse, oavsett om den är medveten eller omedveten, skapar en sammanslagning av deras tredimensionella själv med sina Multidimensionella SJÄLV.

Det är därför vi ber er ALLA att dela med sig av SINA stunder i NUET av Uppstigning med en vän, så att det blir en tillräckligt stark reaktion på denna femdimensionella ”stimuli”, för att ni medvetet ska kunna UPPLEVA och KÄNNA er egen femdimensionella Ljuskropps SJÄLV, från ert eget perspektiv såväl som från någon annans, som kan förstå vad som händer.

Ni rör er alla in till högre och högre frekvenser av medvetenhet OCH verklighet. Eftersom denna process fortskrider och växer för att innefatta fler och fler människor, som alltmer minns sina egna femdimensionella själv, kommer mänsklighetens PERCEPTION AV VERKLIGEHETEN ATT BÖRJA EXPANDERA.

När er uppfattning om verkligheten börjar och fortsätter att expandera, kommer ni att medvetet kunna uppleva högre och högre dimensionella versioner av verkligheten, såväl som de som finns i de högre verkligheterna.

Ni kan till och med bli förvånade av att upptäcka, att några av dessa högre versioner av verkligheten känns ganska bekant, och många av invånarna i dessa verkligheter också. Många av dem är er ”barndomsvänner från fantasin” eller ”den dolda rösten som fick er igenom en svår tid” eller den ”osynliga som tröstat er när ingen annan kunde förstå”.

Faktum är att ni också kommer att upptäcka att många av dessa högre versioner av verkligheten känns ganska bekanta, och att de som bor i denna verklighet verkar sända er kärlek och omsorg. Ni kommer också till slut att hitta den DU, som är i resonans till den femdimensionella oktaven av ditt Multidimensionella själv.

Denna ”DU” har inget 3D-jobb, men du har ett uppdrag, vilket är anledningen till att du tog den här tredimensionella farkosten. Detta uppdrag kommer INTE att bli ett uppdrag för din personliga fördel eller förbättring, eftersom det skulle vara ett tredimensionellt tänkande.

Ditt högre dimensionella själv är ditt Multidimensionella SJÄLV, som INTE är bundet av tredimensionella frestelser, sorger och hårt arbete. Men, ditt tredimensionella själv som står inför frestelser, sorger och hårt arbete varje dag, är MYCKET modigt eftersom det har ”särats från” från kollektivet av ditt Multidimensionella SJÄLV, för att ta på sig det jämförelsevis lågfrekventa tredimensionella självet.

Därför påminner vi er om, att era femdimensionella och högre uttryck i era Multidimensionella SJÄLV, inte är bättre än NI. Ni är de modiga som lämnade de högre frekvensernas uttryck av SJÄLV, i era högre dimensionella Skepp eller Hemvärldar, för att ta en enkel, ömtålig, tredimensionell jordfarkost.

Och varför kom ni till Gaias mycket skadade planet? Ni volonterade för att ta er nuvarande jordfarkost, så att NI kunde hjälpa till – inte med den personliga uppstigningen, eftersom ni redan har stigit upp – utan för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen.

Ni kan minnas liv och verkligheter där ni också skadade Gaia, för er egen personliga vinning. Ni kan också minnas inkarnationer där ni försökte men misslyckades att skydda kära Gaia, från den stora skada som mänskligheten har orsakat henne.

Ni kanske säger, ”Åh det var inte vi. Det var vädret. ”Men, naturfolken har alltid känt till den stora makt, som mänskligheten haft för att kunna påverka vädret. Varje tanke och varje känsla lämnas kvar i medvetenheten hos de varelser som bor på Gaia, för att påverka verkligheten av det NUET.

Därför, det vi Arkturier frågar varje människa NU är:

Vad vill ni göra för Gaia?

Vad gör ni för Gaia NU?

Vad gjorde ni för Gaia i ert FÖRFLUTNA?

Vi Arkturier, vill dela med oss från Gaias healare och beskyddare att:

DET ÄR NU VI MÅSTE

GÅ SAMMAN SOM EN, SOM EN FÖRENAD OCH STARK KRAFT

FÖR ATT NU HJÄLPA GAIA

Kära Människor, om ni vill hjälpa Gaia, snälla gör det.

Ni kan inte hjälpa till för mycket eller för lite.

Gaia behöver er, medlemmarna av mänskligheten

Och ni, medlemmarna av mänskligheten

Behöver Gaia!

Välsignelser,

Vi är Arkturierna

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...